UBO-register: uitstel tot 31 augustus 2021 om bewijsstukken door te sturen

In het verleden hebben we al enkele keren bericht over het zogenaamde UBO-register (zie het nieuwsbericht  van 13-09-2019). Kort omschreven gaat het over  een centrale database van de FOD Financiën waarin informatie over de natuurlijke personen achter vennootschappen en andere juridische entiteiten (de zogenaamde ‘uiteindelijke begunstigden’ of ‘ultimate beneficial owners’ of afgekort UBO) wordt bijgehouden.

In oktober 2020 (zie nieuwsbericht van 20-10-2020) werd al een verplichting opgelegd om via het online platform elk document of stuk op te laden als bewijs dat de geregistreerde informatie in het UBO-register “adequaat, nauwkeurig en actueel” is. Initieel moesten deze stukken ten laatste op 30 april 2021 worden toegevoegd. Deze termijn werd door de buitengewone crisissituatie verschoven naar 31 augustus 2021, zodat elke informatieplichtige zich tijdig in regel kan stellen.
 

Welke documenten?

Dit kunnen, afhankelijk van het specifieke geval te bepalen door de informatieplichtige, een kopie van het aandelenregister, de statuten van de vennootschap, (i)vzw, trust of gelijkaardige juridische constructie, een aandeelhoudersovereenkomst, notariële akte, notulen van de algemene vergadering, uittreksel van een buitenlands handelsregister, of elk ander document zijn.
Graag verwijzen wij ook naar de recente FAQ van het UBO-register (20210331_FAQ_UBO_NL.pdf (belgium.be)). Op pagina 29 en 30 vindt u meer informatie over de bewijsstukken die moeten worden overgemaakt (bv. voor buitenlandse bewijsstukken). U kunt hierin ook lezen dat er informatica-ontwikkelingen aan de gang zijn om de extractie mogelijk te maken van bewijsstukken die reeds in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd.

Jaarlijks bevestigen

De informatie die is opgenomen in het UBO-register moet jaarlijks worden bevestigd. De termijn om deze jaarlijkse bevestiging uit te voeren is eveneens verlengd tot 31 augustus 2021..

Bron: UBO-register | Compliance | FOD Financiën (belgium.be)

Aarzel niet uw private banker of wealth offcier aan te spreken mocht u hierover vragen hebben. Zo nodig schakelt hij of zij een expert Financiële Planning in.

 

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.