Grondstoffen in de kijker voor 2024

KBC onthoudt zich van een mening over landbouwproducten zoals koffie, graan, tarwe …, maar wat metalen betreft moet 2024 een goed jaar worden voor koper en aluminium.

Koper

Koper is door zijn uitstekende geleiding hét metaal van de energietransitie, want maar liefst 75% van het geraffineerde koper dient om elektriciteit te geleiden. Recent echter sloot Panama een van ‘s werelds grootste kopermijnen omdat de concessie verkregen werd door corruptie, en schroefden andere kopermijnen de productieprognoses voor 2024 fors terug.

De vraag blijft ondertussen stevig groeien door de elektrificatie van het wagenpark en de industrie. We stevenen zo mogelijk af op jarenlange forse tekorten, op een moment dat Chinese stimulus de groeimotor kan beginnen aanjagen en het Westen uit de economische dip geraakt.

Aluminium

De vraag naar aluminium bleef dit jaar degelijk, ondanks de economische vertraging en dankzij de boom in hernieuwbare energie in China. Die tekent voor meer dan 50% van de jaarlijkse aluminiumconsumptie, waarbij de vraag vanuit de solar industrie even hoog ligt dan de totale vraag van Japan. Maar het wereldwijde aanbod blijft krap omdat China haar productiequota nadert en omdat lage winstmarges de capaciteitsbenutting bij Europese metaalsmelters onderbenut houden. Terwijl de aluminiummarkt einde 2023 met een klein overschot flirt, dreigt een economische heropleving in 2024 serieuze tekorten op te leveren.

Meer hierover?

Contacteer uw private banker of wealth manager.

Een beleggingsstrategie op uw maat. 

Wat gebeurt er in de wereld? En wat zijn de gevolgen voor de financiële markten? In de KBC- Beleggingsstrategie gaan we dieper in op onze vooruitzichten voor specifieke regio’s, sectoren en thema’s.
Wenst u meer informatie? Uw private banker of wealth manager is uw aanspreekpunt.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.