Voordelen van beleggingsverzekeringen: het gamma KBC-Life Solutions

Naast beleggingsfondsen, langetermijnsparen, pensioensparen en vastgoed is een beleggingsverzekering een vaste waarde in elke goed gespreide vermogensportefeuille. "KBC-Life Solutions is een levensverzekering van het type Tak 23 die de voordelen van een levensverzekering en een belegging combineert," zegt product manager overlijdensverzekeringen Greet Vandijck.

Klassieke beleggingsfondsen zijn kant-en-klare pakketten van aandelen, obligaties en/of andere effecten, samengesteld en opgevolgd door een team van KBC-experts. Daarnaast zijn er beleggingsverzekeringen, dat zijn beleggingsfondsen met een verzekeringsstrik rond.

Greet Vandijck: "KBC-Life Solutions is een levensverzekering Tak 23 waarvan het rendement verbonden is aan een of meer beleggingsfondsen. De verzekeringnemer betaalt een premie die de verzekeraar investeert in een beleggingsfonds. Bij het overlijden van de verzekerde, keert de verzekeraar het beleggingstegoed uit aan de aangeduide begunstigden. De verzekeringnemer kan net als bij een gewoon fonds kiezen tussen beleggen met een groter of met een beperkter risico. Het voordeel van een potentieel hoger rendement door te beleggen, geldt dus ook voor KBC-Life Solutions. Maar omdat het een verzekering is, brengt ze ook andere voordelen mee."

Welke voordelen biedt de beleggingsverzekering KBC-Life Solutions, naast het rendementspotentieel?

1. Flexibele successieplanning

"U kunt aan successieplanning doen via een schenking of een testament, maar ook een beleggingsverzekering kan gebruikt worden om af te wijken van het wettelijk erfrecht. U kunt er een of meer begunstigden in aanduiden en die keuze op elk moment bijsturen.

KBC-Life Solutions kan ook een interessant instrument zijn voor een alleenstaande zonder kinderen die bijvoorbeeld neefjes en nichtjes wil bevoordelen in de plaats van broers en zussen."

De uitkering is, zoals alles wat naar aanleiding van een overlijden wordt uitgekeerd, onderworpen aan het successierecht.

2. U kunt uw kleinkinderen begunstigen: ‘generation skipping’

"Een van de mogelijkheden voor successieplanning via een beleggingsverzekering is het begunstigen van uw kleinkinderen. Zij kunnen bij uw overlijden tot 12.500 euro erven, zonder dat ze successierechten moeten betalen. Zo geeft u hen een financieel duwtje in de rug. En bovendien levert het een nettobesparing op omdat uw kinderen anders op dat deel van uw vermogen erfbelasting betalen." Dat kan perfect met KBC-Life Solutions4. Met Life Solutions4 kunt u uw kleinkinderen begunstigen, zodat het geld na uw overlijden of op een later tijdstip (bijvoorbeeld als ze een bepaalde leeftijd bereikt hebben) bij hen terecht komt.

3. Uw partner beschikt sneller over geld bij uw overlijden

"Bij het overlijden van een gehuwde worden alle rekeningen geblokkeerd. Ook bij samenwonende partners worden de gezamenlijke rekeningen geblokkeerd. Voordat ze worden vrijgegeven, moet de fiscus of de notaris o.a. nagaan of u of uw erfgenamen fiscale of sociale schulden hebben. Dat is een procedure die weken of maanden kan duren. Door uw partner als begunstigde aan te duiden in een levensverzekering, mag de verzekeraar het geld sneller na uw overlijden overmaken op een niet-geblokkeerde rekening van uw partner. Uw partner kan dan over het geld beschikken."

4. Fiscale risicospreiding

"Productdiversificatie is belangrijk om te anticiperen op de impact van wijzigende fiscaliteit en om het fiscale risico te spreiden. Elk product heeft immers een eigen fiscaliteit. Op elke storting voor een beleggingsverzekering betaalt u een verzekeringstaks van 2 procent, maar u betaalt geen beurstaks. Omdat een beleggingsverzekering niet op de effectenrekening komt, in tegenstelling tot klassieke beleggingsfondsen, hoeft u geen roerende voorheffing te betalen en wordt de verzekering niet mee in rekening gebracht voor de taks op effectenrekening."

5. Zeer flexibel product

"Een beleggingsverzekering vraagt geen minimuminleg. U stort wanneer en hoeveel u wilt, eenmalig of periodiek. U kunt op elk moment de opgebouwde reserve gratis opvragen. U bepaalt zelf hoe uw storting over een of meer gewenste fondsen wordt verdeeld, rekening houdend met uw beleggersprofiel."

Denkt u eraan om iets na te laten aan de partner, kinderenof kleinkinderen? Dan kan een beleggingsverzekering een interessant instrument zijn, een soort van minitestamentje als het ware.

Femke Van Oosterwijck, adviseur Financiële Planning KBC

De conclusie is dat een beleggingsverzekering een volwaardig deel is van een goed gespreide vermogensportefeuille. Ze biedt extra mogelijkheden voor successieplanning en is interessant omdat ze van een ander fiscaal regime geniet dan bancaire fondsen. Is een beleggingsverzekering iets voor u of wil u graag meer informatie over het gamma KBC-Life Solutions? Contacteer dan uw private banker of wealth manager.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.