Een elektrische fiets kopen: privé of via uw vennootschap?

U bent van plan om een elektrische fiets te kopen voor zowel privé- als beroepsgebruik. Koopt u die fiets dan beter privé of via uw vennootschap? Waarvan is die keuze afhankelijk?

U koopt de elektrische fiets privé

Aftrekbaarheid van de kosten

Koopt u de fiets privé, dan kunt u de kosten meestal niet fiscaal aftrekken. Alleen als u kiest u voor de aftrek van bewezen beroepskosten in de plaats van het kostenforfait, en u de fiets gebruikt voor uw woon-werkverkeer, mag u de kosten van de fiets of een forfaitair bedrag van 0,24 euro per kilometer als beroepskosten opnemen.

Vergoedingen van uw vennootschap

Voor woon-werkverplaatsingen met de fiets kan uw vennootschap u een belastingvrije vergoeding betalen van 0,24 euro per kilometer. Deze vergoeding is cumuleerbaar met de aftrek van de werkelijke of forfaitaire beroepskosten van de betrokken fiets. Voor haar is die woon-werkvergoeding volledig aftrekbaar en u privé wordt er niet op belast.

Daarnaast kunt u ook een onkostenvergoeding opnemen uit uw vennootschap voor zuiver professionele verplaatsingen met de fiets, bijvoorbeeld naar klanten of leveranciers. Ook die vergoeding is voor uw vennootschap volledig aftrekbaar en voor u niet belastbaar, want het is een terugbetaling van kosten eigen aan uw vennootschap.

Sinds aanslagjaar 2018 geldt de vrijstelling van de woon-werkvergoeding ook voor snelle elektrische fietsen, de zogenaamde speed pedelecs. De vroegere uitsluiting van die fietsen is afgeschaft.

Voor zuivere werkverplaatsingen met de fiets is er - anders dan voor verplaatsingen met een auto of motor - geen officiële forfaitaire kilometervergoeding. U moet dus het terugbetaalbaar bedrag zelf bepalen. Wilt u het zich gemakkelijk maken? Neem dan gewoon het bedrag van de woon-werkvergoeding, dus 0,24 euro per kilometer. Dan is er geen discussie mogelijk over het feit dat dit bedrag volgens ernstige normen vastgesteld werd.

Uw vennootschap koopt de elektrische fiets

Aftrekbaarheid van de kosten

Als uw vennootschap de elektrische fiets koopt of leaset, zijn alle kosten ervan in principe voor 100% fiscaal aftrekbaar. Vroeger kon 120% afgetrokken worden voor fietsen voor woon-werkverkeer, maar dat is afgeschaft sinds 1 januari 2020. De fiets kan niet in een keer in kosten genomen worden, hij moet afgeschreven worden.

Goed om te weten:

  • Hoeveel btw uw vennootschap kan recupereren op de aankoop en kosten van de fiets, hangt af van hoeveel u de fiets gebruikt voor werkverplaatsingen.
  • Een meerwaarde bij een latere verkoop is belastbaar. Als de fiets van u privé is, is dat niet zo.

Vergoeding van uw vennootschap

Uw vennootschap mag de belastingvrije woonwerkvergoeding van 0,24 euro per kilometer ook betalen als u voor uw woon-werkverkeer een fiets van de vennootschap gebruikt.

Een belastingvrije vergoeding voor professionele verplaatsingen met die fiets kan dan weer niet. Want u maakt geen kosten eigen aan uw vennootschap, uw vennootschap maakt die kosten zelf.

Voordeel alle aard

Gebruikt u de fiets voor privéverplaatsingen, dan geniet u een voordeel alle aard. Maar als die privéverplaatsingen volledig of gedeeltelijk woon-werkverkeer zijn, dan is dit voordeel alle aard bij u niet belastbaar. Deze vrijstelling slaat op het volledige voordeel alle aard, niet alleen op het deel ervan dat betrekking heeft op de woon-werkkilometers.

De wet zegt trouwens niet wat ‘regelmatig’ gebruik voor woon-werkverkeer is. Voor de rulingdienst van de Federale Overheidsdienst Financiën volstond in een bepaald geval 10% van de woon-werkverplaatsingen.

Gebruikt u de fiets niet regelmatig voor woon-werkverkeer? Dan is er wel een voordeel alle aard belastbaar. Omdat er geen forfaitaire waardering voor bestaat, is het voordeel alle aard gelijk aan de werkelijke waarde van het privégebruik.

Als u met de fiets woon-werkverplaatsingen aflegt, is de aankoop via uw vennootschap normaal gezien het voordeligste. Want u wordt dan voor het privégebruik niet op een voordeel alle aard belast.

In de andere gevallen is een aankoop met uw vennootschap doorgaans pas voordeliger als u de fiets vaker voor professionele doeleinden gebruikt dan privé.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.