Bruggen bouwen voor fietsers en voetgangers

BestBridges is een jonge onderneming die voetgangers- en fietsersbruggen ontwerpt en bouwt. Ze heeft vijf types van stalen bruggen die kunnen worden aangepast aan de locatie en specifieke vragen van de klant. ‘Bij de materialen en in het productieproces zijn duurzaamheid en circulariteit leidende principes,’ zeggen de oprichters Stefan Backeljauw en Karolien Van Thienen.

Stefan Backeljauw, CEO van BestBridges, werkte vele jaren in leidinggevende functies bij de bouw van complexe brugprojecten in het buitenland. Hij stelde vast dat het ontwerpen en bouwen van bruggen steeds volgens dezelfde, vaak verouderde principes gebeurt. Dat moet beter kunnen.

In 2020 richtte hij met Karolien Van Thienen, managing director, BestBridges op. Zij is een ervaren art director die waakt over de esthetiek en duurzaamheid, en instaat voor de dagelijkse leiding van de onderneming.

‘We hebben een zeer duidelijke focus, we ontwerpen en bouwen voetgangers- en fietsersbruggen. Duurzame mobiliteit wordt steeds belangrijker, bij overheden op alle niveaus groeit de vraag naar bruggen die voetgangers en fietsers toelaten op een veilige manier wegen, sporen of waterwegen over te steken. Tegelijkertijd zijn er nauwelijks ondernemingen die daarin gespecialiseerd zijn. Er is dus een groot marktpotentieel. Ook opvallend is dat er bij die bruggen altijd van een wit blad wordt vertrokken, met architecten en ontwerpers, studiebureaus, staalbouwers enzovoort. Dat maakt het ontwerp- en bouwproces van die toch vaak vrij kleine structuren zeer duur, lang en complex. En dan blijken er achteraf dikwijls nog meerkosten op te duiken. Wij reduceren die complexiteit door te standaardiseren.’

Wat houdt dat in?

Stefan Backeljauw: ‘We hebben 5 standaardtypes van stalen bruggen ontworpen. Daaraan gingen uiteraard gigantisch veel berekeningen vooraf. Voor elk type beschikken we over een zogenaamd parametrisch model. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat we op basis van overspanning, gevraagde breedte en vrije hoogte elke brug perfect kunnen simuleren en dimensioneren. Daardoor gebruiken we niet meer materialen dan nodig om de hoogste graad van veiligheid en kwaliteit te garanderen. We hebben de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in dat voortraject en dat laat ons toe om zeer kosten- en tijdsefficiënt te werken bij de uitvoering van projecten. Tussen de ondertekening van een contract en de levering van de brug zitten maximaal 100 dagen. In vergelijking met de gewone gang van zaken is dat een tijdswinst die kan oplopen tot een jaar.’

BestBridges maakt een punt van duurzaamheid. Wat betekent dat?

Stefan Backeljauw: ‘Onze visie is deels ingegeven door idealisme. Mobiliteit is wereldwijd een belangrijk thema, het conflict tussen gemotoriseerd verkeer en zachte weggebruikers speelt overal. Met voetgangers- en fietsersbruggen kunnen we meewerken aan meer verkeersveiligheid en de evolutie naar een meer duurzame mobiliteit.’

Karolien Van Thienen: ‘Die focus op duurzaamheid en circulariteit is ook belangrijk in de materialen die we gebruiken. Onze basisstructuren van staal zijn sowieso eindeloos recycleerbaar. Daarnaast volgen onze accessoires de principes van de demontabele bouw. Iets dat stuk is, bijvoorbeeld een plaat van het brugdek, kan makkelijk worden verwijderd voor herstel of voor hergebruik in een andere toepassing. Voor de afwerking zijn we voortdurend op zoek naar innovatieve producten, die ook een tweede en derde leven kunnen krijgen. In Nederland spelen duurzaamheid en circulariteit al een grote rol in aanbestedingen, het zijn onderscheidende criteria. In België neemt het belang ook toe maar de prijs blijft nog altijd doorslaggevend.’

