Wereldwijde chipmarkt 21,1% kleiner op jaarbasis

De Semiconductor Industry Association (SIA) berekende dat de wereldwijde omzet van de halfgeleiderindustrie in mei 2023 op 40,7 miljard dollar afklokte. Dat is 1,7% meer dan in april 2023, maar 21,1% minder dan de 51,7 miljard dollar die in mei 2022 werd omgezet. De trend van het eerste kwartaal wordt daarmee verdergezet, want de omzet zakte toen al in door de cyclische markt en de macro-economische tegenwind.

Vooruitzichten

Maar de koepelorganisatie blijft er rotsvast van overtuigd dat de langetermijnvooruitzichten voor de halfgeleidermarkt “ongelooflijk sterk” blijven. Die visie stoelt onder meer op het feit dat er in mei al voor de derde opeenvolgende maand sprake is van een groeiherstel. Dat wakkert het optimisme aan voor een mogelijke opleving van de markt in de tweede jaar helft. Eerder al werd van die groei op maandbasis gesteld dat het “hoop geeft dat de sector de komende maanden verder kan blijven opleven”, aldus SIA CEO Neuffer.

Regionaal

Regionaal stegen de verkopen van maand tot maand licht in alle regio's: China (3,9%), Europa (2,0%), Azië-Pacific/Alles overig (1,3%), Japan (0,4%) en Noord- en Zuid-Amerika (0,1%). Op jaarbasis stegen de verkopen in Europa (5,9%), maar daalden ze in Japan (-5,5%), Noord- en Zuid-Amerika (-22,6%), Asia Pacific/All Other (-23,0%) en China (-29,5%).

Van de hemel naar de hel in 2022 .. en in 2023

De wereldwijde halfgeleidermarkt kende al in 2022 aanzienlijke ups en downs, want een recordverkoop aan het begin van het jaar werd gevolgd door een cyclische neergang later in het jaar. Maar de verkoop vertraagde aanzienlijk in de tweede helft van 2022, want de omzet in het vierde kwartaal lag met 130,2 miljard dollar vlot 14,7% lager op jaarbasis. Het cijfer klopte uiteindelijk in 2022 zo’n 3,2% hoger af op het hoogste jaartotaal ooit; 573,5 miljard dollar, ondanks een neerwaartse trend in de tweede jaarhelft.

En die trend zet zich tot dusver door in 2023. De halfgeleiderverkoop daalde in het eerste kwartaal met 8,7% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022 tot 119,5 miljard dollar. Dat niveau lag 21,3% lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, wat opnieuw te wijten was aan de cyclische markt en de macro-economische tegenwind.

The trend is your friend

Ondanks kortetermijnschommelingen in de verkoop en lastige macro-economische omstandigheden, blijven de langetermijnvooruitzichten voor de halfgeleidermarkt ongelooflijk sterk. Dat is te danken aan de steeds grotere rol van chips in het slimmer, efficiënter en beter verbonden maken van de wereld. Met name autochips profiteren daar nu al van: de verkoop steeg in 2022 met 29,2% op jaarbasis tot een recordtotaal van 34,1 miljard dollar.

Op naar 4,1% krimp in 2023?

In een recente industrieprognose van de World Semiconductor Trade Statistics Organization (WSTS) werd geschat dat de jaarlijkse wereldwijde verkoop in 2023 met 4,1% kan dalen. Dat wil zeggen dat de wereldwijde omzet van de halfgeleiderindustrie in 2022 zo’n 580,1 miljard dollar kan bedragen, tegenover 555,9 miljard dollar in 2021. In 2023 zal de wereldwijde omzet naar verwachting 556,5 miljard dollar bedragen.

Interessant is dat WSTS zijn halfjaarlijkse industrieprognose opstelt door input te verzamelen van een uitgebreide groep wereldwijde halfgeleiderbedrijven die accurate en tijdige indicatoren van halfgeleidertrends leveren. Het valt echter nog af te wachten of deze schattingen niet fors zullen worden bijgesteld omwille van de blijvend sterke economie.

Een beleggingsstrategie op uw maat

Wat gebeurt er in de wereld? En wat zijn de gevolgen voor de financiële markten? In onze beleggingsstrategie gaan we dieper in op onze vooruitzichten voor specifieke regio's, sectoren en thema's.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met uw private banker of wealth manager.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.