KBC Private Banking & Wealth gaat voluit voor menselijk contact en technologische vernieuwing

Meer duiding door Bart Decin

Bart Decin staat aan het hoofd van het team 'Change and Transform' van KBC Private Banking & Wealth. Het team bouwt aan de strategie en vertaalt ze in projecten. Dat gaat over onderwerpen als ICT, maar ook de verbetering van de private-bankingkantoren. Momenteel worden een vijftigtal projecten uitgewerkt. Enkele hiervan hebben betrekking op de uitbreiding en verbetering van KBC Mobile en KBC Touch.

De evolutie van de klant

Onze verwachtingen als klant groeien: we verlangen een vakkundige begeleiding, een persoonlijke en unieke aanpak en liever zo snel mogelijk. We maken met zijn allen steeds vaker gebruik van digitale diensten. De coronacrisis heeft deze evolutie alleen maar versneld.

Spelers als Google, Amazon en Facebook zetten de toon. Wie een vraag heeft, wil meteen een antwoord. Wie online iets aankoopt, verwacht dat dit binnen enkele dagen thuis wordt geleverd. We verwachten steeds meer snelheid, gebruiksgemak en comfort, ook van private banking. 

Bij KBC Private Banking & Wealth willen we blijven voldoen aan de behoeftes van onze klanten. En daarom moeten we onszelf steeds opnieuw heruitvinden. Dat betekent voortbouwen op wat goed is … en innoveren waar nodig.

Mens en technologie, een ‘en-en-verhaal'

KBC Private Banking & Wealth zet dan ook volop in op een gezonde combinatie van menselijk contact en digitale oplossingen. We beschouwen de vertrouwensband tussen de klant, zijn persoonlijke relatiebeheerder en het omringende team onze prioriteit. Vertrouwen, warmte, empathie en topexpertise. Kortom: het menselijke aspect is en blijft cruciaal! 

De klant verwacht een ruime bereikbaarheid (24/24, 7/7), eenvoud en snelheid. Daarom werken we aan een sterk, innovatief en digitaal aanbod. Het is dus een 'én-én-verhaal' waarbij mens en technologie elkaar versterken.  

Extra functionaliteiten voor KBC Mobile en KBC Touch

KBC Mobile, de app voor internetbankieren via uw smartphone, behoort bij de wereldtop van de bankenapps. Veilig, intuïtief en bijzonder gebruiksvriendelijk. KBC Mobile en KBC Touch bieden heel wat eenvoudige oplossingen die u het leven makkelijker maken.

“Bij het ontwikkelen deze apps hebben we absoluut oog voor de specifieke noden van privatebanking-klanten. We breiden ze dan ook uit met oplossingen die zij vandaag terecht van ons verwachten”, aldus Bart Decin.

Wat mag u bijvoorbeeld verwachten op vlak van uw beleggingsportefeuille?   

• Even snel checken hoe uw beleggingen het doen? 

Beleggingsvoorstellen van uw private banker ontvangen en tekenen?

• Nieuwsberichten ontvangen bij belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot uw portefeuille?

Dat gaat allemaal digitaal. Zo behoudt u zelf altijd en overal een klare kijk op uw vermogen en neemt u vlot actie waar nodig. En uw private banker of wealth officer, die is steeds nabij.

Wat bieden we concreet aan?

 

  • Concreet gaat het over 4 projecten. Het eerste is Boost Mobile, dat klanten  inzicht  geeft in hun beleggingsportefeuille. Ze krijgen via KBC Mobile en KBC Touch toegang tot alle informatie en details over hun portefeuille, de producten waaruit ze is samengesteld, het rendement en de evolutie ervan en de acties ondernomen door de fondsenbeheerders.
  • Het tweede project, het Vastgoeddashboard, is nagelnieuw en ging op 14 december online. Het maakt mogelijk dat klanten een indicatieve schatting krijgen van de waarde van hun vastgoed. Zo behouden ze op elk moment via KBC Mobile en KBC Touch zicht op de totaliteit van hun vermogen, roerend en onroerend. 
  • De derde nieuwe tool, After Sales Comfort, is gericht op klanten die hun portefeuille in beheer geven van KBC Private Banking & Wealth. Zij geven een mandaat aan de KBC-fondsbeheerders om voor hen beleggingskeuzes te maken. 
  • Ten slotte is er het project e-voorstel in Mobile. Klanten die hun portefeuille zelf actief beheren, krijgen via KBC Mobile of KBC Touch beleggingsadvies en -voorstellen met alle nodige achtergrondinformatie. Ze kunnen die voorstellen, als ze dat willen, digitaal goedkeuren.

U bepaalt welke combinatie het beste voor u werkt!

De nieuwe digitale mogelijkheden nemen immers niet weg dat klanten op elk moment hun relatiebeheerder of een andere expert kunnen contacteren.

"We willen onze klanten de ideale combinatie aanbieden van menselijke relatie en nieuwe digitale mogelijkheden. Het zijn de klanten die beslissen hoe ze dit concreet invullen. De ene klant zal de voorkeur geven aan het contact met de private banker, de andere aan het digitale, nog een andere aan het samenspel van beide. Al deze opties zijn en blijven perfect mogelijk", volgens Bart Decin.

Slimmere medewerkers

Ook de KBC-experts worden ondersteund door up-to-date technologie om klanten het best mogelijke advies te geven voor hun beleggingen. Een nieuw model screent sinds kort elke nacht alle private-bankingportefeuilles en doet op maat van elke afzonderlijke klant voorstellen om ze aan te passen, gebruik makend van artificiële intelligentie. 

Het model houdt rekening met 128 factoren, waaronder ook de beleggingsvoorkeuren en het profiel van een klant. Op die manier krijgen ook relatiebeheerders en beleggingsexperts technologische ondersteuning. De menselijke factor blijft ook hier centraal staan: technologie versterkt de relatie tussen expert en klant.

Wat brengt de toekomst nog?

Volgens Bart Decin zijn er mooie ontwikkelingen in het verschiet: 

"We zitten niet stil. We zullen de komende maanden en jaren blijven sleutelen aan ons aanbod. We zetten daarbij zowel in op het ontwikkelen van extra diensten als op het optimaliseren van de klantbeleving. Onze aanpak steunt namelijk op vertrouwen, topexpertise, discretie en comfort. Dat blijven de fundamenten van KBC Private Banking & Wealth. Vandaag en morgen.

De ambitie is duidelijk. Ieder contact met ons moet garant staan voor een herkenbare topervaring. Hoe u ook met ons in contact treedt. Via ons uitgebreid netwerk van private bankers, wealth officers of digitaal. Daar gaan we voor!"

Benieuwd naar meer?

Download KBC Mobile en/of KBC Touch of vraag meer informatie aan uw private banker. Hij of zij gaat samen met u heel graag op zoek naar uw ideale cominatie van menselijk contact en digitale oplossingen! Want ook dit is maatwerk.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.