Een goede beleggingsstrategie schept perspectief

Lees hoe onze beleggingsstrategie inspeelt op wat er in de economische en financiële wereld gebeurt.

Een goede beleggingsstrategie schept perspectief

Lees hoe onze beleggingsstrategie inspeelt op wat er in de economische en financiële wereld gebeurt.

De comeback van Small en Mid Caps

Small en Mid caps hebben het de afgelopen 3 à 4 jaar moeilijker gehad, maar het tij lijkt te keren. Een herstellende economie en een dalende rente kunnen dat extra duwtje in de rug geven. Vooral de aantrekkelijke waardering van kleinere aandelen ten opzichte van de grote beurskapitalisaties biedt kansen voor beleggers. Mark Van Assche, accountmanager Private Banking en Wealth Office, praat erover met Anthony Cruysmans, expert Europese Small en Mid Caps bij KBC Asset Management.

05-06-2024

Bekijk het filmpje op YouTube
Beluister via Apple podcasts
Beluister de podcast op Spotify

Wat gebeurt er in de wereld? En wat zijn de gevolgen voor de financiële markten?

Update van 13 juni 2024

Economie

 • Economische datapunten in de verwerkende nijverheid en de dienstensector lijken stilaan te stabiliseren, ook in Europa.
 • De Amerikaanse economie lijkt stilaan een versnelling lager te schakelen. De verwerkende nijverheid ziet de vraag en nieuwe bestellingen verzwakken. Ook het persoonlijk inkomen en de bestedingen van de huishoudens kwamen lager uit. Dit alles doet vermoeden dat de economische groei in de VS lager zal uitkomen dan in voorgaande kwartalen. 

Grondstofprijzen en inflatie

 • Zowel in de VS als in Europa is de inflatietrend nog altijd neerwaarts gericht. 
 • Een hardnekkige onderliggende inflatie (met name in de dienstensector) en recent volatiele olieprijzen doen het desinflatieproces toch iets trager verlopen dan eerder gedacht.
 • Vooral in de VS zien we inflatiecijfers tussentijds nog verrassen. 

Budgettair en monetair beleid

 • De uitzonderlijke stimulusprogramma’s nemen af maar van besparingsdrift is geen sprake. 
 • Programma’s, zoals EU Next Generation en de Inflation Reduction Act in de VS blijven substantieel en erg ondersteunend. 
 • Ook China stimuleert zijn slabbakkende economie.
 • Centrale bankiers in de VS en in Europa voerden de beleidsrente aan een ongezien tempo op om de groei en zo de inflatie af te koelen.
 • In hun recente communicatie onderschreven de bankiers dat het desinflatieproces nog steeds op de sporen zit maar dat bevestiging nodig is alvorens de beleidsrente wordt verlaagd. 
 • Zoals verwacht verlaagde de ECB de beleidsrente en hield de FED de rente onveranderd in juni.

Obligatiemarkten

 • De rentepiek lijkt bereikt. 
 • Allerlei inflatiecijfers (vooral in de VS) doen evenwel twijfel rijzen over de timing en de omvang van de verwachte verlaging van de beleidsrentes. 
 • Hierdoor zien we de langetermijnrente af en toe toch bokkensprongen maken.

Aandelenmarkten

 • Aandelenmarkten herstellen van hun dip in april.
 • Mogelijk liggen de winstverwachtingen voor de tweede helft van het jaar wat aan de hoge kant. 
 • Het rapporteringsseizoen van het eerste kwartaal ligt bijna achter ons. 
 • In de VS verslaan de winsten de ramingen met 8% wetende dat de winstgroei 8% bedraagt. Voor Europa zien we een winstkrimp van 6%, waardoor de verwachtingen met 9% overtroffen worden. Hierdoor overtreffen de gepubliceerde cijfers opnieuw de verwachtingen, die in alle eerlijkheid laag waren bij aanvang van het resultatenseizoen.

Risico's

 • Olieprijzen zijn sinds begin dit jaar stevig opgelopen. 
 • Het conflict in het Midden-Oosten & Oekraïne kan blijvend voor zenuwachtigheid zorgen. 
 • Geen makkelijke omgeving voor beleidsmakers om rentebeslissingen te nemen. 
 • Ook de Amerikaanse verkiezingen kunnen aanleiding geven voor volatiliteit, later dit jaar.

Volatiele obligatierentes, onzekerheid over inflatie en het rentebeleid van de centrale banken zorgen, samen met geopolitieke spanning, voor nervositeit op de beurzen. Ondertussen vertoont de Amerikaanse economie enige tekenen van verzwakking. We blijven neutraal gepositioneerd.

Siegfried top, Senior strateeg bij KBC Asset Management

Maak een afspraak

Adviesteksten

Hieronder vind je onze nieuwste inzichten rond verschillende beleggingsonderwerpen. Haal er je voordeel uit.

Deze webpagina is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). De informatie en vermelde cijfers op deze pagina zijn een momentopname, kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden en bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie op deze pagina mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies noch als beleggingsaanbeveling. Niets op deze pagina mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. De informatie op deze pagina is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Verantwoordelijke uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0403.227.515, RPR Brussel. www.kbcprivatebanking.be