Beleggen in megatrends

Beleggen voor de lange termijn door te beleggen in de lange termijn.

Thematische beleggingen zijn in trek, en dat is niet toevallig. Ze bieden diversificatie en u kunt er persoonlijke accenten in uw portefeuille mee leggen. Door ook in te spelen op langlopende maatschappelijke en economische trends, kiest u voor bedrijven die met innovatieve oplossingen komen voor de structurele uitdagingen van vandaag en morgen.

Megatrends bepalen onze toekomst

megatrends en themafondsen

Megatrends zijn sterke, transformerende krachten die de wereldeconomie beïnvloeden, innovatie stimuleren en onze samenleving hertekenen. Megatrends gaan veel verder dan een modeverschijnsel of hype. Ze zijn zo sterk dat ze zich onafhankelijk van de economische cyclus ontwikkelen.

Recessie of niet, economische boom of niet: megatrends blijven altijd actueel. Ze bepalen onze toekomst en bieden daarom een opportuniteit voor beleggers.
Onze vermogensbeheerder KBC Asset Management identificeerde elf megatrends: vergrijzing, groeiende focus op gezondheid, veranderende levensgewoonten, toenemende wereldwijde rijkdom, groeiende ongelijkheid, schaarste aan juiste vaardigheden, verstedelijking, klimaatverandering, natuurlijke grondstoffenschaarste, transformerende technologieën en de opmars van data.

Die megatrends heeft KBC Asset Management als leidraad gebruikt om een nieuwe reeks van thematische fondsen op de kaart te zetten.

Beleggingen die aansluiten bij uw leefwereld

Megatrends identificeren is één ding, erin beleggen is nog iets anders. De meeste megatrends zijn veelomvattend. Neem bijvoorbeeld transformerende technologieën. De digitale transformatie omhelst heel uiteenlopende domeinen: van streamingdiensten, over zelfrijdende auto’s, tot robotchirurgie.

Om beleggen in megatrends tastbaar te maken, clustert KBC de bedrijven die inspelen op megatrends volgens hun maatschappelijke rol. Zo kunt u als belegger bijvoorbeeld de focus leggen op zorg en gezondheid of op de manier waarop we onze samenleving letterlijk vormgeven. Door bedrijven op die manier te groeperen, wordt beleggen in megatrends concreet en kunt u inzetten op thema’s die u nauw aan het hart liggen en bij uw leefwereld aansluiten.

Structurele trends bieden houvast

Hoe rationeel we ook aan een bepaalde belegging starten, in tijden van crisis en dalende beurskoersen durft de paniek al eens toeslaan.
Hoewel deze themafondsen 100%-aandelenfondsen zijn, en dus onderhevig aan de volatiliteit van de financiële markten, is er gevoelsmatig toch een verschil met eerder traditionele aandelenfondsen.

Grote structurele trends blijven meestal voor een langere tijd overeind, wat er tussentijds ook gebeurt. In dat opzicht zorgt beleggen in megatrends eerder voor een soort gemoedsrust.

Weten dat u belegt in bedrijven waarvan de producten en diensten inspelen op fundamentele evoluties die op de lange termijn standhouden, geeft u een bepaalde houvast om tussentijdse schommelingen te overbruggen.

Ook een maatschappelijke meerwaarde

Megatrends geven vorm aan onze toekomst en die van de generaties na ons. Daarom investeert KBC Asset Management voor haar nieuwste generatie themafondsen enkel in bedrijven die deze toekomst ter harte nemen en voldoen aan onze criteria van verantwoord beleggen. Op die manier streven we naast een potentieel financieel rendement ook een maatschappelijke meerwaarde na.

Uw expert Beleggen, private banker of wealth manager staat u bij

Of beleggen in megatrends of thematisch beleggen iets voor u is, hangt af van uw persoonlijke interesse en uw beleggersprofiel.

Thematische beleggingen zijn een manier om uw portefeuille verder te diversifiëren en aan te vullen bovenop een stevig fundament van fondsen die in de brede markt beleggen. Thematische beleggingen bieden gemoedsrust en houvast omdat grote structurele trends meestal voor een langere tijd overeind blijven. Op die manier sluiten ze goed aan bij de interesses van beleggers die hun geld toch willen laten renderen in een tijd waarin traditionele spaarproducten een lager rendement opleveren. Ook een dynamische belegger kan met een thematische belegging aan de slag en de succesverhalen van morgen mee te ontdekken.

Meer weten over thematische fondsen?

Neem contact op met uw expert Beleggen, private banker of wealth manager.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.