2261005231
2261005231

De wereld in beeld: records, records, records ...

Deze tekst werd gefinaliseerd op 5 juni 2024.

1833. Dat is het jaartal waarop men in Ukkel weermetingen begon uit te voeren. En de voorbije 6 maanden waren zowaar de natste sinds het begin van die metingen. VRT-weerman Bram Verbruggen heeft het geweten en is kop van Jut voor een hele hoop complotdenkers op sociale media. Laat ons eerlijk zijn, Bram had ons toch een dagje of twee extra zon kunnen gunnen, neen? We zoeken de zonneschijn dan maar op in onze beursindexen en zien ook daar koersen die verbazen. De Dow Jones ging door de 40.000 punten, de EuroStoxx 600 brak de 500 puntenlijn, goud, koper en andere metalen scheren hoge toppen, kortom, het kan niet op. Voor het weer is de straalstroom zo’n 10 kilometer boven ons hoofd de boosdoener, voor de markten zijn het blijvende AI-positivisme en de hoop op dalende inflatie de motoren van de klim.

Sell in May and go away’ was voorlopig niet de juiste beurswijsheid om te volgen. Let op, het is nog 3 maanden voor we ‘remember to come back in September’ kunnen laten opdraven en in zo’n periode (hoewel komkommers geregeld opduiken in de zomermaanden) kan er nog veel gebeuren. Wanneer u dit leest zal de Europese Centrale Bank (ECB), als alles goed ging, beslist hebben tot een eerste renteverlaging. De vraag in Europa is hoe het nadien verder moet. Hint voorzitter Lagarde op nog verlagingen dit jaar? De recente opflakkering van de inflatie en de sterke stijging van de lonen in bijvoorbeeld Duitsland doet vermoeden dat de handrem toch weer iets steviger zal worden opgetrokken. Hoger voor langer, hét adagio dat centraal bankiers de afgelopen maanden lieten tatoeëren op de borst, onder hun shirt, met duidelijke vermelding: data-afhankelijk verdergaan. Voortschrijdend inzicht noemt een Vlaamse krant dat.

De ECB heeft alvast heel wat data om te analyseren. De Europese economie lijkt namelijk aan de beterhand. De aanhoudende sterke vraag naar diensten en de aandikkende orderboekjes, ook in ‘motor van Europa’ Duitsland, zorgde voor het hoogste niveau in de algemene vertrouwensindex sinds februari 2022. En ook Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse tegenhanger van de ECB, heeft wat data te behappen. Ook daar is een veerkrachtige economie de grondlegger van het ‘hoger voor langer’-verhaal voor de rente. In de VS is men tegenwoordig al tevreden wanneer duidelijk wordt aangegeven dat de rente niet verhoogd zal worden. Wat een verschil met het begin van het jaar waar verwacht werd dat men nu al enkele ‘cuts’ achter de kiezen zou hebben.

De beurzen laten het niet aan hun hart komen. Het AI-positivisme, gekoppeld aan kwartaalresultaten die voor het grootste gedeelte beter waren dan verwacht, stuwen de markten. Toegegeven, niet elke regio of sector heeft het even gemakkelijk. Technologie geniet nog van AI, maar niet alle tech-parels schitteren even hard. Software heeft het bijvoorbeeld moeilijker aangezien de impact van AI op investeringsverhalen en/of extra opbrengsten daar nog allerminst duidelijk is. En ook de auto- en energiesector hadden het de afgelopen maand moeilijk. Banken en verzekeraars zaten in het andere kamp. Het ‘hoger voor langer’-scenario speelt daar duidelijk in de kaart. Iets met ‘de één zijn dood…’, weet u wel. Tot slot toch nog even wijzen op de relatief zwakke prestatie dit jaar van de small & midcaps. De Amerikaanse Russell 2000 bijvoorbeeld realiseerde dit jaar een rendement van ‘amper’ 2%.
 

Europese economie op de goede weg

Vorige maand zette het herstel van de Europese economie zich onverminderd voort. Nu al voor de derde maand op rij zien we het PMI-bedrijfsvertrouwen stijgen boven de belangrijke 50-puntendrempel, de grens tussen krimp en groei. Bedrijven doen het opnieuw beter en zien de orderboekjes aandikken, waardoor ze nieuwe werknemers moeten aantrekken. Ondertussen zit de index op het hoogste niveau sinds februari 2022. Opvallend is dat de dienstensector nog steeds goed presteert en dit in tegenstelling tot de activiteit in de verwerkende nijverheid die al 14 maanden op rij krimpt. We zien dat bedrijven nog altijd met te hoge voorraden zitten, maar problemen met de toelevering zijn nu zo goed als volledig weggewerkt. Positief is dat Duitsland aan de beterhand is. Met een niveau van 52,2 zien we het hoogste niveau in een jaar. Eveneens opvallend is dat de rest van de eurozone het beduidend beter doet dan de twee Europese zwaargewichten, Frankrijk en Duitsland.

