Trouwen op latere leeftijd

Overweegt u om op latere leeftijd in het huwelijksbootje te stappen? We zetten hieronder een aantal voordelen en aandachtspunten op een rij.

Overlevingspensioen: extra bescherming pensioenrechten

Door te huwen, biedt u uw partner in de eerste plaats extra bescherming wat pensioenrechten betreft voor het geval u zou overlijden.

De langstlevende huwelijkspartner heeft namelijk in bepaalde gevallen recht op een overlevingspensioen. Het is daarbij niet relevant of de overledene al gepensioneerd was of niet. In de volksmond wordt dit ook wel het weduwe- of weduwnaarspensioen genoemd.

Enkel wanneer u gehuwd was, hebt u recht op dit pensioen. Was u louter feitelijk of wettelijk samenwonend, dan heeft de langstlevende partner geen recht op een overlevingspensioen.

Meer informatie over het overlevingspensioen vindt u op de website van de Federale Pensioendienst.

Groepsverzekering: vrijstelling van successierechten

Is één van de huwelijkspartners aangesloten bij een groepsverzekering als werknemer, dan is de uitkering uit de groepsverzekering naar aanleiding van het overlijden van die partner in bepaalde gevallen vrijgesteld van successierechten.

Huwelijkscontract of geen huwelijkscontract?

Kiest u ervoor om te huwen zonder huwelijkscontract, dan bent u automatisch gehuwd onder het wettelijk stelsel. Wat houdt dit stelsel in een notendop in?

Alle inkomsten en goederen die u vanaf uw huwelijk verwerft, zijn in principe gemeenschappelijk. Enkel goederen die u al had voor uw huwelijk of die u tijdens uw huwelijk door een schenking of erfenis hebt gekregen, behoren tot uw eigen vermogen. Op voorwaarde dat ze niet vermengd zijn geraakt met gemeenschappelijk vermogen.

Geeft u de voorkeur aan een ander stelsel, bijvoorbeeld het stelsel van scheiding van goederen omdat u liever elk uw eigen vermogen behoudt? Dan moet u naar de notaris voor de opmaak van een huwelijkscontract. In dit stelsel behoudt u elk uw eigen vermogen, maar is het wel mogelijk om samen goederen te bezitten. Dit zijn dan goederen in onverdeeldheid. Ze behoren niet tot een gemeenschappelijk vermogen.

Meer nalaten aan uw partner of kinderen

Hebt u niets geregeld, dan zal het vermogen bij het overlijden van één van de huwelijkspartners verdeeld worden volgens het wettelijk erfrecht. Op basis van het wettelijk erfrecht zal uw echtgenoot het vruchtgebruik erven van de nalatenschap en uw kinderen de naakte eigendom.

Is deze verdeling niet volgens uw wens en wilt u graag uw partner of uw kinderen wat meer nalaten? Dan kan dat. Hou er in alle gevallen rekening mee dat zowel uw kinderen als uw huwelijkspartner recht hebben op hun reserve:

  • uw kinderen hebben samen recht op minimaal de helft van uw vermogen (enkel in blote eigendom als er een huwelijkspartner is). De andere helft, het beschikbaar deel, kunt u nalaten aan wie u wilt.
  • uw huwelijkspartner heeft recht op het vruchtgebruik van de helft van uw vermogen met minimaal het vruchtgebruik van de gezinswoning en het huisraad.

Wilt u meer aan uw partner nalaten, dan kan dit op verschillende manieren: met een testament, contractuele erfstelling, verzekering, met een schenking of zelfs een beding van aanwas. Hou er rekening mee dat wat u in volle eigendom aan uw huwelijkspartner nalaat, bij zijn of haar overlijden naar zijn of haar erfgenamen gaat. Maar ook hier kunt u eventueel een mouw aan passen.

Wilt u vermijden dat uw partner en uw kinderen samen eigenaar worden van bepaalde eigendommen (uw kinderen als blote eigenaar en uw partner als vruchtgebruiker)? Dan kunt u een Valkeniersclausule in uw huwelijkscontract opnemen. Op die manier zorgt u ervoor dat uw partner niet (of slechts beperkt) van u erft en het grootste deel van uw nalatenschap naar uw kinderen gaat. Dit belet niet dat u bijvoorbeeld met een testament nog een bepaald deel of goed uit uw nalatenschap aan uw partner kunt toebedelen.

Wilt u ook iets nalaten aan de kinderen van uw partner, dan moet u dit uitdrukkelijk voorzien met een testamen of een verzekering.

Hebt u nog vragen?

Uw situatie vergt natuurlijk maatwerk. Contacteer uw private banker of wealth manager als u nog meer vragen hebt.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.