Stefan Backeljauw: ‘We produceren lokaal, ook dat is natuurlijk een vorm van duurzaamheid. We hebben wereldwijd 4 geprefereerde partners die voor ons de stalen constructies maken zodat we die niet over de hele wereld hoeven te verschepen vanuit een of ander lageloonland. Voor België en de buurlanden is onze partner een bedrijf uit ons land. In andere delen van de wereld hebben we gelijkaardige partnerschappen. Die bedrijven waren betrokken bij het voortraject, ze hebben mee nagedacht over het fabricatieproces zodat ook zij efficiënt kunnen werken.’

Karolien Van Thienen: ‘Ook voor de accessoires werken we samen met vaste partners uit eigen land en Nederland. We zoeken altijd de meest duurzame oplossing. Door standaard te werken, moeten de fabrikanten minder risico’s nemen en kunnen ze scherper prijzen. En we openen nieuwe marktsegmenten voor hen.’

Stefan Backeljauw: ‘De Best in BestBridges staat voor Build, Enjoy, Smile, Trust. Dat geldt voor de duurzame samenwerking met onze partners, maar evengoed voor de relatie met onze klanten.’

Wie zijn die klanten?

Stefan Backeljauw: ‘Onze directe klanten zijn lokale en internationale aannemers die vooral werken voor overheden. Wij bieden die aannemers een design-and-buildformule met een korte doorlooptijd aan en binnen een gegarandeerd en kostenefficiënt budget, terwijl ze toch keuzevrijheid hebben in ons assortiment. Een belangrijke factor voor hen is dat we in de ontwerpfase van onze standaardbruggen ervoor hebben gezorgd dat de constructie zoveel mogelijk gebeurt in de werkplaats. Lassen in de werkplaats bijvoorbeeld is 3 keer minder duur dan op de werf zelf. Een brug komt dus als een geheel of in een modulaire set-up aan op de werf. Een bijkomend voordeel van die aanpak en de snelle installatie is dat de hinder voor de weg of de spoorweg die eronderdoor gaat tot een minimum wordt beperkt.’

Op welke landen ligt de focus van BestBridges?

Stefan Backeljauw: ‘In eerste instantie richten we ons op België, onze buurlanden en Scandinavië. Maar omdat sommige van onze klanten wereldwijd actief zijn, krijgen we ook aanvragen voor projecten in Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Tegelijkertijd weten we dat lokale verankering de toekomst is voor BestBridges, met lokale kantoren die dicht bij de klanten staan. De komende 3 tot 5 jaar willen we in 3 landen een branch office oprichten. In andere landen zoeken we een strategische samenwerking met bedrijven die sterk lokaal ingebed zijn. In Frankrijk bijvoorbeeld zit er een overeenkomst aan te komen met een bouwmaterialenbedrijf met een twintigtal vestigingen verspreid over het land.’

Waar staat BestBridges vandaag?

Karolien Van Thienen: ‘We hebben de voorbije 2 jaar het hele voortraject van het ontwerpen van de bruggen doorgelopen. We weten heel goed wie onze klanten zijn, zij kennen ons. We hebben partnerschappen opgezet voor de fabricatie van de bruggen en de accessoires. Onze visie is zeer helder. We hebben een sterke raad van bestuur die met ons meedenkt. De komende maanden willen we ons kleine team van vooral ervaren en gedreven projectleiders uitbreiden. Vanaf volgend jaar worden onze eerste bruggen gebouwd.’

Stefan Backeljauw: ‘De projecten waar we nu mee bezig zijn, zullen pas in 2023, 2024, zelfs 2025 gebouwd worden. We hebben momenteel aanvragen ten belope van ongeveer 12 miljoen euro en er komen er wekelijks bij. We staan echt op een kantelpunt. BestBridges verder uitbouwen, vraagt werkkapitaal. Daarom zijn we momenteel aan het uitkijken naar een partner die zich wil engageren voor de komende 5 à 10 jaar, en die aansluit bij onze cultuur van internationaal georiënteerd familiebedrijf. Onze ambitie is een one-stopshop te worden voor alles wat voetgangers- en fietsersbruggen aangaat, in Europa en daarbuiten.’

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.