Is China het noorden kwijt?

Het houdt maar niet op. De Chinese overheid kwam vorige maand nog maar eens met nieuwe maatregelen op de proppen om de economie terug op het juiste pad te krijgen. Men zou er moedeloos van worden. De vastgoedcrisis blijft een zorgenkind en een straatje zonder eind. De Chinese overheid zou de burgers graag meer zien spenderen. Maar de modale Chinees werkte zich in betere tijden meer en meer in schulden waardoor de drang om nu meer geld uit te geven, zoek is. Een protectionistischer beleid doet hier uiteraard geen goed aan.

Het groeidoel van 5% kunnen we als zeer ambitieus bestempelen. Steunmaatregelen allerhande worden uit de hoed getoverd. Zo zouden lokale besturen miljoenen onverkochte huizen gaan opkopen die worden omgevormd naar sociale woningen. De vastgoedontwikkelaars moeten willens nillens met kortingen smijten. Definitieve beslissing hieromtrent volgt waarschijnlijk in juli.

Japanse yen en Zwitserse frank onder druk

De Japanse beurs (Nikkei) blijft in goeden doen. Beleggers in Japanse aandelen zien echter een deel van de winst in rook opgaan door de zwakke prestatie van de yen. De Nikkei 225 realiseerde per eind mei een mooie 15% winst sinds begin 2024, echter in euro blijft er maar 5% van over. Veel beterschap moeten we voor de yen op korte termijn niet verwachten. De Japanse centrale bank heeft immers geen haast om de rentes aan te passen en in andere munten zijn er nu eenmaal interessantere tarieven te halen. Mogelijk zit er de komende maanden wel een (beperkte) renteverhoging in maar het zal hoe dan ook te weinig zijn om de interesse in de Japanse munt terug aan te wakkeren.

We zijn het niet gewoon maar de Zwitserse frank heeft best enkele moeilijke maanden achter de rug. Begin dit jaar nog noteerde de munt aan het hoogste niveau ooit tegenover de euro (0,927). Enkele renteverhogingen, de interesse in een stevige veilige munt en een lagere inflatie zorgden voor de nodige ondersteuning. Maar de Zwitserse centrale bank (SNB) begon zich stilaan toch zorgen te maken daar de versteviging van de Zwitserse frank de concurrentiekracht van de binnenlandse bedrijven begon aan te tasten. Zo besliste de SNB om – als eerste centrale bank – de rente in maart te verlagen met 25 basispunten. De SNB sloot, indien nodig, zelf wisselkoersinterventies niet uit. Het beoogde doel, een verzwakking van de munt, bleef niet uit.
Bron : KBC Economics
 

Olieprijs duikt onder 80 dollar per vat

Na de vergadering van de OPEC+ wist de prijs van het zwarte goud niet goed welke richting te kiezen. De volatiliteit staat voor het onzekere beleid van het OPEC-clubje. De begin dit jaar vastgelegde productiebeperkingen lopen stilaan ten einde. Er werd beslist om de termijn te verlengen tot september, maar in de volgende 12 maanden zullen de productiebeperkingen geleidelijk aan worden teruggeschroefd. Ze houden echter een stok achter de deur om terug in te grijpen. De verlenging van de beperkingen is vooral een reactie op de nog steeds beperkte vraag uit sommige regio’s. De 80-dollargrens moest er alleszins aan geloven. Met een lente die eerder naar de herfst neigt is een lagere energieprijs alvast meegenomen.

Fixed income: ECB op weg naar renteverlaging

Op 6 juni zal de Europese Centrale Bank wellicht beslissen om de rente met 25 basispunten te verlagen. Meerdere bestuurders hebben immers de renteknip al min of meer aangekondigd.

Bedoeling is om de Europese economie wat extra zuurstof toe te dienen nu het inflatiespook stilaan getemd geraakt.

Ondanks deze mooie vooruitzichten steeg de voorbije maand de Europese rente toch vrij fors. De reden hiervoor is dat er twijfel bestaat rond het monetaire beleid na 6 juni. Het toekomstige rentepad is immers afhankelijk van de evolutie van zowel de inflatie als de macro-economie. Het is met andere woorden minder zeker geworden dat de ECB begonnen is aan een reeks van renteverlagingen.

De rente op Europese overheidsobligaties steeg fors, voornamelijk op het lange eind van de curve waardoor die curve nu een meer normaal verloop kent (minder invers).

Wat binnen de eurozone opviel, waren de goede prestaties van de perifere landen. De rente op Italiaanse overheidsobligaties daalde bijvoorbeeld wel waardoor de rentespread tussen kernland Duitsland en Italië nu op het laagste niveau is aanbeland van de afgelopen 2 jaar. De zoektocht van beleggers naar extra rendement is hier niet vreemd aan.

