Verlaagd tarief schenkingsbelasting voor energetische renovatie

Een energetische renovatie na een schenking kan een verlaging van de schenkbelasting opleveren

Schenkt u vastgoed, dan kan het niet alleen voor het comfort van de begiftigde voordelig zijn om renovaties uit te laten voeren, maar haalt hij of zij hier mogelijks ook een fiscaal voordeel uit. Zijn deze renovaties energiezuinig, dan geniet de begiftigde onder bepaalde voorwaarden namelijk van een verlaagd tarief in de schenkbelasting. 

Wanneer u vastgoed schenkt, moet dit via de Belgische notaris zodat de begiftigde altijd schenkbelasting betaalt. U kunt als schenker eventueel zelf de schenkbelasting ten laste nemen. Het tarief van deze schenkbelasting is progressief: hoe hoger de waarde van de schenking, hoe hoger de tarieven. Daarnaast is het tarief afhankelijk van de band van de begiftigde met de schenker. 

Hebt u uw woonplaats in het Vlaams Gewest, dan gelden de volgende tarieven

Bruto aandeel van de schenking In rechte lijn en tussen partners Verdere familieleden of derden
0 - 150.000 euro 3% 10%
150.000 – 250.000 euro 9% 20%
250.000 – 450.000 euro 18% 30%
Boven de 450.000 euro 27% 40%

Het tarief wordt berekend per schenker en per begiftigde.

Als de begiftigde na de schenking een energetische renovatie laat uitvoeren, gelden echter andere (lagere) tarieven: 

Bruto aandeel van de schenking In rechte lijn en tussen partners Verdere familieleden of derden
0  - 150.000 euro 3% 9%
150.000 – 250.000 euro 6% 17%
250.000 – 450.000 euro 12% 24%
Boven de 450.000 euro 18% 31%

Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

  1. In de eerste plaats moet er in Vlaanderen schenkbelasting zijn betaald en moet het geschonken onroerend goed in het Vlaamse gewest gelegen zijn. Woonde of woont u op het moment van de schenking bijvoorbeeld in het Waalse Gewest en werd daar schenkbelasting betaald, is deze regeling niet van toepassing.
     
  2. De begiftigde, of u als schenker/vruchtgebruiker, moet binnen de vijf jaar vanaf de datum van de schenking renovatiewerken laten uitvoeren voor een totaal bedrag van minstens 10.000 euro (exclusief btw).

    De begiftigde, of u als schenker/vruchtgebruiker, mag de werken niet zelf uitvoeren. Hij of u moet facturen kunnen voorleggen van werken die door een aannemer zijn uitgevoerd. De aannemer moet bovendien attesteren dat de renovatiewerken aan bepaalde voorwaarden voldoen.
    Het plaatsen van dak-, zolder- of vloerisolatie, een warmtepomp of een zonneboiler, komen onder andere in aanmerking als ‘energetische’ renovatie.

    Eenmaal de periode van vijf jaar voorbij is, is er nog 6 maanden de tijd om de bewijsstukken in te dienen bij de Vlaamse Belastingadministratie. 

Het verlaagd tarief is van toepassing op schenkingen die dateren van na 1/7/2015.

Ook wanneer de begiftigde de woning binnen de drie jaar na de schenking verhuurt, kan deze in bepaalde gevallen van dit verlaagd tarief genieten. Dit is het geval wanneer hij de woning verhuurt voor een periode van minstens negen jaar en dit met een geregistreerde huurovereenkomst. Daarnaast moet er een conformiteitsattest aanwezig zijn dat bewijst dat de woning aan bepaalde minimale kwaliteitsvereisten voldoet. 

Wat moet u doen om van dit verlaagd tarief te kunnen genieten?

Heeft de begiftigde na de schenking renovatiewerken laten uitvoeren die in aanmerking komen voor het verlaagd tarief, dan zal hij de ‘te veel’ betaalde schenkingsrechten kunnen terugvragen bij de Vlaamse Belastingadministratie. In eerste instantie wordt wel het gewone tarief van de schenkbelasting geheven. Het verschil tussen het gewone tarief en het verlaagde tarief wordt dan later terugbetaald.

Indien de begiftigde wilt kunnen genieten van het verlaagd tarief, dan kan hij contact opnemen met de Vlaamse Belastingadministratie. 

Wilt u graag meer informatie hierover? Uw private banker of wealth officer helpt u graag verder.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.