Wat met uw buitenlandse woning als u sterft?

Misschien hebt u zoals heel wat Belgen een tweede verblijf in eigen naam in het buitenland. Maar wat gebeurt ermee bij uw overlijden? Volgens welke regels wordt die woning vererfd en waarop moeten uw erfgenamen successierechten betalen? We vatten de belangrijkste info voor u samen in enkele handige vragen.

Wat was uw laatste gewone verblijfplaats?

Het antwoord op die vraag bepaalt in principe of het Belgische dan wel het buitenlandse erfrecht van toepassing is.

Hebt u bijvoorbeeld een villa in Italië waar u op vakantie gaat, maar verblijft u verder in België? Dan wordt de Italiaanse woning in principe volgens de regels van het Belgische erfrecht onder uw erfgenamen verdeeld. Als u daarentegen naar Italië emigreert en uw vakantieverblijf uw hoofdverblijfplaats wordt, wordt uw nalatenschap (inclusief de goederen die u in België achterliet) in beginsel volgens het Italiaanse erfrecht verdeeld.

Is het mogelijk om van erfrechtregels af te wijken?

Ja, dat kan door een rechtskeuze te maken. In uw testament kunt u het erfrecht kiezen van het land waarvan u de nationaliteit hebt, ofwel op het tijdstip van die rechtskeuze, ofwel op het tijdstip van uw overlijden. Die keuze is belangrijk omdat ze niet alleen de verdeling van uw nalatenschap bepaalt, maar ook bepaalde beperkingen kan vermijden.

Let op! Het gekozen recht is van toepassing op alle goederen van de nalatenschap. Met die rechtskeuze kunt u er dus niet voor zorgen dat bepaalde goederen vererfd worden volgens de regels van de staat van gewone verblijfplaats (bijvoorbeeld Italië) en andere goederen volgens de regels van de staat van de nationaliteit (België).

Tip. Laat u zeker goed informeren over de precieze gevolgen van uw rechtskeuze, voor u die in een testament vastlegt.

Moet ik successie betalen in de twee landen?

Aangezien België successierechten heft op het wereldwijde vermogen, wordt ook uw buitenlandse woning belast met Belgische successierechten. Concreet moet dus ook uw buitenlandse onroerend goed opgenomen worden in de aangifte van nalatenschap. Vaak heft het land waarin het onroerend goed gelegen is ook nog eigen successierechten, zodat u de kans loopt om twee keer te betalen.

Voor successierechten heeft België een dubbelbelastingverdrag met Frankrijk en Zweden zodat u enkel successierechten betaalt in het land waarin het onroerend goed gelegen is. Op uw buitenverblijf in Frankrijk zal dus enkel Frankrijk successierechten heffen. In Zweden is het successierecht trouwens al enkele jaren afgeschaft en betaalt u dus helemaal geen successierechten.

Hoe verminder ik eventuele dubbele belasting?

Als u dan toch in twee landen successie moet betalen, voorziet het Belgische recht wel een interne vermindering. De in het buitenland betaalde successierechten op uw tweede verblijf mogen dan in mindering gebracht worden van de Belgische successierechten.

Kan ik tijdens mijn leven al een planning maken?

Dat kan zeker. U kunt bijvoorbeeld al tijdens uw leven dat tweede verblijf in het buitenland schenken aan uw kind(eren). In België krijgt u er geen rekening voor gepresenteerd, maar er kunnen wel buitenlandse belastingen verschuldigd zijn. Of het al dan niet fiscaal voordelig is om dit buitenlandse vastgoed te schenken, hangt af van eventuele vrijstellingen en verminderingen voor schenkingen in het land waar de woning gelegen is.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.