De ongeregistreerde schenking van roerend vermogen in het Waals gewest: quoi de neuf?

De termijn van de ‘verdachte periode' wijzigt in Wallonië.

Als u roerend vermogen (geld, effecten ...) wilt schenken, is het niet noodzakelijk om hiervoor naar de notaris gaan. Via de techniek van een bankgift volstaat het immers dat u een overschrijving doet van uw rekening naar de rekening van de begiftigde (wel best begeleid door een onderhands (bewijs)document, pacte adjoint genaamd). Hier komt dus geen notaris aan te pas. Aangezien een bankgift eigenlijk een bankoverschrijving is, is deze alleen mogelijk voor gelden en/of effecten op rekening(en).

Er is, in tegenstelling tot een notariële schenking, geen verpliching tot registratie van een bankgift, waardoor er op het tijdstip van de bankgift ook geen schenkbelasting verschuldigd is. Wel moet de schenker een bepaalde periode, de zogenaamde 'verdachte periode', zien te overbruggen om elke taxatie te vermijden. Het is namelijk zo dat als schenker binnen de 3 jaar na de (ongeregistreerde) bankgift zou overlijden, de fiscale administratie het geschonken kapitaal toch gaat meerekenen in de nalatenschap en bijgevolg gaat belasten in de successierechten. 

Deze verdachte periode heeft de Waalse regering recent opgetrokken van 3 naar 5 jaar.

Deze verlengde termijn is van toepassing op ongeregistreerde schenkingen van roerende goederen die vanaf 01-01-2022 plaatsvinden.

Hebt u nog vragen?

Contacteer uw private banker of wealth manager als u hierover meer informatie wenst.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.