Een overlijden ... wat nu?

Het verlies van een dierbare is niet alleen emotioneel zwaar, maar zet ook een administratieve mallemolen in gang. In dit artikel zetten we 3 belangrijke documenten in de kijker:

1. Het overlijden melden met de overlijdensakte

Op basis van het medisch overlijdensattest, levert de gemeente van de overledene een overlijdensakte af. Daarmee meldt u het overlijden aan de werkgever van de overledene, het pensioenfonds of ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij en de bank(en) waar de overledene klant was.

Tip: weet u niet bij welke bank de overledene klant was? Dan kunt u via Febelfin tegen betaling een overzicht opvragen.

2. Attest of de akte van erfopvolging voor het deblokkeren van de banktegoeden

Na de melding van het overlijden blokkeert de bank alle rekeningen en kluizen op naam van de overledene en de huwelijkspartner zodat:
 

  • de juiste stand van de rekeningen en de inhoud van de kluis kan worden doorgegeven aan de belastingadministratie en de erfgenamen met het oog op de fiscale aangifte;
  • de bank het vermogen nadien kan vrijgeven aan de (juiste) erfgenamen.

Zolang de rekeningen geblokkeerd zijn, kunt u alleen specifieke betalingen laten uitvoeren, zoals de begrafeniskosten, ziekenhuisfacturen van de laatste ziekte en nutsvoorzieningen van een bepaalde periode. Als langstlevende wettelijke samenwonende partner of echtgenoot hebt u eenmalig recht op leefgeld, maximaal de helft van het geld dat op de geblokkeerde zicht- en spaarrekeningen staat (tot 5.000 euro).

Om de overige tegoeden te kunnen vrijgeven, heeft de bank een attest of akte van erfopvolging nodig. Daarin staat wie de erfgenamen zijn, wat ze erven en of de erflater of een van de erfgenamen fiscale of sociale schulden heeft. Als die er zijn, moeten ze eerst betaald worden door de schuldenaar-erfgenaam of – als iedereen akkoord is – uit de nalatenschap. Pas daarna mogen de rekeningen worden vrijgegeven.

Opgelet: in sommige situaties – zoals bij minderjarige erfgenamen of erfgenamen die in het buitenland wonen – zijn er nog bijkomende documenten voor de vrijgave nodig.

Is er een huwelijkscontract, een testament of zijn er handelingsonbekwame erfgenamen (zoals minderjarigen)? Dan moet u de akte opvragen via de notaris. In de andere gevallen kunt u ze zelf opvragen bij het kantoor Rechtszekerheid.

3. Aangeven van de nalatenschap voor de successierechten

Overleed de overledene in België? Dan hebt u 4 maanden de tijd om de aangifte van nalatenschap in te dienen.

Woonde de overledene in het Vlaams Gewest? Dan dient u de aangifte in bij de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) in Aalst.

Woonde de overledene in het Brussels of Waals Gewest? Dan dient u de aangifte in bij het kantoor Rechtszekerheid dat bevoegd is voor de plaats waar de overledene zijn fiscale woonplaats had. In de aangifte geeft u het vermogen op van de overledene en wie wat erft.

Normaal gezien helpt de notaris u tegen betaling om de aangifte te doen, maar u kunt dat ook zelf. Voor het Vlaams Gewest vindt u modelformulieren op de website van VLABEL. U kunt de aangifte individueel of gezamenlijk met de andere erfgenamen indienen.

Opgelet: de aangifte van nalatenschap staat volledig los van de deblokkering van het vermogen bij de bank.

In het Vlaams Gewest moeten de erfgenamen het verschuldigde successierecht betalen binnen de 2 maanden nadat de belastingadministratie het aanslagbiljet heeft opgestuurd.

In het Brussels en Waals Gewest moeten de erfgenamen het verschuldigde successierecht betalen binnen de 2 maanden na het verstrijken van de aangiftetermijn worden betaald.

Na een overlijden ontvangt u als erfgenaam informatie op maat van KBC. We willen u graag ondersteunen bij de stappen die u moet doorlopen. Uw private banker of wealth officer staat u graag bij in deze moeilijke periode.

Hebt u hierover nog vragen?

Neem dan contact op met uw private banker of wealth officer.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.