Technologische innovaties in deeleconomie creëren kansen voor beleggers en bedrijven

Voor de jongere generaties is streven naar duurzaamheid een evidentie. Hun beperkte financiële draagkracht zet hen ertoe aan vernieuwend te denken. Ze geloven daarbij in de kracht van het collectief en staan open voor nieuwe concepten zoals de deeleconomie.  

Hoewel de bereidheid tot delen het grootst is bij deze jongere generaties, zien we die bereidheid ook bij de oudere generaties. “Het komende decennium zullen we nog meer evolueren van een traditionele bezitseconomie naar een gebruikerseconomie”, zegt Tom Simonts, senior economist KBC Groep. “Veel goederen die we kopen - neem als voorbeeld de klassieke boormachine - blijven het grootste deel van hun leven ongebruikt in de kast liggen. Dat is zonde van de centen, de geïnvesteerde energie en de grondstoffen. Waarom dan niet één boormachine kopen en ze delen met anderen?”

De hype ontgroeid

Het concept van delen is zo oud als de straatstenen. Exclusief privaat bezit was tot de 18e eeuw een schaars goed. Ondertussen zien we twee types deeleconomie opduiken: één zonder en één met geldelijke vergoeding. Duur gereedschap, babyspullen of zelfs kleding, er zijn tal van platformen waar gebruikers zaken met elkaar delen. ”Door de toenemende focus op betaalbaarheid en duurzaamheid zien we op kleinere schaal veel lokale initiatieven opduiken. Wel zijn het vaak idealistische projecten die de ambitie hebben om van de wereld een betere plek te maken”, zegt Simonts. 

Vooral de deeleconomie met geldelijke vergoeding trekt daarom de aandacht van de financiële wereld. De meest globale en meest succesvolle deelplatformen zijn opgericht tussen 2008 en 2015. Sindsdien is het aantal nieuwe platformen wat teruggevallen. “De deeleconomie is de hype ontgroeid. Wat overeind blijft, zijn stabiele succesvolle platformen waar “delen” de kern van het nieuwe businessmodel is geworden”, zegt Joris Franck, aandelenanalist bij KBC Asset Management. Denk bijvoorbeeld aan het succes van Airbnb, dat sinds haar ontstaan 15 jaar geleden wereldwijd meer dan 20 miljoen woningen op haar site heeft staan of BlaBlaCar* dat na 11 jaar meer dan 25 miljoen leden telt die autoritten delen mogelijk maken.   

* geen adviesfiche beschikbaar

Digitalisering boost het succes

Dat steeds meer mensen bereid zijn hun eigendom met vreemden te delen, komt grotendeels door de toenemende digitalisering. En die digitalisering mag je heel breed nemen. Online beoordelingen en ratings, bijvoorbeeld, verkleinen voor veel gebruikers de risico’s verbonden aan ‘delen’.

information-expr-quote--glyph
Technologiebedrijven liggen aan de basis van en surfen mee op het succes van de deeleconomie, wat ook interessant is voor de belegger

Joris Franck, aandelenanalist KBC Asset Management

“Bedrijven die apps en platformen ontwikkelen, maken dat delen niet langer geografisch beperkt blijft, maar schaalbaar en dus economisch winstgevend wordt. Denk ook aan de evolutie die we zagen in contactloos en mobiel betalen, of aan de mogelijkheden voor ’smart locking’ waarbij je via een simpele pincode gebruikers toegang geeft tot je huis of auto. Ook bedrijven die zich specialiseren in het beschermen van de privégegevens die je deelt op deze platformen, spelen een steeds belangrijkere rol."

“De snelle technologische ontwikkelingen van de laatste jaren hebben een impact op onze manier van consumeren, en dus ook op de economie”, vult Simonts aan. “Niet alleen e-commerce, maar ook het delen van goederen of diensten vormen een soort van ‘nieuwe economie’, ondersteund door allerlei technologiebedrijven. En dat biedt opportuniteiten voor de belegger.”

Deeleconomie in B2B

“Heel veel bedrijven in de deeleconomie, voor het betalende segment, zijn de katalysators die nieuwe duurzaamheidsconcepten mogelijk maken. Dat heeft al geleid tot nieuwe bedrijfsontwikkelingen en zal dat blijven doen”, zegt Simonts.

Zo ziet de econoom nog veel mogelijkheden voor de deeleconomie in de B2B-sector. Hij geeft het voorbeeld van de transportsector. Veel vrachtwagens vertrekken volgeladen, maar keren terug zonder lading. Via deelplatformen kunnen die euvels makkelijk verholpen worden. Idem de vele bedrijven die overtollige kantoorruimtes hebben. “Bedrijven hebben er alle belang bij om de deeleconomie te omarmen, want dat kan potentieel een enorme boost geven aan de verduurzaming van hun activiteiten”, besluit Simonts.

information-expr-quote--glyph
Veel bedrijven in de deeleconomie zijn de katalysators die nieuwe duurzaamheidsconcepten mogelijk maken. Dat zal leiden tot nieuwe bedrijfsontwikkelingen

Tom Simonts, senior economist KBC Groep

Dergelijke bedrijven zijn lang niet altijd beursgenoteerd, maar een partnership of overname door een groter bedrijf creëert vaak nieuwe mogelijkheden. Binnen thematisch beleggen is het dan ook van belang om nieuwe trends vanaf het begin op te sporen en op te volgen. “Hoewel de deeleconomie, vergeleken met de totale economie, voorlopig beperkt blijft in omvang, wijst alles erop dat het kansen naar andere domeinen en sectoren kan genereren. Deze kansen mag je als belegger niet laten liggen”, aldus Simonts.

Wenst u meer informatie? Uw private banker of wealth manager is uw aanspreekpunt.

Actuele informatie over al uw vermogensvragen ontvangen?
Schrijf u in op onze nieuwsbrieven

We informeren u kort en bondig of uitgebreid en met diepgang over actuele thema’s. Zo bent u mee met wat er leeft in de financiële markten en op vlak van economie, fiscaliteit, erfrecht, vastgoed, verzekeringen enz.
 

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.