Verzekering Kwijtschelding Schuld

Financiële bescherming bij je zakelijk krediet

Verzekering Kwijtschelding Schuld

Financiële bescherming bij je zakelijk krediet

Wat is een KBC-Kwijtschelding schuld?

Met een verzekering Kwijtschelding Schuld behoed je je gezin of vennootschap voor kredietschuld bij overlijden. Mocht je overlijden tijdens de looptijd, wordt de volledige resterende schuld kwijtgescholden. KBC Verzekeringen betaalt dan het uitstaande kapitaal en de verschuldigde rente van het krediet.

Op het moment dat je aansluit bij de verzekering hoef je bovendien geen medische vragenlijsten of onderzoeken te doorlopen.

Je kunt toetreden tot de overlijdensdekking Kwijtschelding Schuld bij het afsluiten van een zakelijk krediet tot 100.000 euro. Voor een hoger kredietbedrag kun je bij KBC een schuldsaldoverzekering afsluiten.

Wel verzekerd

 • De verzekering omvat een overlijdensdekking voor maximaal 3 personen. Die personen mogen niet ouder zijn dan 60 jaar op de begindatum van het krediet.
 • De verzekering dekt tegoeden tot 100.000 euro. De KBC-Kwijtschelding schuld volgt de terugbetaling van de lening, zo ben je nooit over- of onderverzekerd.

Niet verzekerd

Zoals bij elke verzekering zijn er ook hier uitsluitingen, onder andere:

 • overlijden van de verzekerde door zelfdoding tijdens het eerste jaar van aansluiting bij de verzekering,
 • overlijden van de verzekerde binnen het jaar na zijn aansluiting door een ernstige aandoening (vermeld in de algemene voorwaarden) waarvoor de verzekerde in behandeling was bij zijn aansluiting.

Goed om weten

 • De verzekering KBC-Kwijtschelding schuld is een overlijdensverzekering (Tak 21).
 • Op het verzekeringsproduct KBC-Kwijtschelding schuld is het Belgische recht van toepassing.
 • De kostprijs van de verzekering KBC-Kwijtschelding schuld varieert volgens type commercieel krediet dat je afsluit. Meer details vind je in de individuele productfiches.
 • Het einde van het krediet betekent het einde van de dekking voor alle verzekerden. Het bereiken van de leeftijd van 65 jaar betekent enkel het einde van de dekking voor de betrokken verzekerde. Als er andere verzekerden zijn, loopt de dekking uiteraard nog voort.
 • De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen en is afhankelijk van je individuele omstandigheden. Je tussenpersoon geeft je daarover graag advies op jouw maat.
 • Je KBC-bankkantoor is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.bewww.ombudsman-insurance.be
 • Je behoudt altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
 • Voor een offerte van het krediet en KBC-Kwijtschelding schuld kun je terecht op onze website of bij je KBC-bankkantoor.
 • De KBC-Kwijtschelding schuld is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België 
  BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB 
  Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. 
  Een onderneming van de KBC Groep

Wentelkrediet

 • Financier commerciële investeringen
 • Neem op in functie van liquiditeitsbehoeften
 • Rentevoet wordt vastgelegd per opneming
Wentelkrediet

Het Agroflexkrediet

Kies met het KBC-Agroflexkrediet voor een flexibele financiering van investeringen in land- en tuinbouw.
Het Agroflexkrediet

Je zakelijke kredietkaart gebruiken

 • Hoe je kaart (online) beheren?
 • Hoe geld afhalen met je kaart?
 • Wat bij problemen met je kaart?
Je zakelijke kredietkaart gebruiken

Hoe je KBC-Voorafbetalingsplan tekenen in KBC Touch?

Ontdek hoe je je KBC-Voorafbetalingsplan vanop afstand volledig digitaal ondertekend in KBC Touch. Makkelijk en supersnel.
Hoe je KBC-Voorafbetalingsplan tekenen in KBC Touch?