Verminderde roerende voorheffing op Franse dividenden

De Belgische fiscus schikt zich nu toch naar de recente gerechtelijke uitspraken over de mogelijke verrekening van 15% van het netto ontvangen Franse dividend met de Belgische belasting op dit dividend.

Hoe worden Franse aandelen normaal belast?

Als u een dividend krijgt op Franse aandelen, betaalt u als Belgische natuurlijke persoon/belegger de Franse bronheffing (standaard tarief sinds 01-01-2021: 26,5%) en vervolgens ook de Belgische roerende voorheffing van 30%.

Voorbeeld

  Dividend in euro

Bruto

100

Franse bronheffing

-26,5

Netto Frans dividend

 73,5

30% Belgische RV

 -22,05

NETTO

  51,45

2. Wat verandert er?

Volgens de circulaire van de Belgische fiscale administratie kan 15% van het netto ontvangen Franse dividend verrekend worden met de Belgische belasting (30%) op dit dividend.

 In het voorbeeld betekent dit

  Dividend in euro

Bruto

100

Franse bronheffing

-26,5

NETTO Frans dividend

 73,5

30% Belgische RV

-22,05

Verrekening 15% netto Frans dividend

+11,02 (= 73,05 *15%)

NETTO

  62,47

Wat kunt u als belegger doen?

Belangrijk is dat deze ‘verminderde’ Belgische belasting niet toegepast kan worden door de financiële tussenpersoon waar u de Franse dividenden int.

M.a.w. als u Franse dividenden rechtstreeks via een Belgische tussenpersoon ontvangt, dan zullen deze nog steeds onderhevig zijn aan de Belgische roerende voorheffing van 30%. Dit principe wijzigt niet.
De verrekening moet via de fiscale administratie worden gevraagd.
 

Wat betekent dat concreet?

Voor de inkomstenjaar 2019 en vorige:
kunt u de teveel betaalde Belgische belasting in welbepaalde gevallen terugvorderen via een bezwaarschrift, weliswaar rekening houdend met de geldende verjaringstermijnen.


Voor inkomstenjaar 2020:
is de mogelijkheid tot verrekening voorzien in het aangifteformulier van de personenbelasting.

Voor de precieze modaliteiten m.b.t. het bezwaarschrift en de aangifte PB, verwijzen we u naar de circulaire dd 30-05-2021:
MyMinfin (fgov.be).

Vanaf inkomstenjaar 2021 en volgende:
is het niet duidelijk of deze verrekening nog mogelijk zal zijn, aangezien België en Frankrijk zouden onderhandelen over een nieuwe verdragstekst.

Merk ook op dat deze verrekening niet uitgebreid kan worden naar andere bestaande dubbelbelastingverdragen.

Hebt u hierover nog vragen, contacteer uw private banker of wealth officer.Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.