Alles over uw pensioen vindt u online

De mogelijkheden van mypension.be werden opnieuw uitgebreid. Wat mag u daarvan verwachten?

Mypension.be (https://www.mypension.be

Een initiatief van de federale overheid, verschaft u te allen tijde toegang tot uw persoonlijk pensioendossier. Inloggen kan gemakkelijk via itsme®. Onder 'Mijn wettelijk pensioen' toont de subcategorie ‘Mijn overzicht’ alvast uw vroegste pensioendatum, uw wettelijke pensioendatum en welke bedragen u daarvoor mag verwachten.

Tip. De subrubriek ‘Mijn pensioen plannen’ laat u allerlei simulaties maken, bv. voor een wijziging in uw statuut, een aanpassing van uw loon, de keuze van een andere pensioendatum of de afkoop van uw studiejaren.

Aanvullend pensioen

De tweede hoofdrubriek ‘Mijn aanvullend pensioen’ verzamelt alle gegevens rond uw extralegaal pensioen in het kader van uw loopbaan (via een groepsverzekering, VAPZ, IPT of POZ).

Hebt u meerdere aanvullende pensioenrechten opgebouwd tijdens verschillende jobs, dan kunt u doorklikken naar de aparte onderdelen ervan. Per pensioenplan ziet u naast de reserve ook wat u nog kunt verwachten bij pensionering.

Tip. Deze info is dezelfde als diegene die u aantreft op de jaarlijkse pensioenfiches die u van de verzekeraars of van de pensioenfondsen ontvangt (of terugvindt op hun website), maar dan netjes verzameld.

Pensioen aanvragen

Gaat u op de wettelijke pensioenleeftijd met pensioen, dan hoeft u daarvoor in principe geen aanvraag in te dienen. Wilt u graag vervroegd met pensioen, dan moet dat wél. Die aanvraag kon al langer online via ‘Pensioenaanvraag.be’, maar onlangs werd die site geïntegreerd in mypension.be (Mijn wettelijk pensioen, Mijn pensioen aanvragen). Alle mogelijkheden op maat van uw profiel worden mooi opgelijst en via de ‘Start mijn aanvraag’-knop zet u de procedure in gang.

Tip. Ook de aanvraag van een overlevingspensioen, een overgangsuitkering of een IGO (inkomensgarantie voor ouderen) kan via deze weg.

Pensioenhervorming

Onze pensioenen zijn sinds begin 2021 onderhevig aan allerlei hervormingen. Een actueel overzicht daarvan vindt u op pensioenhervorming.be. U komt er ook te weten welke (nog niet goedgekeurde) voorstellen er op de planning staan, zoals nieuwe toegangsvoorwaarden voor het gewaarborgd minimumpensioen, soepelere voorwaarden inzake deeltijds werk en de herintroductie van de pensioenbonus op 01-01-2024.

Tip. Zodra die pensioenbonus een feit is, zou het mogelijk moeten zijn om via mypension.be onlinesimulaties hieromtrent uit te voeren.

Vraag uw (vervroegd) pensioen nu rechtstreeks aan op mypension.be. Vanaf 01-01-2024 kunt u daar in principe ook simulaties met betrekking tot de nieuwe pensioenbonus uitvoeren.

Raadpleeg uw documenten van de overheid veilig en digitaal in de e-Box in KBC Mobile

eBox is een elektronische brievenbus, een verzamelpunt waarin u uw overheidsdocumenten veilig digitaal ontvangt, bewaart en beheert. Ook uw pensioendocumenten. U kunt de eBox veilig raadplegen in KBC Mobile. U krijgt meteen een melding wanneer er nieuwe documenten beschikbaar zijn.


Hoe u de eBox activeert in KBC Mobile?

Link: eBox: check je overheidsdocumenten digitaal. - KBC Bank & Verzekering

Hebt u hierover vragen?

Contacteer uw private banker of wealth manager.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.