Documentatie beleggen

Documentatie beleggen

08-09-2023 – Persbericht – bericht aan de aandeelhouders

Plato Institutional Index Fund
KBC Equity Fund 
Openbare beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG - ICBE
Naamloze vennootschap 
Zetel : Havenlaan 2 – 1080 Brussel


Naar aanleiding van een hevige regenstorm in Hong Kong op 8 september 2023 wordt de verhandeling van aandelen op de beurzen van Hong Kong voor de rest van de dag stilgelegd. 
Hierdoor kan meer dan 20% van de activa van volgende compartimenten niet worden verhandeld op vrijdag 8 september 2023: Plato Institutional Index Fund Emerging Markets Equities, KBC Equity Fund Emerging Markets en KBC Equity Fund New Asia.  
In toepassing van art. 196, 1ste lid, 1° van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG werden de bepaling van de netto-inventariswaarde, evenals de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel (voor zover van toepassing) compartimentswijziging van vrijdag 8 september 2023 van de betrokken compartimenten geschorst. De aanvragen die werden ingediend voor de cut-off van 8 september 2023, zullen worden uitgevoerd aan de netto-inventariswaarde van 11 september 2023.
Het prospectus, het essentiële-informatiedocument en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC Bank NV, of op www.kbc.be/fondsenzoeker, onder andere in het Nederlands en Engels.

07-09-2023 – Persbericht – bericht aan de aandeelhouders

Plato Institutional Index Fund
KBC Equity Fund 
Openbare beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG - ICBE
Naamloze vennootschap 
Zetel : Havenlaan 2 – 1080 Brussel


Naar aanleiding van het natuurfenomeen ‘Typhoon Saola’ in Hong Kong op 1 september 2023 werd de verhandeling van aandelen op de beurzen van Hong Kong voor de rest van de dag stilgelegd. 
Hierdoor kon meer dan 20% van de activa van volgende compartimenten niet worden verhandeld op vrijdag 1 september 2023: Plato Institutional Index Fund Emerging Markets Equities, KBC Equity Fund Emerging Markets en KBC Equity Fund New Asia.  
In toepassing van art. 196, 1ste lid, 1° van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG werden de bepaling van de netto-inventariswaarde, evenals de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel (voor zover van toepassing) compartimentswijziging van vrijdag 1 september 2023 van de betrokken compartimenten geschorst. De aanvragen die werden ingediend voor de cut-off van 1 september 2023, werden uitgevoerd aan de netto-inventariswaarde van 4 september 2023.
Het prospectus, het essentiële-informatiedocument en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC Bank NV, of op www.kbc.be/fondsenzoeker, onder andere in het Nederlands en Engels.

Informatie en publicaties

Fondsenzoeker

Klik hier om de Fondsenzoeker op te starten 

Raadpleeg voor elk beleggingsproduct informatie zoals de beleggingspolitiek, risico's en kerngegevens - en documenten zoals het prospectus en het Essentiële informatiedocument (KID).

Over ons: richtlijnen en procedures

Disclaimer

Informatie over aandelenaanbevelingen

Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren (cfr. art. 4.1 Commission Delegated Regulation – RTS)