Binnenkort op vakantie? Zo vertrekt u goed voorbereid

Hebt u een vakantie gepland? Niets leuker dan op een exotische locatie even volledig te ontspannen. Maar soms zorgt net een tegenslag tijdens uw vakantie voor kopzorgen. Met een reisverzekering bent u voorbereid als er iets misgaat. Maar waartegen beschermt een reisverzekering u eigenlijk?

U denkt er waarschijnlijk liever niet aan, maar wat als er voor of tijdens uw vakantie iets misloopt? U kunt door omstandigheden niet vertrekken, de vervoersmaatschappij verliest uw bagage of u hebt een ongeval tijdens uw reis. Een zware domper en ook nog één met financiële gevolgen. Een reisverzekering zorgt ervoor dat zo’n tegenslag u niet op extra kosten jaagt. U kiest bovendien zelf welke verzekeringen u opneemt in uw reisverzekering.

1. Verzekering bijstand personen

Hebt u een ongeval in het buitenland? Dan kunnen de kosten snel oplopen. Met een verzekering bijstand personen, ook gekend als een reisbijstandsverzekering, bent u wereldwijd verzekerd. De kosten van een hospitalisatie, een gedwongen verlengd verblijf, repatriëring of de overkomst van familieleden worden vergoed. En dit tot een maximumbedrag van 500.000 euro per persoon. Deze verzekering geldt zowel voor privé- als zakenreizen.

Ook voor wie al een hospitalisatieverzekering heeft

Ook voor wie al een hospitalisatieverzekering heeft, kan een reisbijstandsverzekering nuttig zijn. Bij een ziekenhuisopname buiten de Europese Unie komen sommige hospitalisatieverzekeringen maar beperkt tussen in uw medische kosten. U vraagt dit best eens na bij uw verzekeraar voor u vertrekt. Bij een reisbijstandsverzekering van KBC kunt u gerust zijn. Hierbij geldt dezelfde maximale vergoedingsgrens overal ter wereld.

Hebt u een KBC-kredietkaart?

Dan is het goed om te weten dat een verzekering bijstand personen niet inbegrepen is in de verzekeringspakketten van uw kredietkaart. Een reisbijstandsverzekering kan enkel als een aparte reisverzekering worden afgesloten.

Wilt u zich ook verzekeren tegen een ongeval met blijvende invaliditeit of overlijden? Dan kunt u kiezen voor de verzekering reisongevallen met extra bescherming.

2. Bagageverzekering

In Europa geraken jaarlijks zo’n 10.000 stuks bagage verloren op luchthavens. Reken daar nog de kans op beschadiging of diefstal bij, en u begrijpt dat een bagageverzekering goed van pas kan komen. Verliest of beschadigt een vervoersmaatschappij uw bagage of bent u het slachtoffer van diefstal? Dan krijgt u een vergoeding tot 1.500 euro per persoon.

3. Verzekering reisgeschillen

Vaak gaat het plannen van een vakantie gepaard met het afsluiten van tijdelijke contracten. U huurt een vakantieverblijf, schakelt een reisorganisator in, boekt activiteiten ter plaatse, … Als er onenigheid ontstaat over zo’n overeenkomst, leidt dit soms tot een juridisch conflict. Wij bieden u juridische hulp en bijstand bij geschillen met - onder andere – de plaatselijke overheid, reisorganisaties, verhuurders of andere dienstverleners. Deze kosten zijn verzekerd tot maximaal 50.000 euro per schadegeval en voor alle verzekerden samen.

4. Annulatieverzekering

Dwingen medische, professionele of persoonlijke redenen u om uw reisplannen te annuleren of vervroegd terug te keren? Dan vergoedt uw annuleringsverzekering de extra kosten die u moet maken of die u niet op een andere manier kunt recupereren.

Denk maar aan de kostprijs van uw reis, de vergoeding voor het annuleren van uw vakantieverblijf, het verlies van vakantiedagen, de kosten om tickets te herboeken, …

5. VIP-formule

Wilt u de vergoedingsgrens van uw reisverzekering verhogen? Dan kunt u kiezen voor de VIP-formule. De waarborgen van de gekozen verzekeringen blijven hetzelfde maar de verzekerde bedragen en vergoedingsgrenzen worden verdubbeld. Uw franchise blijft ongewijzigd.

24/24 schade-aangifte
Een tegenslag komt altijd onverwacht. In onze bijstandscentrale (+32 16 24 24 24) kunt u daarom 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 terecht. Doet u liever aangifte bij uw KBC-contactpersoon? KBC Mobile brengt u snel in contact met uw KBC-verzekeringsagent, waar u ook bent. Zo krijgt u meteen de juiste opvolging en ondersteuning.

Wilt u meer weten over de reisverzekering van KBC?

Voor meer informatie over uw reisverzekering kunt u terecht op onze website. Met onze online simulatietool berekent u in enkele klikken uw premie. Tijdens de simulatie krijgt u een overzicht van uw bestaande KBC-verzekeringen. Zo vermijdt u een dubbele verzekering.

Bent u overtuigd? Sluit uw reisverzekering dan meteen online af!

Goed om te weten over de reisverzekering bij KBC

De KBC-Polis voor uw Reizen is een bijstandsverzekering van KBC Verzekeringen.

Wat is verzekerd?

