Langetermijnsparen: een strak plan!


We kennen allemaal pensioensparen en sparen voor later, voor ons pensioen. Maar hebt u ook al aan fiscaal langetermijnsparen gedacht? Dat is nog een extra aanvulling op uw pensioen. Beide formules zijn perfect fiscaal combineerbaar.

Anders dan bij pensioensparen kunt u met langetermijnsparen niet alleen belastingvoordeel genieten op premies die u stort tijdens uw loopbaan maar ook tijdens uw pensioen. De einddatum van langetermijnsparen bepaalt u dus zelf, op uw pensioenleeftijd of later.

30% fiscaal voordeel bij langetermijnsparen

U betaalt jaarlijks tot 735,00 euro minder belastingen.
De maximale premie die voor u persoonlijk in aanmerking komt voor belastingvermindering is afhankelijk van uw belastbaar beroepsinkomen en persoonlijke situatie. De maximale premie bedraag 2.450,00 euro. U kunt ook minder storten.

Voor wie het maximumbedrag van 2.450,00 euro fiscaal kan inbrengen, levert langetermijnsparen jaarlijks een belastingvoordeel op van 30% of 735,00 euro.

Er is een eindbelasting verschuldigd. Meestal via de anticipatieve heffing van 10% op de 60ste verjaardag of 10 jaar na de start van het contract gesloten vanaf 55 jaar. De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen en is afhankelijk van uw individuele omstandigheden.

U kunt de reserve (geheel of gedeeltelijk) kosteloos opvragen, zonder fiscale penalisatie, als:

  • uw contract minstens 10 jaar heeft gelopen en er eindbelasting is betaald,
  • u met pensioen of vervroegd pensioen bent.

Met een spaar- of beleggingsverzekering zorgen voor een aanvulling op uw pensioen

Langetermijnsparen kan op twee manieren:

  • met een spaarverzekering geniet u van kapitaalgarantie en van een gegarandeerde rentevoet op elke netto storting, eventueel verhoogd met een niet-gegarandeerde jaarlijkse winstdeelname.
  • Een beleggingsverzekering is verbonden met één of meerdere beleggingsfondsen. Daardoor kan de waarde schommelen. Het rendement kan hoger zijn, maar is niet gegarandeerd.

Wat als u overlijdt voor de einddatum?

De reserve wordt dan onmiddellijk uitgekeerd aan de begunstigde. Die begunstigde moet ofwel uw echtgeno(o)t(e), uw wettelijk samenwonende partner of een familielid tot de tweede graad zijn (kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders, broers en zussen).

Waarom starten met langetermijnsparen?

  • U betaalt jaarlijks tot 735,00 euro minder belastingen, ook tijdens uw pensioen.
  • Met een spaar- of beleggingsverzekering zorgt u voor een extra aanvulling op uw pensioen.
  • U kunt langetermijnsparen combineren met pensioensparen.

Geïnteresseerd?
Neem contact op met uw private banker of wealth manager. Die bekijkt samen met u de mogelijkheden.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.