pb-nieuws-digitaliteit.jpg
pb-nieuws-digitaliteit.jpg

KBC beschouwt privacy niet als vanzelfsprekend

De principes waarvan we bij KBC uitgaan als we nadenken over privacy laten zich vertalen in enkele ogenschijnlijk eenvoudige begrippen.

Alleen de klant is eigenaar van zijn persoonsgegevens

  • Zonder duidelijk doel of rechtsgrond verwerkt KBC niemands persoonsgegevens.
  • KBC zegt wat het doet met persoonsgegevens.
  • KBC zorgt voor de beste beveiliging van de persoonsgegevens.

De uitgangspunten dekken uiteraard niet de volledige (en complexe) wetgeving maar zijn een richtsnoer dat concrete vertaling behoeft.

KBC heeft immers vanuit de aard van zijn activiteiten een diepe kijk op de privacy van zijn klanten en andere betrokkenen. Iemands transacties, vermogen, gezondheid, partner, kinderen, waar hij woont, waarmee iemand rijdt … het passeert vroeg of laat op een of andere manier langs de bank of de verzekeraar.

Die gegevens of data zijn niet alleen goud in handen van marketeers, maar staan eveneens open voor misbruik, bijvoorbeeld mochten zij op de straatstenen belanden.

De verplichtingen die voortspruiten uit andere wetgeving vult het rijtje gegevens aan, ook met gegevens die op het eerste gezicht wel met het bedrijf te maken hebben maar niet met de privépersoon.

De klant is eigenaar – doel en rechtsgrond voor de verwerking van data

De uitspraak is meer dan een mindset. Het is een grondhouding. Als u ervan uitgaat dat de klant de eigenaar is en blijft, dan degradeert u hem en zijn data niet tot een element van uw handelsfonds maar zult u er, zoals met een huurauto, extra zorgvuldig mee omgaan. U kunt de data wel verwerken maar alleen voor de doelen die u contractueel bent overeengekomen, die de wetgever u opdraagt, waarvoor u toestemming hebt gekregen of waarvan u denkt dat er een rechtvaardiging is voor de verwerking.

Laat ons even stilstaan bij de gerechtvaardigde verwerking. Een voorbeeld spreekt: banken zijn verplicht om in te staan voor veilig en betrouwbaar betalingsverkeer en om fraude (zoals witwassen) daarbij te bestrijden. Maar hoe u dat laatste doet, gaat u niet aan de grote klok hangen. Net zomin als dat u de details van de beveiliging van een winkel aan de voordeur hangt. En wat u al helemaal niet gaat doen, is de fraudeur om toestemming vragen om zijn gegevens te verwerken of met hem een contract sluiten. Dan rest alleen het gerechtvaardigd belang als rechtsgrond. Bij KBC kunt u dan niet zomaar roepen:
‘Gerechtvaardigd belang!’ Neen, KBC eist dan dat u dat belang aantoont en wel op een duidelijk gedocumenteerde manier die door verschillende partijen kritisch wordt geëvalueerd en afgetoetst aan zowel de wetgeving, de rechtspraktijk als, en dat is mogelijk het belangrijkste, het gevoel dat het individu hierbij kan hebben. Niet alleen KBC moet het idee hebben dat iets gerechtvaardigd is, ook het publiek moet dat doen.

Dat de klant eigenaar is houdt ook andere verplichtingen in die we bij KBC ernstig nemen. U kunt, en dat is wettelijk geregeld, KBC vragen welke gegevens KBC van u heeft. U kunt vragen fouten te verbeteren, gegevens te verwijderen die niet meer relevant zijn of waarvan de verwerking geen doel meer heeft.

Zeg wat u doet

Transparantie is elementair als u nadenkt over privacy. Immers het gevoel dat u overhoudt als iemand anders met uw persoons gegevens werkt, heeft ontzettend veel te maken met wat u verwacht.

Ook de formele kant van open communicatie krijgt heel wat aandacht. KBC besteedt grote zorg aan het schrijven van een officiële privacyverklaring die zowel juridisch correct en volledig is als leesbaar voor een leek. Al zijn we er ons van bewust dat het lijvige document voor velen nog steeds een te hoge drempel is.

Daarom is het essentieel om evenzeer rekening te houden met het verwachtingspatroon. Veel van dat verwachtingspatroon is ingevuld door de context. Wij zijn het normaal gaan vinden om bij een verkoper een e-mailadres na te laten en vinden het dan ook niet vreemd om later van die verkoper mail te krijgen. Maar mail die ongevraagd in uw mailbox gedropt wordt vinden velen ongepast. KBC houdt rekening met dit soort gevoeligheid en met de wettelijke verplichting daarrond.

Transparantie beoogt KBC evenzeer wanneer KBC u om toestemming vraagt of wanneer KBC in de 24/7 economie u online ook een beslissing wil laten kennen. 

Beveiliging

Als data het nieuwe goud zijn, moeten we ervan uitgaan dat er niet alleen goudzoekers maar evenzeer gouddieven zijn. De zorg voor de privacy kan KBC slechts waarmaken wanneer KBC ook de grootst mogelijke zorg besteedt aan de beveiliging van de gegevens en van de verwerkingen. KBC beschikt daartoe over een gespecialiseerde dienst die instaat voor een permanente dag en nacht screening en monitoring van mogelijke gevaren.

De KBC-­dienst is ook bereikbaar voor klanten die iets verdacht willen melden. Daarvoor stuurt u een mail naar secure4u@kbc.be of contacteer uw private banker of wealth officer.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.