Niet-arts toegestaan in artsen-BV(BA)

De Orde der Artsen heeft eind 2022 haar principiële bezwaar tegen samenwerkingsvormen waarin niet-artsen participeren, expliciet laten varen. Wat betekent dat concreet?

Einde van het principieel bezwaar

De Orde der artsen heeft zich altijd terughoudend opgesteld met betrekking tot wie – anders dan de arts – een artsenvennootschap kon oprichten. Niet-artsen zoals de echtgenote/echtgenoot waren niet toegelaten in een artsenvennootschap die bij voorkeur uit 1 persoon, met name de oprichtende arts zelf, mocht bestaan. Hoogstens kregen artsen van eenzelfde discipline of van aanverwante disciplines groen licht om samen één vennootschap op te richten. Ook echtparen-artsen konden samen één vennootschap oprichten.

Multidisciplinair samenwerken omarmt

Met het verschijnen van de nieuwe Code in 2018 ging het al die richting uit en met een advies van eind 2022 wordt er nu ook uitdrukkelijk en duidelijk een einde gesteld aan het principiële bezwaar tegen een ‘samenwerking’ met niet-artsen.

Er wordt niet langer voorgeschreven dat de vennoten van een vennootschap uitsluitend artsen zijn”. De hedendaagse trend van (en vraag vanwege de overheid naar) multidisciplinaire samenwerkingen zal daar wellicht niet vreemd aan zijn.

Nieuwe deuren openen zich

Ingevolge het verdwijnen van dat fundamentele bezwaar is het nu deontologisch toegestaan dat bv. uw echtgenote of wettelijk samenwonende partner vennoot wordt van uw artsen-BV(BA). Of nog: als een multidisciplinaire huisartsenpraktijk georganiseerd is in de vorm van een maatschap-kostenassociatie, kunnen de andere disciplines nu ook deel uitmaken van die maatschap i.p.v. er huur aan te betalen. Idem voor bv. fysiotherapeuten en kinés in een ziekenhuis- of privésamenwerking (professionele vennootschap) van specialisten.

Nog een slag om de arm?

Zoals dat altijd gaat met principiële toelatingen van iets, vindt de Nationale Raad dat het een en ander nog moet stroken met de rest van de deontologie. Dat is ook hier het geval. Let daarom o.a. op het verbod op dichotomie/collusie en bepaal in een samenwerking tussen een huisarts en een kinesist bv. dat een kostenbijdrage niet afhankelijk is van het aantal verwijzingen. Let ook op de eventuele invloed inzake huwelijksvermogens-/erfrecht en bepaal bv. dat de partner geen meerderheidsaandeelhouder kan worden of slechts een raadgevende stem heeft.

Ook als uw (huwelijks)partner geen arts is, kan hij/zij vennoot worden van uw BV(BA). Andere disciplines kunnen nu ook, i.p.v. huur te betalen, deel uitmaken van de (kosten) associatie of professionele vennootschap.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw private banker of wealth manager.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.