Zweedse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Het duurde even maar voor de tweede maand op rij koelt de inflatie in Zweden iets sneller af dan verwacht. De CPIF-inflatie (met vaste rentekosten) die de Riksbank voor ogen heeft bij het zetten van haar monetair beleid, daalde 0.1% M/M in augustus. Daardoor koelde de jaarinflatie af van 6.4% tot 4.7% (4.9% was verwacht). De CPIF kerninflatie (ex energie) was 0.3% lager dan in juli waardoor het j/j cijfer temperde van 8.0% tot 7.2%. Op maandbasis was er vooral een forse daling van de prijzen voor voeding (-0.7%) en voor cultuur en ontspanning (-2.8%). Anderzijds was er een aanzienlijke stijging van de kosten verbonden aan huisvesting en voor brandstoffen (7.5% M/M). Hoewel de daling op maandbasis forser was dan verhoopt, blijft M/M-stijging voor een hele reeks subcategorieën boven 0.5%, wat toch nog steeds wijst op relatief wijd verspreide prijsdruk.

Kroon flirt nog steeds met historisch dieptepunt

De augustus inflatiecijfers hebben waarschijnlijk weinig invloed op de rentebeslissing van de Riksbank volgende week. Bij haar vorige vergadering in juni gaf ze aan dat ze de rente dit jaar waarschijnlijk nog minstens een keer zou verhogen. De voorzichtige inflatieverbetering van de voorbije twee maanden is niet van die aard om daar op terug te komen. Het doet wel vragen rijzen over eventuele verdere verhogingen.

In dit verband is de Riksbank zich bewust van de inflatoire dreiging van een verdere verzwakking van de kroon. In juni dacht ze de daling van de kroon te kunnen temperen door een versnelde afbouw van de obligatieportefeuille. Voor de wisselmarkt is dit echter duidelijk geen alternatief voor harde, reële rentesteun. Een renteverhoging tot 4.0% volgende week en enkel een voorwaardelijk engagement om nog een verdere laatste stap te zetten indien nodig is waarschijnlijk onvoldoende om de kroon uit het slop te helpen. Een beleidsrente van 4.0% biedt de kroon geen rentevoordeel tegen de dollar, de euro of zelfs de Noorse kroon, iets wat de Zweedse munt op dit ogenblik duidelijk nodig heeft. Aan EUR/SEK 11.93 flirt de kroon nog steeds met het historisch dieptepunt (11.96 in augustus). Ook een context van algemeen verkrappende monetaire condities speelt niet in het voordeel van een kleinere, minder liquide munt met een cyclisch profiel zoals de kroon. In recente speeches toonden RB-gouverneurs zich geen voorstander van wisselkoersinterventies die het label kregen van duur en inefficiënt. De Riksbank heeft na volgende week nog één rentevergadering dit jaar op 23 november. De markt houdt rekening met een kans van ongeveer 40% op een november-verhoging.
 

De Hongaarse PMI voor de maakindustrie steeg van 45.9 tot 46.5 en blijft in contractiegebied. In tegenstelling tot Polen, is de terugval van Hongaarse inflatie minder spectaculair (17.6% j/j in augustus). De centrale bank (MNB) verlaagde deze week opnieuw haar noodrente met een procentpunt (tot 14%) en streeft een gelijk niveau met de basisrente na (13%). We vinden dat Hongaarse geldmarktrentes in een volgende fase al snel vooruit lopen op verdere renteverlagingen van die officiële rente. Zowel omwille van inflatie als omwille van de nieuwe opstoot in HUF-volatiliteit deze zomer (EUR/HUF 370-395). De MNB zal veel behoedzamer te werk moeten gaan met een eventuele start van een neerwaartse rentecyclus dan de NBP.

Een beleggingsstrategie op uw maat. 

Wat gebeurt er in de wereld? En wat zijn de gevolgen voor de financiële markten? In de KBC- Beleggingsstrategie gaan we dieper in op onze vooruitzichten voor specifieke regio’s, sectoren en thema’s.
Wenst u meer informatie? Uw private banker of wealth manager is uw aanspreekpunt.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.