Regionale economische groei in België

De regionale groeiverschillen in België waren tussen 2000 en 2008 erg klein geworden. Na 2008 kwam de naoorlogse systematische groeivoorsprong van Vlaanderen tegenover Wallonië en Brussel evenwel opnieuw naar voor.

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) publiceerde eind januari nieuwe cijfers over de Regionale Rekeningen in België. Die geven een beeld over hoe de 3 Belgische gewesten - Vlaanderen, Wallonië en Brussel - de afgelopen jaren relatief tegenover elkaar presteerden op vlak van economische groei, ofnog de groei van hun 'reëel bruto regionaal product'.

Die regionale groeicijfers zijn enkel beschikbaar op jaarbasis (dus geen kwartaalcijfers) en lopen achter op de publicatie van de nationale bbp-cijfers. Voor België als geheel weten we intussen dat het reële bbp in 2022 met 3,1% toenam, als de voorlopige flashraming voor de groei in het vierde kwartaal wordt bevestigd. Voor de 3 gewesten reiken de historische cijfers maar tot 2021 en is voorlopig niet duidelijk in welke mate de economische activiteit er verschillend is gegroeid.

Op basis van het wel al gekende nationale groeicijfer en regionaal beschikbare conjunctuur- en arbeidsmarktindicatoren voor 2022 kunnen we toch proberen om een inschatting te maken van de regionale groei vorig jaar.

Om de door ons ingeschatte regionale economische prestaties in 2022 in een wat ruimer perspectief te kunnen plaatsen, belichten we in deel 2 van dit onderzoeksrapport eerst het historische relatieve groeiverloop van Vlaanderen, Wallonië en Brussel in de jaren vóór 2022.

Het INR stelt de regionale groeicijfers beschikbaar voor de periode 2003-2021 volgens de ESR 2010-standaard (Europees Systeem van Rekeningen). Zoals eerder al het geval was bij vorige publicaties van de data, werden ook bij de jongste publicatie door het INR de historische groeicijfers met betrekking tot deze periode deels herzien. De oudere groeicijfers vóór 2003, die we in enkele figuren tonen en die zijn gebaseerd op vorige rekeningensystemen, komen uit de database van KBC Economics.

In deel 3 van het rapport bespreken we het verloop van de beschikbare regionale conjunctuur- en arbeidsmarktindicatoren in 2022. Die analyse laat ons toe om in deel 4 een eerste ruwe inschatting te maken van hoe sterk de groei in de 3 regio's in 2022 is geweest.

Wilt u graag meer weten? U vindt het volledige onderzoeksrapport hier.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief