Documentatie beleggen

Documentatie beleggen

Informatie en publicaties

 • Asset test
  Bij de verkoop van eenheden van een beleggingsfonds is in bepaalde gevallen roerende voorheffing verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde (Reynderstaks). Dit overzicht toont aan de hand van de asset test of een beleggingsfonds aan die heffing onderworpen is (Belgian withholding tax).
 • Essentiële beleggersinformatie (KIID)
  Het Key Investor Information Document helpt je om de aard en risico’s van beleggingsfondsen te begrijpen. Maak dus weloverwogen beleggingsbeslissingen dankzij deze documenten.
 • Herschikking van het KBC-fondsenaanbod
  Het fuseren of liquideren van een compartiment of beleggingsfonds is soms noodzakelijk in het belang van de belegger. Lees er meer over in dit overzicht.

Fondsenzoeker

Klik hier om de Fondsenzoeker op te starten 

Raadpleeg voor elk beleggingsproduct informatie zoals de beleggingspolitiek, risico's en kerngegevens - en documenten zoals het prospectus en het Key Investors Information document (KIID). 

Over ons: richtlijnen en procedures

De algemene voorwaarden sturen de relatie tussen KBC Asset Management en zijn klanten. Wilt u een vroegere versie raadplegen? Dan kunt u terecht bij uw vertrouwde relatiebeheerder.
 
Je privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken.
 
KBC biedt verschillende beleggingsinstrumenten aan, elk met hun eigen kenmerken, sterke en zwakke punten. Die vind je allemaal terug in deze brochure, zodat je op basis daarvan de juiste keuze kunt maken, samen met je financieel adviseur.
 
KBC Asset Management neemt alle redelijke maatregelen om het best mogelijke resultaat te behalen bij de uitvoering van orders en verwerkt die orders snel en nauwkeurig. Lees hier de details over die uitvoering en verwerking.
 
Belangenconflicten kunnen bestaan of ontstaan binnen beheervennootschappen. KBC Asset Management heeft daarom een gedragslijn voor belangenconflicten om ze te identificeren, op te lossen en te controleren. Zo kunnen we eerlijk handelen in overeenstemming met de belangen van de klant. 
 
Fraudebestrijding is voor KBC Asset Management een prioriteit. Lees hier meer over de maatregelen die we nemen om het risico op fraude en wanpraktijken te voorkomen en te verminderen.
 
Medewerkers van KBC Asset Management moeten verplicht elk vermoeden van fraude of andere ernstige wanpraktijken melden. Dankzij deze procedure kunnen ze dat zonder vrees voor sancties.
 

Dit verslag geeft je meer informatie over de manier waarop de groepsentiteiten van KBC Asset Management hun verloningsbeleid organiseren.

KBC Asset Management heeft duidelijke richtlijnen opgesteld over het gebruik van stemrechten. Zo wordt er tijdens de algemene vergadering van een onderneming altijd in het belang van de beleggers gehandeld. Raadpleeg hier de gedragslijn rond de stemrechten.

Disclaimer

Informatie over aandelenaanbevelingen

 • Lees deze belangrijke Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen
 • Overzicht van de gewijzigde aanbevelingen in de afgelopen 12 maand
 • Korte uitleg over ons vakjargon:
  • Kopen: de analist verwacht dat het aandeel gedurende de volgende zes maanden met minstens 10% zal stijgen.
  • Opbouwen: de analist verwacht dat het aandeel gedurende de volgende zes maanden tot 15% zal stijgen.
  • Houden: de analist verwacht dat het aandeel gedurende de volgende zes maanden met maximaal 5% zal dalen of stijgen.
  • Afbouwen: de analist verwacht dat het aandeel gedurende de volgende zes maanden tot 15% zal dalen.
  • Verkopen: de analist verwacht dat het aandeel gedurende de volgende zes maanden met minstens 10% zal dalen.