ECB houdt vast aan rentepolitiek en bevestigt het vertrouwen in financiële sector.

Zwitserse Centrale bank gooit reddingsboei naar Credit Suisse

De geplaagde grootbank Credit Suisse en de Zwitserse Centrale Bank konden donderdagmorgen het vertrouwen herstellen door zo'n 49 miljard euro ter beschikking te stellen om zo de liquiditeitspositie te versterken. Ze maakten hierbij duidelijk dat de bank geen kapitaalproblemen heeft en dat ze voldoet aan alle liquiditeits- en schuldgraadvereisten. De bank zou zelfs een deel van haar schulden (3 miljard euro) terug inkopen. Een van de grootste aandeelhouders van Credit Suisse, de Saudi National Bank, bevestigde het vertrouwen. Een dag eerder gooide diezelfde aandeelhouder nochtans nog olie op het vuur door een deelname aan een mogelijke kapitaalverhoging uit te sluiten.

Markten reageren voorzichtig positief

De eerste marktreacties na het Credit Suisse-nieuws waren voorzichtig positief met initieel een forse stijging van het aandeel. Toch blijft de volatiliteit hoog en de markten schatten het risico op het overkop gaan van Credit Suisse nog altijd behoorlijk hoog.

De focus verschoof in de loop van de dag naar de Europese Centrale Bank. Zoals de voorbije weken werd verwacht, verhoogde de ECB de beleidsrente met 50 basispunten. De ECB ziet in de zorgen rond de financiële stabiliteit geen reden om het beleid niet te verstrakken. Het verjagen van het inflatiespook – de kerninflatie blijft immers te lang te hoog naar de mening van ECB voorzitter Lagarde – is dan ook prioritair. Algemeen leek de toon wel iets vreedzamer dan de voorbije maanden. Daarnaast werd het vertrouwen in de financiële sector meermaals herbevestigd. Ze benadrukte echter wel dat de ECB de 'lender of last resort' blijft en dus zo nodig maatregelen ter bevordering van de stabiliteit van het financiële systeem kan nemen. De eerste marktreacties na de ECB-meeting waren voorzichtig positief.

Uitkijken naar de Federal reserve volgende week

De focus verschuift nu verder naar wat de Federal Reserve volgende week zal doen. Allicht wordt een gelijkaardig tweesporenbeleid gevoerd (met zowel focus op inflatiebestrijding als op financiële stabiliteit). Ook in de VS lijken de marktenbewegingen wat te kalmeren in vergelijking met de vorige dagen. Bij de regionale banken blijft vooral First Republic het wel moeilijk hebben en wordt mogelijk gezocht naar een overnemer.

De visie van KBC Asset Management

We voeren geen wijzigingen door aan de strategie, maar volgen uiteraard de situatie op de voet op, vooral dan onze kleine overweging van de financiële sector in het aandelenluik die we voorlopig aanhouden.

We blijven de ontwikkelingen opvolgen. Wenst u meer informatie over de KBC-Beleggingsstrategie? Uw private banker of wealth manager is uw aanspreekpunt.

Een beleggingsstrategie op uw maat. 

Wat gebeurt er in de wereld? En wat zijn de gevolgen voor de financiële markten? In de KBC- Beleggingsstrategie gaan we dieper in op onze vooruitzichten voor specifieke regio’s, sectoren en thema’s.
Wenst u meer informatie? Uw private banker of wealth manager is uw aanspreekpunt.

Auteur: strategieteam KBC Asset Management

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.