Wat als u de statuten van uw vennootschap nog niet hebt aangepast aan het nieuwe WVV?

We informeerden u al dat vennootschappen hun statuten uiterlijk op 31-12-2023 moesten aanpassen conform het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
Een laattijdige aanpassing van de statuten heeft tot gevolg dat de bestuurders van de vennootschap persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die de vennootschap of derden daardoor kunnen lijden. De schade kan onder andere bestaan uit het verlies van (toekomstige) subsidies, de mogelijke uitsluiting van de vennootschap van specifieke aanbestedingsprocedures …

Specifieke gevolgen voor afgeschafte vennootschapsvormen

Een aantal vennootschapsvormen werden in het kader van het WVV afgeschaft. We denken hier aan de Comm.VA (commanditaire vennootschap op aandelen).

Afgeschafte vennootschapsvormen moesten omgezet worden in één van de overblijvende vennootschapsvormen. Gebeurde dit niet tijdig, dan werden ze op 01-01-2024 van rechtswege omgezet in de door de wet vooropgestelde vennootschapsvorm. Voor een Comm.VA is dit bijvoorbeeld de NV (naamloze vennootschap) met één bestuurder.
 

Toch actie vereist

Deze automatische omzetting betekent echter niet dat u de statuten van de vennootschap niet meer moet aanpassen. In dit geval moet u uiterlijk op 30-06-2024 een algemene vergadering houden met als agendapunt de aanpassing naar de nieuwe rechtsvorm.

Zolang de statuten van de vennootschap niet zijn aangepast, lopen de bestuurders immers het risico om persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk gesteld te worden. Ongeacht of het om een afgeschafte vennootschapsvorm gaat. Wij raden daarom aan de statuten van uw vennootschap aan te passen conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.