De liquidatiereserve

Op een fiscaalvriendelijke manier geld uit uw vennootschap halen

De liquidatiereserve

Op een fiscaalvriendelijke manier geld uit uw vennootschap halen

Heel wat kleine vennootschappen maken sinds aanslagjaar 2015 gebruik van de mogelijkheid om liquidatiereserves aan te leggen. Met een liquidatiereserve kunt u aan een gunstig fiscaal tarief overtollige liquiditeiten uit uw vennootschap halen.

Hoe werkt het?

Keert uw vennootschap dividenden uit aan haar aandeelhouders-natuurlijke personen, dan is hierop in principe 30% roerende voorheffing van toepassing. Door het aanleggen van een liquidatiereserve kunnen ‘kleine’ vennootschappen* dividenden uitkeren aan een fiscaalvriendelijker tarief.

Een kleine vennootschap kan elk jaar een liquidatiereserve aanleggen met de winst na belasting van het betrokken boekjaar. Op het bedrag van de aangelegde reserve is een afzonderlijke heffing van 10% vennootschapsbelasting verschuldigd.

Voorbeeld
De winst na belasting bedraagt 110 euro.
De maximaal aan te leggen liquidatiereserve bedraagt 110/1,1 = 100 euro.
De verschuldigde belasting bedraagt 10 euro.

Na een wachttermijn van 5 jaar kan de aangelegde liquidatiereserve worden uitgekeerd aan de aandeelhouders mits inhouding van 5% roerende voorheffing.

Voorbeeld
De liquidatiereserve van 100 euro wordt na 5 jaar uitgekeerd.
De aandeelhouder ontvangt een nettodividend van 95 euro.

De globale belastingdruk bij uitkering zal in dat geval slechts 13,64% [(10+5)/110] bedragen, in plaats van 30% bij een gewone dividenduitkering. 

Als de liquidatiereserve wordt uitgekeerd bij de vereffening van de vennootschap, dan moet er in principe zelfs geen bijkomende roerende voorheffing worden betaald. De totale belastingdruk bedraagt in dat geval 9,09% [(10+0)/110].

* in de zin van art. 1:24, §§ 1–6 WVV

KBC Private Banking & Wealth helpt u met al uw vragen

 • Hoe bepaalt u of uw vennootschap een ‘kleine vennootschap’ is? Wat met verbonden vennootschappen en holdings? 
 • Hoe groot is het bedrag dat u zo mag reserveren?
  Is het voor alle vennootschappen interessant om een liquidatiereserve aan te leggen?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van een dividenduitkering via een liquidatiereserve versus VVPRbis?
 • Is het mogelijk om voor vorige boekjaren nog een liquidatiereserve aan te leggen?
 • Kunt u het bedrag van de liquidatiereserve gebruiken voor bijvoorbeeld een belegging tijdens de 5 jaar wachttijd?
 • Moet u rekening houden met de dubbele uitkeringstest?

Haal nog meer uit uw vennootschap in 2021

Exclusief voor klanten van KBC Private Banking:

 • Fiscale en successie-experts geven gepaste antwoorden op uw specifieke vragen voor uw bedrijf én uw privé.
 • Volledige doorlichting van uw vermogen: managementvennootschap, exploitatiebedrijf, vastgoed en bancair vermogen worden in hun geheel bekeken.
 • Een berekend Private Plan. Met een innovatieve planningstool brengen we uw toekomstige inkomsten- en uitgavenstromen in beeld. Zo krijgt u een duidelijk zicht op de evolutie van uw vermogen op langere termijn.
 • We informeren u proactief over de fiscale actualiteit, zodat u tijdig kunt inspelen op wijzigingen.
 • Een private banker of wealth officer is uw vaste vertrouwenspersoon en persoonlijke gids in de complexe materie van uw vermogensbeheer.

Ontdek vandaag wat KBC Private Banking & Wealth voor u doet

Maak een afspraak