langetermijnsparen tak 23

Langetermijnsparen met een tak 23-beleggingsverzekering

 • Fiscaal gunstig
 • Verantwoord beleggen
 • Combineren met pensioensparen mogelijk

Wat is het KBC-Life Long-Term Fund Plan?

KBC-Life Long-Term Fund Plan is een tak 23-beleggingsverzekering waarmee u een aanvullend pensioen kunt opbouwen voor en tijdens uw pensioen, in het fiscale stelsel langetermijnsparen.

Zo krijgt u mogelijk tot 30% fiscaal voordeel per jaar. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele situatie en kan veranderen in de toekomst.

Starten met langetermijnsparen is gemakkelijk in KBC Mobile, maar u kunt natuurlijk ook terecht bij uw private banker.

Meer over langetermijnsparen met KBC-Life Long-Term Fund Plan

Doelstellingen en beleggingsbeleid

 • Uw stortingen komen terecht in het fonds KBC-Life Dynamic Responsible Investing. 
 • Het rendement van het fonds hangt af van de evolutie van de aandelen, obligaties en eventuele andere beleggingsvormen in het fonds.
 • Het fonds heeft een richtspreiding van 55% aandelen en/of aandelengerelateerde beleggingen (aandelenluik) en 45% obligaties en/of obligatiegerelateerde beleggingen (obligatieluik). Van de richtspreiding van de activa kan worden afgeweken op basis van de beleggingsstrategie van KBC Asset Management NV. Het is dus mogelijk dat het fonds belegt in activaklassen die niet in de richtspreiding zijn opgenomen.
 • Het fonds heeft geen einddatum. Er is noch kapitaalbescherming, noch rendementsgarantie en de waarde van de reserve kan dan ook schommelen in de tijd. De netto-inventariswaarde vindt u op www.kbc.be/fondsenzoeker.

Combineer potentieel rendement met fiscaal voordeel

Uw rendement is afhankelijk van de beleggingsresultaten van het bovenvermelde fonds.

De bedragen die u stort in deze beleggingsverzekering komen in aanmerking voor belastingvermindering onder het fiscale stelsel langetermijnsparen. U kunt per jaar tot 30% van de gespaarde bedragen fiscaal voordeel krijgen via een belastingvermindering, afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Verantwoord beleggen

Het fonds streeft doelstellingen voor verantwoord beleggen na op basis van een tweeledige benadering: een negatieve screening en een positieve selectiemethodologie.

De negatieve screening houdt in dat het fonds niet mag beleggen in activa uitgegeven door emittenten die uitgesloten worden op basis van uitsluitingscriteria (o. m. tabak, gokactiviteiten en wapens). Meer informatie over het uitsluitingsbeleid kan u terugvinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Uitsluitingsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

De positieve selectiemethodologie is een combinatie van portefeuilledoelstellingen en ondersteuning van duurzame ontwikkeling. Portefeuilledoelstellingen zijn gebaseerd op een vermindering in broeikasgasintensiteit en een verbetering van de ESG-kenmerken ten opzichte van de benchmark. Duurzame ontwikkeling wordt ondersteund door te beleggen in obligaties ter financiering van groene en/of sociale projecten en in emittenten die bijdragen aan de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Meer informatie over de positieve selectiemethodologie en de concrete doelstellingen van het fonds is te vinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen en in de Precontractuele informatieverschaffing SFDR, wat een bijlage is aan het beheersreglement.

Meer duurzaamheidsinformatie is terug te vinden op www.kbc.be/SRD.

De beheerder kan in aanzienlijke mate een beroep doen op derivaten die betrekking hebben op activa uitgegeven door emittenten die geen verantwoord karakter hebben.

Spaar op uw eigen tempo

U kiest zelf wanneer en hoeveel u stort, afgestemd op uw persoonlijke financiële situatie. Storten kan al vanaf 10 euro per maand.

