Veerkrachtige, maar verzwakkende economie

Later dan normaal heeft de Europese Commissie (EC) een korte zomerupdate van haar economische vooruitzichten gepubliceerd. Ze verwacht voor 2023 een reële groei van het bbp van 0,8% in zowel de eurozone als de hele EU. Voor 2024 verwacht ze 1,3% in de eurozone en 1,4% in de EU. Ten opzichte van de lentevooruitzichten van mei is dat een bijstelling naar beneden met 0,2 procentpunt voor de EU in 2023 en met 0,3 procentpunt voor de eurozone in 2023 en 2024 en voor de EU in 2024.

De Commissie merkt op dat de Europese economieën in het licht van de ‘formidabele’ schokken van de voorbije jaren veerkrachtig blijven. Maar het momentum vertraagt. De bijstelling naar beneden is in de eerste plaats het gevolg van de zwakker dan verwachte groei in de eerste jaarhelft van 2023.

Nauwelijks groei in 2023

In de eurozone volgde op de lichte krimp van het reële bbp in het vierde kwartaal van 2022 inderdaad nauwelijks groei. Midden 2023 lag het reële bbp (na correctie voor seizoensinvloeden) slechts 0,14% hoger dan in het derde kwartaal van 2022, toen de ECB haar beleidsrente voor het eerst in deze cyclus verhoogde.

Grafiek reële bbp en bestedingscomponenten in de eurozone
Reële bbp en bestedingscomponenten in de eurozone. In vaste prijzen, index: Q3 2022 =100

De bestedingscomponenten, die vorige week werden vrijgegeven, tonen voor de consumptie van de gezinnen over deze periode in volume per saldo een krimp van ruim 0,6%. De hoge inflatie had een grotere impact dan de EC in haar lentevooruitzichten aannam. De groei van de overheidsconsumptie lag – per saldo althans – in lijn met de reële groei van het bbp.

Uitrustingsinvesteringen van bedrijven stijgen

Opvallend is dat de uitrustingsinvesteringen van de bedrijven ondanks de forse rentestijging nog met ruim 1% zijn gestegen sinds de start van de monetaire verkrapping. De laatste Lending Survey van de ECB suggereert dat dit verband kan houden met de nood aan investeringen voor de groene transitie. Die zou een belangrijke stimulans van de kredietvraag blijven en banken zouden de kredietvoorwaarden voor deze investeringen soepeler houden.

De investeringsdynamiek van de bedrijven stond de voorbije kwartalen alleszins in schril contrast met de woningbouw, die wel degelijk de negatieve impact van de forse rentestijging ondervindt.

Ten slotte speelt de versomberende internationale omgeving en de aangetaste concurrentiekracht van de Europese industrie de uitvoer parten.

Wat met de economische groei in de tweede jaarhelft van 2023?

Het krappe monetaire beleid en de weinig stimulerende internationale omgeving zullen de economische groei ook in de tweede jaarhelft erg gematigd houden, zo zeggen de vooruitzichten van de Europese Commissie. De veerkrachtige arbeidsmarkt en de geleidelijke afkoeling van de inflatie zullen in 2024 een gematigd, consumptiegeleid herstel van de economische groei mogelijk maken.

In vergelijking met haar lenteprognose is de EC daarover wel iets minder optimistisch geworden. Daarmee komen de vooruitzichten van de EC meer in lijn met die van KBC, die blijven uitgaan van een zeer matige groei.

De EC verlaagde haar inflatievooruitzichten voor de eurozone lichtjes voor 2023 (van gemiddeld 5,8% tot 5,6%) en verhoogde die voor 2024 als gevolg van de recente prijsstijging van de olie met 0,1 procentpunt tot 2,9%. Fors boven de ECB-doelstelling dus. Aangezien de olieprijs sinds het afsluiten van de EC-vooruitzichten verder is gestegen, is het bovendien mogelijk dat de inflatie in 2024 nog iets hoger zal uitvallen. Maar de EC sluit dan ook af met de melding dat haar vooruitzichten in'formidabele' onzekerheid zijn gehuld.

Een beleggingsstrategie op uw maat

Wat gebeurt er in de wereld? En wat zijn de gevolgen voor de financiële markten? In de beleggingsstrategie van KBC gaan we dieper in op onze vooruitzichten voor specifieke regio's, sectoren en thema's.
Hebt u graag meer informatie? Dan kunt u terecht bij uw private banker of wealth manager.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.