Waarom zou ik mijn vermogen beter moeten beschermen?

U hebt met veel zorg een vermogen opgebouwd en u hebt terecht veel aandacht voor het verder uitbouwen ervan. Daarbij verliest u vaak het beschermen van dat vermogen uit het oog. Nochtans zit een risico vaak in een klein hoekje, waardoor een zorgvuldig opgebouwd kapitaal snel kan worden aangevreten.

U denkt: ‘ik ben al verzekerd’

Bij beschermen denkt u in eerste instantie aan de klassieke risico’s, zoals het verlies van een woning door bv. een brand of een ongeval met de wagen. Hoewel de kans dat dit u overkomt eerder klein is, zijn deze risico’s toch algemeen aanvaard en twijfelt niemand eraan om deze te verzekeren. 

Belangrijk aandachtspunt hierbij is om u ervan te vergewissen dat de risico’s juist afgedekt zijn. Bent u zonder het te beseffen misschien meerdere keren verzekerd of zijn er ‘openstaande’ risico’s die u over het hoofd hebt gezien? En betaalt u hiervoor een correcte premie? 

Risico’s en hun aard evolueren in de tijd en het is best mogelijk dat, bijvoorbeeld naar aanleiding van de verbouwing van een woning, de waarde van het verzekerde goed wijzigt en u er niet aan gedacht hebt om uw verzekeringspremie aan te passen.

Daarom is het geen overbodige luxe om uw lopende verzekeringen af en toe eens tegen het licht te houden. Uw private banker of wealth officer kan u daarbij zeker helpen.

Ik ben niet blootgesteld aan risico’s want al mijn bezittingen
zijn verzekerd

Een belangrijk risico dat té vaak wordt genegeerd, is overlijden. Vreemd, want dit is een risico dat zich in elk geval ooit zal voordoen. Gebeurt een overlijden plots, dan is het vaak te laat om iets te regelen. De financiële gevolgen voor de nabestaanden kunnen groot zijn. 

Zo kan via de erfbelasting een flink deel van het vermogen ‘verdwijnen’ omdat er geen successieplanning of een verzekering van de erfbelasting meer mogelijk is. Er kan ook een inkomen wegvallen voor wie beroepsactief is, een financiële tegenvaller voor de partner of de kinderen. Soms worden ze hierdoor gedwongen om het opgebouwde vermogen aan te spreken om hun levensstandaard te behouden. Zo’n situatie is allesbehalve comfortabel en komt bovenop het verlies van de partner of de ouder.

Onze raad is hier heel duidelijk: laat overlijden geen taboe zijn en bespreek dit op tijd, ook met uw private banker of wealth officer. Hij of zij kan u goede oplossingen aanreiken, op voorwaarde dat u er tijdig aan begint. Zoniet vallen een aantal mogelijkheden weg of zijn ze veel te duur geworden.

Wat is een goede oplossing om me te beschermen tegen overlijden?

Standaardoplossingen bestaan niet: ieders situatie is uniek waardoor we altijd op maat werken. Zo zal bijvoorbeeld het risico op overlijden door een ongeval een stuk hoger liggen voor iemand die (beroepsmatig) veel reist dan voor iemand die zich eerder beperkt verplaatst. Daar horen dan ook andere oplossingen bij. Zo zal bijvoorbeeld een veertiger anders tegen oplossingen aankijken dan iemand die al een stuk in de zeventig is.

Uw private banker of wealth officer luistert graag naar uw vragen hierover en schakelt zo nodig extra KBC-experts in.

Wenst u meer informatie over de services van KBC Private Banking & Wealth? Dat kan, volledig vrijblijvend.

Maak een afspraak

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als beleggingsaanbeveling of advies.