Het bedrag dat u maximaal kunt sparen per jaar hangt af van de hoogte van uw beroepsinkomen of pensioen. Het spaarbedrag per jaar voor 2024 is 2.450 euro.

Combineer langetermijnsparen met pensioensparen

Pensioen- en langetermijnsparen combineren kan een goed idee zijn. Het zijn twee aparte fiscale stelsels, waardoor u met beide formules mogelijk fiscaal voordeel krijgt. Zeker als u geen woonkrediet hebt, kan dit fiscaal interessant zijn.

Belangrijke kenmerken van het verzekeringscontract KBC-Life Long-Term Fund Plan

Looptijd

Kies zelf hoe lang u wilt sparen in het  KBC-Life Long-Term Fund Plan.
Het contract loopt minstens 10 jaar en eindigt ten vroegste op uw 65e verjaardag.

U kiest zelf de begunstigde bij overlijden

U bent zelf de verzekeringnemer en de verzekerde van het contract. U kiest de begunstigde die het opgebouwde kapitaal krijgt als u zou overlijden voor de einddatum van het contract. Die persoon moet wel uw wettelijke huwelijkspartner zijn, uw wettelijk samenwonende partner, of een bloedverwant tot en met de 2e graad.

Kosten

 • U betaalt 2% verzekeringstaks op elke storting
 • U betaalt 2,5% instapkosten per storting
 • Er zijn geen uittredingskosten
  U kunt uw opgebouwde kapitaal opvragen voor de einddatum van het contract. Dat kan wel fiscaal nadelig zijn.

De beheerskosten van het fonds zitten automatisch verrekend in de inventariswaarde. Lees het beheersreglement voor meer informatie over de kosten en de kenmerken van het fonds.

Fiscaliteit bij uitkering

Zodra u fiscale voordelen hebt gekregen op een storting, betaalt u een anticipatieve heffing van 10% op het opgebouwde kapitaal. Meestal betaalt u die op uw 60ste verjaardag (of op de 10de verjaardag van het contract als u dat pas na uw 55ste verjaardag sluit).

De stortingen die u doet na de anticipatieve heffing, worden niet meer belast. U profiteert wél nog altijd van de belastingvermindering van maximaal 30%. Het kan dus interessant zijn om te blijven sparen.

Risico's

Een belegging in het fonds dat verbonden is aan het KBC-Life Long-Term Fund Plan, brengt een aantal risico’s met zich mee:

 • Inflatierisico: het obligatiegedeelte biedt geen bescherming tegen stijging van de inflatie.
 • Wisselkoersrisico: aangezien het fonds belegt in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een reële kans dat wisselkoersschommelingen de waarde van een belegging beïnvloeden.
 • Kredietrisico: het obligatiegedeelte belegt overwegend, maar niet uitsluitend, in obligaties met een investment grade rating. Als beleggers zouden twijfelen over de kredietwaardigheid van de emittenten van de obligaties, dan kan de waarde van de obligaties dalen.

De KBC-productscore voor het fonds KBC-Life Dynamic Responsible Investing is 4 op een schaal van 1 (meest defensief) tot 7 (meest dynamisch). Naast de beweeglijkheid van de markt houdt de KBC-productscore ook rekening met andere invalshoeken zoals vooropgestelde terugbetaling van kapitaal, kredietwaardigheid, spreiding, blootstelling aan vreemde munten en liquiditeit. Meer info vindt u op www.kbc.be/productscore.

Meer weten?

Meer informatie vindt u in de financiële informatiefiche, de productfiche, het beheersreglement en de algemene voorwaarden van het contract KBC-Life Long-Term Fund Plan. Lees deze documenten zeker door voor u de verzekering sluit.

Bij klachten kunt u terecht bij Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Bereikt u geen passende oplossing, dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, die optreedt voor de hele sector. Of surf naar www.ombudsman.as. U behoudt altijd het recht om een gerechtelijke procedure te starten.

Documenten

Lees deze documenten voor u overgaat tot een aankoop.

Start met langetermijnsparen
Start met langetermijnsparen