Forfaitaire belastingregeling voor btw en inkomstenbelasting afgeschaft

Als startende ondernemer kunt u vanaf 1 januari 2022 niet meer kiezen voor de forfaitaire belastingregeling voor btw en inkomstenbelasting. Wie al gebruik maakte van dit systeem, kan dat wel blijven doen tot 31 december 2027 voor wat de btw betreft en tot aanslagjaar 2028 voor de inkomstenbelasting.

Specifieke sectoren zoals bakkers, slagers of kappers kunnen onder bepaalde voorwaarden hun btw en hun belastbare grondslag voor de inkomstenbelasting laten berekenen op basis van een forfait. Ze worden dan niet belast op basis van hun werkelijke inkomsten, maar op basis van een forfait per sector.

De FOD Financiën kondigde begin dit jaar evenwel volgende wijzigingen aan:

  • Nieuwe belastingplichtigen kunnen vanaf 1 januari 2022 niet langer beroep doen op de forfaitaire regelingen.
  • Bestaande belastingplichtigen kunnen gebruik maken van een overgangsmaatregel. Belastingplichtigen die al bestonden voor 1 januari 2022 kunnen de forfaitaire regeling blijven gebruiken tot 31 december 2027 voor wat betreft de btw en tot aanslagjaar 2028 (inkomstenjaar 2027) voor wat betreft de inkomstenbelasting.

Meer weten?

Hebt u hierover nog vragen?

Contacteer uw private banker of wealth manager.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.