Eine gute Anlagestrategie schafft Perspektiven

Lesen Sie, wie unsere Anlagestrategie auf die Entwicklungen in der Wirtschafts- und Finanzwelt abgestimmt wird.

Eine gute Anlagestrategie schafft Perspektiven

Lesen Sie, wie unsere Anlagestrategie auf die Entwicklungen in der Wirtschafts- und Finanzwelt abgestimmt wird.

Strategische Unabhängigkeit setzt Länder, Unternehmen und Investitionsmöglichkeiten frei

Die Welt bewegt sich auf eine Mentalität von mehr "strategischer Unabhängigkeit" zu, ein neuer geopolitischer Trend, den man als Anleger berücksichtigen sollte. Mark Van Assche, Kundenbetreuer im Private Banking und Wealth Office, spricht darüber mit Anthony Cruysmans, Aktienportfoliomanager bei KBC Asset Management.

25-01-2024

Sehen Sie sich das YouTube Video hier an (nur auf französisch verfügbar)
Hören Sie sich den Apple Podcast hier an (nur auf französisch verfügbar)
Hören Sie sich den Spotify Podcast hier an (nur auf französisch verfügbar)

Was in der Welt geschieht und die Folgen für die Finanzmärkte?

Update van 18 januari 2024

Economie

 • De verwerkende nijverheid heeft het wereldwijd erg moeilijk wat weegt op industriële regio’s zoals Duitsland en China. 
 • Ook in de dienstensector loopt het ondernemersvertrouwen intussen sterk terug. 
 • Dankzij blijvend lage werkloosheid en stevige kleinhandelsverkopen houdt de Amerikaanse economie iets beter stand, maar ook daar ontstaan enkele barsten.

Olieprijs en inflatie

 • Zowel in de VS als in Europa daalt de inflatie gestaag verder. Ook de kerninflatie daalt, maar blijft nog te hoog. De trend gaat alleszins in de juiste richting. De markt percipieert de kleinste daling als bijzonder positief -en een mogelijk versneld einde van hogere rentes. 
 • In China zien we de producentenprijzen onder nul duiken en ook de groei van de consumentenprijzen fluctueert rond nul. 
 • Olieprijzen zijn bijzonder volatiel.
 • Problemen in de Rode Zee zorgen voor zenuwachtigheid.

Budgettair en monetair beleid

 • De uitzonderlijke stimulusprogramma’s nemen af maar van besparingsdrift is geen sprake. Programma’s, zoals EU Next Generation en het Inflation Reduction Act in de VS blijven substantieel en erg ondersteunend. Ook China stimuleert zijn slabbakkende economie. 
 • Zowel in de Verenigde Staten als in Europa hebben de centrale banken hun belangrijkste rentetarieven de afgelopen 16 maanden in een ongekend tempo verhoogd om de economische groei en daarmee ook de inflatie af te remmen. 
 • Tijdens hun vergaderingen in december bevestigden de bankiers dat de situatie de goede kant op gaat en dat er in plaats van verdere renteverhogingen nu verlagingen worden overwogen. Ze laten zich echter niet vastpinnen op een tijdschema en blijven bevestigen dat de inflatierisico's aanwezig blijven en dat hun beleid restrictief blijft.

Obligatiemarkten

 • De rentepiek lijkt bereikt. 
 • Beleggers anticiperen op een vrij snelle neerwaartse aanpassing van het rentebeleid van centrale banken, al houdt dit in dat de economie verder vertraagt en de inflatie verder afkoelt. 
 • Obligaties gingen stevig hoger. Desalniettemin blijven de rendementen aantrekkelijk.

Aandelenmarkten

 • De kwartaalcijfers waren voor Q3 licht beter dan verwacht in de VS maar stellen teleur in Europa. Missers werden echter stevig afgestraft.
 • Het sentiment is intussen positief gekeerd in het voordeel van de activaklasse. Inflatie is immers op het goede pad en de rente daalt weer. 
 • De vooruitzichten voor bedrijfsresultaten in 2024 liggen mogelijk wel iets te hoog, maar daar lijkt de markt zich voorlopig weinig van aan te trekken.

Risico's

 • Olieprijzen zijn bijzonder volatiel, en volgen nu weer een neerwaarts traject. Dit voedt de lagere inflatieverwachting die momenteel overheerst. 
 • Het conflict in het Midden-Oosten kan echter blijvend voor zenuwachtigheid zorgen. 
 • Geen makkelijke omgeving voor beleidsmakers om rentebeslissingen te nemen.
Die Richtung der Aktien- und Anleihemärkte wurde in den letzten Wochen von der Entwicklung der Langfristzinsen bestimmt. Die Betriebsergebnisse zeigen ein gemischtes Bild. Die Herbstdelle war an den Aktienmärkten schnell vergessen.

Siegfried top, Senior Investmentstratege KBC Asset Management

Vereinbaren Sie einen Termin

Empfehlungen

Nachfolgend finden Sie unsere neuesten Ansichten zu verschiedenen Anlagethemen. Machen Sie sie sich zunutze.

Diese Website ist eine Veröffentlichung der KBC Asset Management AG (KBC AM). Die Informationen und Zahlen auf dieser Webseite sind eine Momentaufnahme. Sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen keine Garantie für künftige Leistungen dar. Die Informationen auf dieser Webseite dürfen weder als Anlageberatung noch als Anlageempfehlung verstanden werden. Nichts auf dieser Website darf ohne die vorherige ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von KBC AM vervielfältigt werden. Die Informationen auf dieser Website unterliegen dem belgischen Recht und der ausschließlichen Zuständigkeit der belgischen Gerichte. Herausgeber: KBC Gruppe AG, Havenlaan 2, 1080 Brüssel, Belgien. MwSt. BE 0403.227.515, RJP Brüssel. www.kbcprivatebanking.be.