De toekomst van de volgende generatie

Het Private Plan heeft veel aandacht voor de familie van private banking- & wealth-klanten, en zeker voor de kinderen. Veel klanten willen in het kader van successieplanning tijdig een deel van hun vermogen schenken aan de volgende generatie, zonder zelf aan levenskwaliteit in te boeten.


Het Private Plan geeft een duidelijk beeld van hoe dat kan en zorgt voor gemoedsrust. Bovendien kunnen kinderen van klanten vanaf een roerend vermogen van 250.000 euro ook zelf een beroep doen op de dienstverlening van KBC Private Banking & Wealth.

Het plan geeft inzicht in de evolutie van het vermogen doorheen de tijd, rekening houdend met inkomsten, uitgaven en plannen. Het brengt in kaart welk deel van hun vermogen de ouders zelf nodig hebben en welk deel in aanmerking komt voor een schenking aan de kinderen.

KBC Private Banking & Wealth neemt ook het vermogensbeheer van de kinderen op

Dat gebeurt niet automatisch, maar de KBC-Successiescan, het Private Plan en een schenking zijn vaak wel de aanleiding voor de kinderen om een Next Gen-overeenkomst af te sluiten met KBC Private Banking & Wealth. Dat kan vanaf een roerend vermogen van 250.000 euro. Uw kinderen genieten dan van de volledige dienstverlening en ze krijgen advies over hun volledige roerende en onroerende vermogen, niet enkel over het geschonken vermogen. Er wordt hierbij ook naar de verzekeringen gekeken.

Dezelfde vertrouwenspersoon voor ouders en kinderen

Het unieke aanspreekpunt maakt generatiebankieren op maat mogelijk. Vaak nemen ouders hun kinderen op in hun notariële zorgvolmacht: bij handelingsonbekwaamheid zullen de kinderen het vermogen van de ouders beheren. Dat dezelfde private banker of wealth officer het vermogen van de ouders en dat van de kinderen beheert, is dan een garantie voor de continuïteit. Dat wil niet zeggen dat de discretieplicht van de private banker vervalt: er wordt aan de kinderen geen informatie gegeven over het vermogen van de ouders, en omgekeerd, tenzij beiden dat expliciet willen.

Private Plan: ook voor Next Gen-klanten 

Ook de kinderen kunnen voor een Private Plan kiezen. Vaak is de beleggingshorizon de insteek om dat te doen. Wat zijn de verschillen tussen defensief en meer dynamisch beleggen op lange termijn? Wat betekent dat voor het vermogen in de verdere toekomst? Kinderen van Next Gen-klanten genieten met de Family Service ook van talrijke voordelen zoals een gratis rekening, een gratis kredietkaart, cashback op verzekeringen enzovoort.

Actualisatie belangrijk bij jonge mensen en grote veranderingen

Een Private Plan zegt nooit hoe groot het vermogen over tien, twintig, dertig jaar exact zal zijn. Hoe langer de beleggingshorizon, hoe dichter het resultaat bij het verwachte rendement zal liggen. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met het beleggingsprofiel van elke klant. Hoe korter de looptijd, hoe groter de onzekerheid over het uiteindelijke vermogen. Op korte termijn is het resultaat immers sterk afhankelijk van een goed of slecht beursjaar. Op lange termijn worden de rendementen meer uitgemiddeld en wordt het verschil in rendement tussen een worst- en best case scenario kleiner.

Bij jongere Next Gen-klanten die een bepaald deel van hun vermogen op lange termijn kunnen beleggen, zal het plan de toekomst goed benaderen. Net als bij alle klanten met een Private Plan is het belangrijk om dat te actualiseren bij grote veranderingen. Misschien komt er een schenking van ouders of grootouders, of wordt de aankoop van een tweede verblijf aan de kust overwogen? In het model wordt meteen de impact daarvan op het vermogen duidelijk. Het actualiseren van het Private Plan is een eenvoudige oefening, aangewezen bij elke grote verandering in inkomsten, uitgaven of plannen.

Hebt u graag meer informatie over deze service? Contacteer uw private banker of wealth manager.
Maak een afspraak

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als beleggingsaanbeveling of advies.