Waarom is een bankgift doen fiscaal interessant?

Een goed noodplan uitwerken voor uw vermogen is het overwegen waard, zeker tijdens deze coronacrisis. Want als u ziek bent, is het eens zo moeilijk om bijvoorbeeld nog een schenking van geld te regelen.

Doe vandaag nog een schenking en vermijd successierechten

Als u uw vermogen tot aan uw overlijden bijhoudt, dan betalen uw erfgenamen successierechten op wat ze van u erven. En hoe meer ze erven, hoe hoger de successierechten.

Tarieven successierechten per gewest

bankgift schenking geld pacte adjoint

Het Vlaamse Gewest berekent de tarieven in rechte lijn en tussen partners, per erfgenaam en apart op het roerende en het onroerende vermogen. Vanaf 250.000 euro per erfgenaam lopen ze op tot 27%.

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest maakt de berekening per erfgenaam op het roerende en onroerende vermogen samen. Deze tarieven lopen op tot 30% voor het erfdeel vanaf 500.000 euro.

Ook in het Waalse Gewest stijgen de tarieven snel en zit je voor een erfdeel vanaf 500.000 euro aan een taxatie van 30%.

Andere familieleden of vrienden betalen al gauw tot 55% successierechten in het Vlaamse Gewest en zelfs tot 80% in het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Geld schenken tijdens uw leven is fiscaal nog altijd voordeliger dan uw vermogen bij te houden tot u overlijdt. Denk dus nu al na hoe u een deel van uw vermogen fiscaalvriendelijk aan uw kinderen of anderen kunt doorgeven.

Schenking geld: hoe pakt u het aan?

Er bestaan verschillende manieren om roerende goederen zoals geld of effecten te schenken: bij een Belgische of buitenlandse notaris, of met een bankgift. De beste manier hangt ondermeer af van welke goederen u schenkt, van de voorwaarden die u stelt, van uw leeftijd en van uw gezondheid.

Schenking via een notaris

Een schenking via een notaris is mogelijk voor alle roerende goederen en zelfs verplicht voor bepaalde goederen, bijvoorbeeld producten op naam zoals een termijnrekening of levensverzekering. Ook als u bepaalde voorwaarden aan de schenking wilt verbinden, bijvoorbeeld een voorbehoud van vruchtgebruik, bent u verplicht om langs een notaris te gaan.

Bankgift (pacte adjoint)

Een bankgift is een onrechtstreekse schenking via een overschrijving van uw rekening naar de rekening van de begunstigde. Hier komt dus geen notaris aan te pas. Om te bewijzen dat het wel degelijk over een schenking gaat en om de voorwaarden te bepalen, maakt u best een bewijsdocument op. Dit heet een 'pacte adjoint'. Aangezien een bankgift eigenlijk een bankoverschrijving is, is dit enkel mogelijk voor gelden en effecten op rekening.

Fiscale gevolgen van een schenking

Via een Belgische notaris

Als u via een Belgische notaris schenkt, betaalt u altijd een schenkbelasting.

In het Vlaamse Gewest en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

  • In rechte lijn en tussen partners: 3%
  • In alle andere gevallen: 7%

In het Waalse Gewest

  • In rechte lijn en tussen partners: 3,3%
  • In alle andere gevallen: 5,5%

U betaalt geen successierechten op wat u al geschonken hebt. Zelfs niet als u binnen de 3 jaar overlijdt.

Via een buitenlandse notaris of bankgift

Als u via een buitenlandse notaris of met een bankgift schenkt, dan betaalt u geen schenkingsrecht en geen successierecht op voorwaarde dat u na uw schenking nog 3 jaar leeft. Als u toch binnen de 3 jaar overlijdt, dan komt uw schenking in uw nalatenschap en zijn hierop dus successierechten verschuldigd.

In het Vlaamse regeerakkoord van 2019 stelt men voor om de termijn van 3 jaar te verlengen tot 4 jaar. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest is hierover nog geen sprake.

De huidige procedure van registratie leest u in dit artikel.

In heel dringende gevallen neemt u beter contact op met uw notaris voor de registratie van uw bankgift of voor andere aktes zoals een notariële schenkingsakte. In de zeer nabije toekomst zal het mogelijk worden om notariële aktes met een digitale volmacht te ondertekenen. Vandaag is uw fysieke aanwezigheid nog altijd vereist voor de ondertekening van een aankoop-, schenkings- of een andere notariële akte. Tijdens een lockdown zal een digitale volmacht meer dan ooit zijn nut bewijzen. Lees hierover ons nieuwsartikel over de digitale handtekening.

Voorwaarden en modaliteiten van een schenking

Aan een schenking kunt u een aantal voorwaarden en modaliteiten koppelen:

  • Beding van terugkeer: als de begunstigde overlijdt, keert de schenking terug naar u zonder dat u successierecht moet betalen.
  • Last: u heeft maandelijks of jaarlijks nog recht op een bepaald bedrag.
  • Voorbehoud van vruchtgebruik: als u gelden of effecten schenkt, hebt u als schenker recht op de interesten en dividenden. De meerwaarden zijn voor de blote eigenaar. U kunt in de schenkingsakte voorzien dat u als vruchtgebruiker de portefeuille verder beheert en gelden of effecten kunt kopen, verkopen of herbeleggen.
  • Uitsluitingsclausule: de begunstigde mag de schenking dan niet gemeenschappelijk maken met een partner. Als uw kind zou scheiden, vermijdt u zo dat de helft van uw schenking naar de ex-partner gaat.
  • Vervreemdingsverbod: de begunstigde mag het goed niet verkopen, schenken, ...

U kunt de schenking ook combineren met andere planningstechnieken zoals schenken met voorbehoud van vruchtgebruik of gebruik maken van een maatschap. Zo blijft u als schenker nog een vorm van controle uitoefenen.

Goed om weten

In tegenstelling tot een testament, is een schenking onherroepelijk, behalve bij een schenking tussen gehuwde partners buiten het huwelijkscontract. Informeer je dus eerst en denk altijd goed na voor je aan een schenking begint.

KBC Private Banking & Wealth staat u bij in deze moeilijke tijden

Aarzel niet om met ons contact op te nemen als u hierover vragen hebt.

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Hebt u vragen over roerende schenkingen? We helpen u graag.

Stel hier uw vraag

KBC Private Banking & Wealth blijft bereikbaar

Neem contact op met uw private banker of wealth officer. Ze staan voor u klaar.

→ Zo bereikt u ons

Disclaimer
U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of advies.