Liquidatie Silicon Valley Bank (SVB) en Signature Bank maakt beleggers wantrouwig

     

  • 3 kleine Amerikaanse banken overkop; de markten switchen naar risk off.
  • De snelle liquidatie van SVB en Signature Bank en het uitbreiden van het depositogarantiestelsel tonen aan dat het de regelgever FDIC en de Federal Reserve menens is om het systeemrisico te beperken.
  • Voorlopig komt er geen omslag van het strakke beleid van de centrale banken. De Amerikaanse economie lijkt immers nog altijd sterk en de inflatie trager daalt dan verhoopt.
  • Voorzichtig blijven in de portefeuilles is de boodschap, want paniek is een slechte raadgever.

     

Drie kleine banken opgedoekt

Waar tot zo'n week geleden geen vuiltje aan de lucht was, lijkt het alsof we nu teruggekatapulteerd worden naar de vroege dagen van de financiële crisis van 2008. De reden hiervoor is de liquidatie van 3 relatief kleine banken, Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank en Silvergate, respectievelijk nummers 16, 29 en 128 op de ranglijst van Amerikaanse banken naar hun activa gerangschikt. SVB kon als grootste van de 3 met zo'n 200 miljard aan activa recent zelfs nog uitpakken met een plekje op de 'Forbes America's best banks'-lijst. SVB had als nichebank die vooral technologiebedrijven tot zijn klantenbestand rekende een goede reputatie opgebouwd. Hoe kon het zo snel zo fout lopen?

Vorige woensdag ging de bal aan het rollen, toen duidelijk werd dat SVB mogelijk kapitaal- én liquiditeitsproblemen had. Dat de veel kleinere crypto-bank Silvergate eerder ook de handdoek in de ring moest gooien, hielp niet. SVB nam nog een aantal maatregelen om het vertrouwen te herstellen, zoals nieuw kapitaal zoeken en het verkopen van een groot deel van zijn obligatieportefeuille. Beide kwamen echter te laat. De verkoop van de Amerikaanse overheidsobligaties, die het bedrijf aan lage rentevoeten had aangeschaft en nu moest verkopen met stevige verliezen door de sterke stijging van de rente, maakte het probleem alleen maar groter. Op donderdag adviseerde een aantal hedge funds om niet alleen het aandeel te verkopen, maar ook de deposito's van de bank af te halen. In het snelle, digitale tijdperk, verlopen 'bank runs' anders dan vroeger. Op minder dan 24 uur vloeiden zo'n 42 miljard dollar aan deposito's uit de bank. Er werd intussen geen nieuw kapitaal gevonden en SVB werd door de regelgever overgenomen. Ook Signature Bank onderging zondag hetzelfde lot. De markten vragen zich nu af of er nog andere banken kunnen volgen.

Besmettingsrisico's ogen beperkt

De Amerikaanse regulator trad volgens ons snel en doortastend op. Door enkele kleine nichebanken snel op te doeken en tegelijk het depositogarantiestelsel uit te breiden van 250.000 dollar naar alle deposito’s worden de gewone spaarders en bedrijven uit de wind gezet. Dit beperkt bovendien het risico op nieuwe bank runs, vermits spaarders hun deposito's niet hoeven weg te halen bij banken in moeilijkheden. Enkele technologiebedrijven die mogelijk zelf in de problemen zouden komen, kunnen hierdoor eveneens gered worden.

Bovendien zijn, anders dan in 2008, de grote banken veel beter gereguleerd en gekapitaliseerd, waardoor deze voldoende buffers hebben, zowel qua kapitaal als liquiditeit. De grote traditionele banken zijn dan ook veel robuuster dan de kleine, groeigerichte nichebanken zoals SVB en Signature bank.

Een ontwikkeling die we wel in de gaten moeten houden, is de impact van de fors gestegen rente op de sector, vooral dan in de VS. De inverse rentecurve verklaart immers voor een deel waar het bij SVB fout gelopen is. Maar ook andere financiële instellingen zitten hierdoor met substantiële (papieren) verliezen.

Ook voor de reële economie lijken er wat risico's bijgekomen, of in elk geval, meer zichtbaar. Zo wordt duidelijk dat het sterk optrekken van de beleidsrente wel degelijk risico's inhoudt en dat daardoor de financiële condities op verschillende manieren worden verstrakt. Technologiebedrijven zullen moeilijker krediet vinden nu een van hun belangrijkste geldschieters, SVB, er niet meer is. Ook andere banken zullen mogelijk wat strenger worden op hun kredietvoorziening. De sterke stijging van de hypotheekrentes begint eveneens meer en meer te wegen op de omzet van nieuwe leningen.

Naar onze mening zijn dit allemaal vooral risico's voor de Amerikaanse financiële bedrijven. In Europa zijn de rentes nog lager en is de blootstelling aan bijvoorbeeld SVB, Signature of andere groei-gerelateerde bedrijven al bij al beperkt. Vandaag lijkt ons de druk op Europese financials niet gerechtvaardigd.
 

Voorzichtig blijven, maar geen paniek

We gaan er niet van uit dat er een nieuwe financiële crisis voor de deur staat. De risk off-marktreactie lijkt ons dan ook overdreven, al komt deze niet helemaal uit de lucht vallen. De aandelenmarkten waren de voorbije maanden fors gestegen, vooral dan in Europa. De tijd was dan ook rijp voor een correctie, al bleef het zoeken naar wat deze in gang kon zetten. Wellicht kan het risk off-sentiment nog enkele dagen de bovenhand halen. Hoewel de Amerikaanse beurzen op het eerste gezicht wat stabiliseren. De verwachtingen dat de Federal Reserve haar beleidsrente volgende week slechts beperkt of helemaal niet zal optrekken, kan eveneens een positieve impact hebben op het risicosentiment.

Voorlopig behouden we onze voorzichtige visie op de markten: met een kleine onderweging van aandelen en een vrij defensieve aandelenportefeuille, waarbij we een lichte overweging van vooral Europese banken aanhouden.

We blijven de ontwikkelingen opvolgen. Wenst u meer informatie over de KBC-Beleggingsstrategie? Uw private banker of wealth manager is uw aanspreekpunt.

Een beleggingsstrategie op uw maat. 

Wat gebeurt er in de wereld? En wat zijn de gevolgen voor de financiële markten? In de KBC- Beleggingsstrategie gaan we dieper in op onze vooruitzichten voor specifieke regio’s, sectoren en thema’s.
Wenst u meer informatie? Uw private banker of wealth manager is uw aanspreekpunt.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.