Ook de rente op Amerikaanse overheidsobligaties trok afgelopen maand aan, zij het minder uitgesproken. Bij de centrale bankiers leeft de vrees om de rente te snel te verlagen vooraleer de inflatieopstoot definitief de kop is ingedrukt.
Ook in de VS veerden vooral de langetermijnrentevoeten op waardoor ook hier de curve wat minder invers werd.

Het renteverschil tussen de VS en de eurozone verkleinde waardoor de euro terrein won ten aanzien van de dollar. Op termijn verwachten we echter een eerder zijwaarts tradingpatroon. Grote koersschommelingen moeten niet meteen verwacht worden.

Op het vlak van bedrijfsobligaties was mei opnieuw een erg saaie maand. De kredietspreads op zowel investment grade als high yield obligaties bewogen nauwelijks en noteren op erg lage niveaus.

Bedrijfsobligaties zijn op dit moment geprijsd op een scenario van een dalende inflatie en een zachte economische landing. Het val te bezien of dit goudlokscenario de komende maanden ook bewaarheid wordt.

KBC Beleggingsstrategie

Het pad van de ‘zachte landing’ blijft bewandeld worden door de economie en de markten anticiperen hierop. De stevige stijging sinds eind oktober zorgt ervoor dat dat positieve scenario ondertussen grotendeels is ingeprijsd. Qua aandelen blijven we neutraal belegd maar gaat de strategie licht onder het referentieniveau om wat winsten veilig te stellen. Obligaties blijven een goede diversificatie met een aantrekkelijk en eindelijk opnieuw positief rendement. We gaan ook nog steeds uit van daling van de rente later dit jaar, wat ook in de kaart van obligaties moet spelen. Ook qua cash zitten we op de norm belegd.

Sectoren binnen de strategie

Cyclische aandelen: we zijn nog steeds voorzichtig voor industriële bedrijven. We zijn nu neutraal voor basismaterialen. Ze profiteren van de stijging van enkele cruciale grondstoffen zoals koper. Voor de cyclische consumentensectoren zijn we negatief, gezien recent de consument in de VS minder optimistisch bleek dan verwacht.

Defensieve aandelen
: sectoraal gaat de voorkeur naar niet-cyclische consumentensectoren (lees: voeding en dranken en huishoud- en persoonlijke producten) en naar gezondheidszorg. Binnen gezondheidszorg zijn we niet alleen positief voor de klassieke farmaciebedrijven, maar ook voor medische technologie. Voor nutsbedrijven zijn we vandaag neutraal.

Financiële aandelen: voor de financiële sector zijn we positief. Dit zowel voor de verzekeringsmaatschappijen als voor (Europese) banken. De interestmarges blijven hoog, en een afvlakkende rentecurve versterkt dit effect ook nog de komende maanden.

Vastgoed: Vastgoed is een kleine sector. Het voorbije jaar presteerde de sector slecht, geconfronteerd met hogere rentes en een markt die opdroogde. De hoge rentegevoeligheid van de sector is doorslaggevend in de visie die we geven. In de VS wordt de verwachting over het aantal renteknippen stevig neerwaarts bijgesteld. Een rente die langer hoger blijft, en enkele specifieke problemen in de vastgoedsector in de VS leiden tot een negatieve visie, wat een wijziging is ten opzichte van vorige maand.

Technologie: in IT speelt de kracht van een aantal sterke business modellen. We vinden die vooral in software dat we sterk overwegen, mede omdat het hier het meest defensieve segment binnen IT betreft. Voor hardware geldt het omgekeerde en dat onderwegen we dan ook nog steeds. In het halfgeleidersegment houden we een overwogen positie aan. Het ergste van de voorraadcyclus lijkt achter de rug, wat opnieuw ruimte laat voor prijszetting. Bovendien zorgt de forse (en wellicht structurele) groei in het segment gericht op Artificiële Intelligentie voor stevige rugwind voor de marktleider (Nvidia). We behouden verder een neutrale visie op media. Voor telecombedrijven (een onderdeel van communicatiediensten) zijn we negatief. De vrije kasstroom blijft door investeringen onder druk staan, en de winstrevisies waren stevig negatief. 

Een beleggingsstrategie op uw maat. 

Wat gebeurt er in de wereld? En wat zijn de gevolgen voor de financiële markten? In de KBC- Beleggingsstrategie gaan we dieper in op onze vooruitzichten voor specifieke regio’s, sectoren en thema’s.
Wenst u meer informatie? Uw private banker of wealth manager is uw aanspreekpunt.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief
Aktien&Optionen-Analyst KBC Private Banking&Wealth

Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.