Belgisch toerisme sterk gestart in 2023

De zomervakantie loopt stilaan ten einde. Tijd dus om even stil te staan bij de toeristische sector in eigen land. Cijfers over de natte julimaand hebben we nog niet maar we kunnen wel al terugkijken op de eerste maanden van het jaar.

Uit cijfers van Eurostat blijkt dat de bezettingsgraad van hotelkamers bijzonder hoog was aan het begin van 2023. Ook in andere Europese landen zagen we deze trend. Het wegvallen van reisbeperkingen, met China als een van de laatste landen om de teugels los te laten, heeft de reissector duidelijk deugd gedaan.

Covid als verstorende factor

Het covidvirus, meer bepaald de nieuwe Eris-variant, baant zich nog altijd een weg door de samenleving. In tegenstelling tot de voorbije jaren lijkt het virus op dit moment niet langer voor gevoelige verstoringen te zorgen in de economie of het toerisme. Dit is duidelijk af te leiden uit de bezettingscijfers van hotelkamers in België.

Grafiek bezetting Belgische hotels
Bezetting Belgische hotels

Aan het begin van 2020, voor de eerste covidmaatregelen, lag de bezettingsgraad van de Belgische hotelkamers aan de bovengrens van de bezettingsgraden uit de voorgaande jaren (2012-2019). 2020 leek dus een goed jaar te worden voor de toeristische sector.

In maart veranderde dit, met een daling van de bezettingsgraad tot 27%. In normale tijden ligt de bezetting in deze maand gemiddeld rond de 56%. De bezetting nam verder af naar niveaus rond de 10% in april en mei, om vervolgens te ‘pieken’ in juli rond 44%.

In 2021 verbeterde de situatie langzaam, naarmate de vaccinatiecampagne vooruitging en de meeste mensen een natuurlijke immuniteit voor het virus opbouwden. Voor een normalisatie was het evenwel wachten tot april 2022. Pas dan klom de bezettingsgraad opnieuw boven de slechtste maand uit de periode 2012-2019.

Sterke start in 2023

In de eerste maanden van 2023 waren de bezettingscijfers uitzonderlijk hoog. In mei was er zelfs een bezetting van 75%, een absoluut record. Dit is bijzonder omdat de kostprijs van overnachtingen gevoelig zijn gestegen het voorbije jaar als gevolg van de sterke inflatiedruk.

Het loslaten van de covidbeperkingen door de Chinese overheid speelde hier allicht een rol, en ook de opgebouwde spaarreserves uit de covidperiode.

Gooit regen roet in het eten?

Voor de zomermaanden zijn er op dit moment nog geen cijfers beschikbaar. We hebben dus nog geen antwoord op de vraag wat de gevolgen van het extreem natte weer op het toeristische seizoen zullen zijn. Meer dan in de typische zomerbestemmingen, zoals Italië, Portugal en Spanje, is het toerisme in België gelukkig gelijkmatig verdeeld over het hele jaar. Net zoals één zwaluw de lente niet maakt, zal één natte maand ook het hele toeristische jaar niet volledig verpesten.

Toch is het goed dat de zon opnieuw van de partij is, zeker voor de bestemmingen binnen België die zeer sterk afhankelijk zijn van het weer en die hun grootste aantal bezoekers in de zomermaanden over de vloer krijgen.

Cora Vandamme
Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.