Cybercriminaliteit stijgt elk jaar. Bent u goed voorbereid?

Waarschijnlijk hebt u al wel eens een valse e-mail ontvangen. Ze zijn het bekendste maar zeker niet het enige voorbeeld van online fraude. Via telefoongesprekken, sms’en en zelfs WhatsApp-berichten (whaling) proberen fraudeurs geld of persoonlijke gegevens te stelen. Ook bij online boekingen en aankopen blijft het oppassen voor oplichters. Ontdek in dit artikel hoe u uzelf en uw gezin beschermt en verzekert tegen financiële schade.

Bescherming tegen cybercriminaliteit

In 2022 ontving het Centrum voor Cybersecurity in België 5,5 miljoen meldingen over misleidende e-mails, sms'jes en andere vormen van online oplichting of fraude. Maar wat kunt u doen om geen slachtoffer te worden? Weten van waar het gevaar komt is de eerste stap. Daarom geven we u op deze pagina enkele vaak voorkomende situaties waarin u best extra voorzichtig bent.

Gaat het toch mis en is er sprake van geldverlies of reputatieschade? Dan kunt u rekenen op de KBC CyberSecure-Verzekering.
 

Vaak voorkomende oplichtings- en fraudetechnieken

Oplichters en fraudeurs gebruiken verschillende technieken om u te misleiden. Hun berichten zien er ook alsmaar authentieker en overtuigender uit. Wij geven enkele voorbeelden van situaties waarin u best extra op uw hoede bent.

Online boekingen

U hebt online een vakantiehuis in Italië geboekt voor het hele gezin. Helaas blijkt de woning bij aankomst niet te bestaan en is de verhuurder er met uw geld vandoor.

Online aankopen

U ziet een indrukwekkende 4K-televisie met een extreem hoge korting. U betaalt online, de betaling gaat onmiddellijk van uw rekening maar de televisie wordt nooit geleverd. De webwinkel blijkt vals.

Valse e-mails

U krijgt een dringende e-mail met als afzender ‘uw energieleverancier’. In het bericht staat een aanmaning  met een link om uw factuur te betalen. Als u niet betaalt sluiten ze uw stroom onmiddellijk af. Achteraf blijkt deze e-mail helemaal niet van uw energieleverancier te komen. U hebt wel meteen betaald en bent dus uw geld kwijt.
Het kan ook omgekeerd: cybercriminelen die zich via e-mail voordoen als de belastingdienst. Ze beloven om belastinggeld terug te storten als u via een link toegang geeft tot uw bankgegevens. Die bankgegevens gebruiken ze om geld van uw rekening te stelen of betalingen te doen in uw naam.
 

WhatsApp-fraude

U krijgt een bericht van een onbekend nummer, waarbij iemand zich voordoet als een familielid. Die persoon zegt dat hij zijn gsm verloren is. Hij moet een dringende betaling doen en vraagt of u wilt betalen. Hij belooft om het bedrag meteen terug te betalen. Na de betaling hoort u echter niets meer. Het bericht kwam niet van een familielid maar van een oplichter.

Phishing langs een telefoongesprek

U krijgt een oproep van een vertrouwde instantie zoals uw bank, Card Stop, Itsme, een overheidsdienst, Interpol/Europol … De beller zet u onder druk om snel te handelen, bijvoorbeeld omdat er fraude werd vastgesteld op uw rekening. Hij overtuigt u om zelf een transactie uit te voeren of toegang te geven tot uw computer. De fraudeur laat u zo geld overschrijven naar zijn rekening of misbruikt nadien de persoonlijke gegevens die hij heeft bemachtigd.

Verzekerd voor financiële schade door fraude of oplichting

Hoe voorzichtig u ook bent, iedereen kan zich vergissen. Verdwijnt er geld van een verzekerde KBC-zichtrekening door fraude of oplichting? Dan vergoedt de KBC CyberSecure-Verzekering uw financiële schade. De waarborgen in deze verzekering zijn afgestemd op actuele en vaak voorkomende vormen van fraude en oplichting, waarvan we er al enkele hebben vermeld.
Daarnaast komt de CyberSecure-Verzekering ook tussenbeide als u psychologische bijstand nodig hebt na reputatieschade. Bijvoorbeeld als u of een van uw gezinsleden het slachtoffer wordt van cyberpesten.

Uw KBC CyberSecure-Verzekering in het kort:

  • Een maximale vergoedingsgrens van 25.000 euro per schadegeval, per kalenderjaar en voor alle verzekerde rekeningen samen
  • Ruime dekking tegen identiteitsdiefstal, phishing en WhatsApp-fraude
  • Vergoeding van geldverlies op 1 of alle KBC-zichtrekeningen van uw gezin
  • Psychologische bijstand na reputatieschade tot 5 sessies van 2 uur
  • Volledig online toetreden in KBC Mobile of KBC Touch

Toetreden tot de KBC CyberSecure-Verzekering

In KBC Mobile en KBC Touch kunt u in enkele stappen toetreden tot de KBC CyberSecure-Verzekering. Als u vandaag toetreedt, bent u vanaf morgen beschermd.

Hebt u nog vragen over de KBC CyberSecure-Verzekering? Bezoek dan zeker onze webpagina voor meer informatie.

 

De KBC CyberSecure-Verzekering in detail

De KBC CyberSecure-Verzekering is een verzekering voor diverse vormen van verlies van geld en psychologische bijstand bij reputatieschade. Deze verzekering werd gesloten door KBC Bank bij KBC Verzekeringen. Beide partijen hebben jaarlijks de mogelijkheid om het contract op te zeggen. U bent verzekerd als u bent toegetreden en u de toetredingsbijdrage hebt betaald. Op dit product is het Belgische recht van toepassing.
Elke rekeninghouder kan op ieder moment beslissen of hij wenst toe te treden tot de KBC CyberSecure-Verzekering. Uittreden kan eenvoudig en op elk moment door het digitale proces in KBC Mobile of KBC Touch te doorlopen.
Voor meer info over de KBC CyberSecure-Verzekering kunt u terecht op onze website of bij uw private banker of wealth manager. Lees zeker dit informatiedocument voor u toetreedt tot de verzekering. De KBC CyberSecure-Verzekering is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België - BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. Een onderneming van de KBC-groep.
 

Klachten over uw verzekering

Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Komt u nog niet tot een passende oplossing, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be, die optreedt voor de volledige sector. U behoudt evenwel het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor alle andere klachten kunt u zich wenden tot klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 en/of tot ombudsman@ombudsfin.be.

Wat is onder andere verzekerd?

Financiële schade door: online bestellingen, boekingen of aankopen bij particulieren en zogezegde handelaars of dienstverleners, WhatsApp-fraude door zogezegde familieleden, diefstal van persoonlijke gegevens, phishing via sms, telefoon of sociale media.
Er geldt een vergoedingsgrens van 25.000 euro voor alle schadegevallen samen, berekend over de 12 maanden die voorafgaan aan elk schadegeval. Een franchise van 10% op het totaal geleden verlies per schadegeval wordt afgehouden van de vergoeding die de verzekeraar aan je betaalt.

Wat is onder andere niet verzekerd?

Financiële schade door: vriendschaps- of datingfraude, oplichting via online beleggingen, oplichting of fraude met kredietkaarten en betalingen voor namaakproducten.

De volledige lijst met verzekerde waarborgen en uitsluitingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.