 • Een Verzekering bijstand personen dekt hoofdzakelijk gezondheidsperikelen op reis zoals ziekte, ongeval, … en de ongemakken die daarmee gepaard gaan zoals hospitalisatie, repatriëring, gedwongen verlengd verblijf, overkomst van familieleden, enz. De medische kosten in het buitenland worden vergoed tot 500 000 euro per persoon.
  Uw eigen aandeel in de medische kosten (franchise) bedraagt 100 euro.
 • Met de Annulatieverzekering (wereldwijde dekking) worden de kosten terugbetaald die u niet kunt recupereren of extra moet maken als u uw reis onverwacht moet annuleren of als u vervroegd moet terugkeren. Geldige redenen zijn: gezondheidsredenen (zoals ziekte, ongeval, overlijden), studies en werk (herexamen, ontslag, enz.), overheid en reisformaliteiten (u wordt opgeroepen als jurylid, het ministerie van Buitenlandse Zaken wijzigde het reisadvies na het boeken van de reis, enz.), gemist vertrek van vliegtuig, boot of trein, onverwachte vertraging van het geboekte vervoer met minstens 48 uur, enz.). De vergoeding is begrensd tot 12.500 EUR per reis voor alle verzekerde personen samen.
 • Met de Bagageverzekering zijn de volgende gebeurtenissen verzekerd: diefstal, beschadiging van uw bagage of verlies door de vervoersmaatschappij. Op reis zijn verzekerd: diefstal met geweld of bedreiging op uw persoon of met braak uit een voertuig of uit uw verblijf, beschadiging of vernieling door een plotse en onverwachte gebeurtenis, zoals een aanrijding.
  Tot 1.500 euro per verzekerde persoon verzekeren we de bagage die u bij hebt op reis en sportuitrusting, niet-gemotoriseerde voer- en vaartuigen en rijdieren die u op reis huurt of gratis mag gebruiken.
  De schadevergoeding wordt verminderd met een franchise van 100 euro per schadegeval. Die franchise geldt niet voor schade als gevolg van het verlenen van hulp aan personen in nood.
 • De Verzekering reisongevallen zorgt voor een vergoeding bij blijvende letsels en bij overlijden.
  Bij overlijden binnen drie jaar als gevolg van het ongeval betalen we aan de samenwonende partner, of als die er niet is, aan de erfgenamen samen, een vergoeding van 10 000 euro. We vergoeden ook de werkelijk gemaakte begrafeniskosten tot een bedrag van 10 000 euro. De betaling gebeurt aan de persoon die de kosten heeft gedragen.
  Bij een blijvende invaliditeit betalen we een vergoeding die berekend wordt op basis van de invaliditeitsgraden zoals opgegeven in de 'Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de Graad van Invaliditeit'. Per begonnen schijf van 5 graden ontvangt u 5.000 euro. Zo betalen wij 50.000 euro voor een invaliditeitsgraad van 50% en 55.000 euro voor een invaliditeitsgraad van 51%. Een invaliditeit van minder dan 6% wordt niet vergoed. Een blijvende invaliditeit van minstens 67% wordt gelijkgesteld met een volledige invaliditeit zodat u daarvoor 100.000 euro ontvangt.
 • De Verzekering reisgeschillen biedt u juridische hulp en bijstand op reis of naar aanleiding van uw geboekte reis. De volgende gebeurtenissen zijn verzekerd: geschillen met reisorganisators, verhuurders, herstellers en andere dienstverleners, problemen met politie en overheid in het buitenland.
  Bovengenoemde kosten zijn verzekerd tot maximaal 50.000 euro per schadegeval en voor alle verzekerden samen. Onze eigen beheerskosten worden niet meegerekend.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Bij de Verzekering bijstand personen: verwikkelingen bij zwangerschap na de zesde maand en bevallingskosten; verwikkelingen of verergeringen van een bestaande ziekte als u de voorgeschreven behandeling niet hebt gevolgd; betaalde of winstgevende sportbeoefening, trainingen inbegrepen; de deelname aan extreme outdooractiviteiten.
 • Bij de Annulatieverzekering: gebeurtenissen die u al kende toen u de reis boekte of de verzekering sloot en die maken dat de annulering niet onverwacht is; verwikkelingen of verergeringen van een bestaande ziekte die u kunt beschouwen als een normaal verloop van de ziekte en die bekend waren op het ogenblik dat u de reis boekte.
 • Bij de Bagageverzekering: schade louter door gebruik, reiniging, bewerking of herstelling; schade die u zelf met opzet hebt toegebracht.
 • Bij de Verzekering reisongevallen: ongevallen door deelname aan extreme outdooractiviteiten zoals basejumpen, heliskiën of wrakduiken; deelname aan betaalde of winstgevende sportbeoefening, trainingen inbegrepen.
 • Bij de Verzekering reisgeschillen: geschillen tussen verzekerde personen onderling; medische reizen en geplande medische behandelingen in het buitenland en de mogelijke verwikkelingen of nabehandeling in België; timesharing.

De verzekerde personen moeten in België gedomicilieerd zijn en er hun hoofdverblijfplaats hebben.
U kunt de Verzekering bijstand personen, de Bagageverzekering, de Verzekering reisongevallen met extra bescherming en de Verzekering reisgeschillen tot de dag voor uw vertrek sluiten. De Annulatieverzekering moet u minstens één maand voor de afreisdatum sluiten.

Klachten over uw verzekering

Uw tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor uw klachten. Als u niet tot overeenstemming komt, kunt u terecht bij KBC-Klachtenmanagement: klachten@kbc.be. Komt u niet tot een passende oplossing, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen: info@ombudsman-insurance.be. U behoudt evenwel altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
Op deze producten is het Belgische recht van toepassing. De productfiches en de algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van KBC . Lees zeker de informatiedocumenten voor u de verzekering sluit. De verzekeringen in deze polissen gelden voor een jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd, tenzij ze worden opgezegd uiterlijk drie maanden voor de hoofdvervaldag.
KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België BTW BE 0403.552.563. RPR Leuven Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. Een onderneming van de KBC-groep