Wie zijn vermogen mee wil beheren, moet voorkeuren hebben

Voor particulieren zijn tijd, kennis en goesting onontbeerlijk om hun vermogen zelf te beheren. Ook belangrijk: een duidelijke voorkeur hebben. 'Anders kunt u het beheer beter volledig uitbesteden', zegt Dimitri Sonneville van KBC Private Banking.

Vermogensbeheer bij een private bank komt in verschillende smaken. Klanten kunnen ervoor kiezen om alles uit te besteden of in meerdere of mindere mate zelf uit te stippelen, vertelt Dimitri Sonneville. Daaarbij zijn een paar overwegingen van belang, zegt hij op basis van meer dan 30 jaar ervaring als vermogensbeheerder.

Klanten die willen meedenken over het beheer van hun vermogen, moeten tijd, kennis en goesting hebben om ermee bezig te zijn. Als u zelf vaststelt dat dit minder het geval is, kunt u beter beslissen om het uit te besteden.

Betrokkenheid eisen

Onlangs bracht KBC het gewicht van aandelen in die portefeuilles terug naar neutraal, geeft Sonneville als voorbeeld. ‘Daar waren een paar redenen voor. Er staan zowel in Europa als de Verenigde Staten belangrijke verkiezingen voor de deur en dan is het goed om wat cash achter de hand te hebben om te kunnen inspelen op opportuniteiten. Bovendien heeft de markt al heel wat goed nieuws ingeprijsd in de aandelenkoersen, zoals een hoog consumenten- en producentenvertrouwen en de komende renteverlagingen.’

Emotionaliteit kan een beter rendement in de weg staan.

‘Bij het uitbesteed beheer, waarvoor ongeveer de helft van onze klanten kiest, worden zulke wijziging meteen doorgevoerd. Bij adviserend beheer doen we klanten op basis van onze nieuwe inzichten een voorstel om de samenstelling van hun portefeuille aan te passen. Het gaat in beide gevallen om dezelfde strategie, maar klanten kunnen zelf keuzes maken.’

'Adviserend beheer wordt immers pas interessant als u er een eigen visie op na houdt of over een bijzondere kennis beschikt over een sector, anders heeft het minder zin. Sterker nog, klanten die actief willen deelnemen aan het vermogensbeheer moeten voorkeuren hebben', zegt Sonneville.

Deze voorkeuren kunt u dan samen met de private banker uitdrukken in uw portefeuille. Denk bijvoorbeeld aan een bijzondere interesse in duurzaamheid of artificiële intelligentie.

Dimitri Sonneville, KBC Private Banking

Uitdagende gesprekken

Er zijn binnen het palet aan vermogensbeheer van KBC Private Banking veel combinaties mogelijk, zegt Dimitri Sonneville. ‘Klanten kunnen bijvoorbeeld 80 procent van hun vermogen door de bank laten beheren en voor de overige 20 procent individuele aandelen kiezen. Voor die stockpicking krijgen ze van ons adviezen doorgestuurd, waarbij ze met een paar muisklikken meteen die aandelen kunnen kopen.’

Die snelheid van communiceren is een wereld van verschil in vergelijking met het begin van zijn loopbaan. ‘Toen zag ik klanten eens om de drie maanden en in de tussentijd ontvingen ze maar af en toe een uitgebreid document met adviezen. Dat was soms al achterhaald door de marktbewegingen. Voor beleggingsbeslissingen moesten ze bellen of naar de bank komen. Door de digitalisering kunnen we onze klanten vandaag veel beter ondersteunen. Zo kunnen we zeer snel een advies doorsturen op de smartphone als er zich een opportuniteit aandient.’

Zelf heeft hij overigens zijn bedenkingen bij de blijvende meerwaarde van stockpicking. Cruciaal daarbij is om zeer kort op de bal te kunnen spelen. ‘Het is niet vanzelfsprekend om hetzelfde rendement te halen als met een goed gespreide portefeuille. Bovendien brengt het hogere risico’s met zich, juist door de beperkte selectie. Een tegenvaller weegt meteen zwaarder door.’

Hij merkt ook hoe moeilijk het vaak is voor klanten om verlieslatende aandelen te verkopen. ‘Liever kijken ze dan naar de keuzes die wel goed hebben uitgepakt. Hun emotionaliteit kan een beter rendement in de weg staan.’

Overweegt u een private bankingdienst? Bespreek dan met uw private banker welke beleggingsformules er zijn en in welke combinaties.

Binnen elke formule is er door de digitalisering veel meer mogelijk dan vroeger. Een beleggingsportefeuille op maat die actief wordt opgevolgd volgens uw persoonlijke wensen, kan vandaag bijvoorbeeld perfect.

Dimitri Sonneville, KBC Private Banking

Hebt u hierover vragen?

Contacteer uw private banker of wealth manager.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.