Wat met uw buitenlandse woning als u sterft?

Misschien hebt u zoals vele Belgen een tweede verblijf in eigen naam in het buitenland. Wat gebeurt er daarmee bij uw overlijden? Volgens welke regels wordt die woning vererfd en waar moeten uw erfgenamen successierechten betalen?

Welk erfrecht is van toepassing?

Wat was uw laatste gewone verblijfplaats?

Het antwoord op die vraag bepaalt in principe of het Belgisch dan wel het buitenlands erfrecht van toepassing is. Hebt u bv. een villa in Italië waar u wel op vakantie gaat, maar verblijft u voor de rest in België, dan zal de Italiaanse woning in principe volgens de regels van het Belgisch erfrecht onder uw erfgenamen verdeeld worden. Als u daarentegen naar Italië emigreert en uw vakantieverblijf eigenlijk uw hoofdverblijfplaats wordt, dan zal uw nalatenschap, inclusief de goederen die u nog in België achterliet, in beginsel volgens het Italiaanse erfrecht worden verdeeld.

Afwijken van die algemene regel?

Ja, dat kan door een rechtskeuze te maken: via een testament kunt u het erfrecht kiezen van het land waarvan u de nationaliteit hebt, ofwel op het tijdstip van die rechtskeuze, ofwel op het tijdstip van uw overlijden. Die keuze is belangrijk omdat ze niet alleen de verdeling van uw nalatenschap bepaalt, maar ook bepaalde beperkingen kan vermijden.

Let op!

Het gekozen recht is van toepassing op alle goederen van de nalatenschap. Met die rechtskeuze kunt u er dus niet voor zorgen dat bepaalde goederen worden vererfd volgens de regels van de staat van gewone verblijfplaats (bv. Italië) en andere goederen volgens de regels van de staat van de nationaliteit (België).

Tip: laat u zeker goed informeren over de precieze gevolgen van uw rechtskeuze, alvorens u die via een testament vastlegt.

Successie betalen in de twee landen?

In België en het buitenland?

Aangezien België successierechten heft op het wereldwijd vermogen, zal ook de buitenlandse woning belast worden met Belgische successierechten. Concreet moet dus ook uw buitenlands onroerend goed opgenomen worden in de aangifte van nalatenschap. Vaak heft het land waarin het onroerend goed gelegen is, echter ook nog eigen successierechten, zodat u de kans loopt om twee keer te betalen.

Dubbele belasting vermijden?

Inzake de successierechten heeft België met Frankrijk en Zweden een dubbelbelastingverdrag op basis waarvan in principe enkel het land waarin het onroerend goed gelegen is, finaal successierechten kan heffen. Op uw buitenverblijf in Frankrijk zal dus aan het eind van de rit enkel Frankrijk successierechten heffen. Let wel, dit neemt niet weg dat u uw buitenverblijf in Frankrijk wel moet opnemen in uw Belgische aangifte van nalatenschap. Het dubbelbelastingverdrag zou immers bepalen dat België (als woonstaat van de erflater) toch nog successierechten mag heffen, maar dan wel een vermindering moet toestaan van de effectief in Frankrijk betaalde successierechten. In Zweden zou het successierecht trouwens al enkele jaren afgeschaft zijn en zou u dus helemaal geen successierechten moeten betalen.

Dubbele belasting verminderen?

Als u dan toch in twee landen successie moet betalen, voorziet het Belgisch recht wel een interne vermindering. De in het buitenland betaalde successierechten op uw tweede verblijf mogen nl. in mindering gebracht worden van de Belgische successierechten.

Tijdens uw leven al een planning maken?

U kunt eventueel al tijdens uw leven dat tweede verblijf in het buitenland schenken aan uw kind(eren). Dan zult u hier in België geen rekening voor gepresenteerd krijgen, maar kunnen er wel buitenlandse belastingen verschuldigd zijn. Of het al dan niet fiscaal voordelig is om dit buitenlands vastgoed te schenken, zal afhankelijk zijn van eventuele vrijstellingen en verminderingen die concreet voorzien zijn inzake schenkingen in het land waar de woning gelegen is.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.