Kan een gehuwde een schenking doen zonder toestemming van de partner?

In principe kunt u een schenking doen zonder het akkoord van uw huwelijkspartner. U hoeft uw partner daar zelfs niet van op de hoogte brengen. Bovendien kunt u kiezen aan wie u de schenking doet: aan een kind, een familielid of zelfs een kennis.

Let wel: dit kan alleen vanuit uw eigen vermogen. U kunt niet alleen beslissen over een schenking uit het gemeenschappelijk vermogen van u en uw echtgenoot.

Dezelfde regeling geldt voor wettelijk of feitelijk samenwonenden.

Uitzondering: de gezinswoning

Er zijn wel bepaalde gevallen waarbij u niet alleen kan beslissen om een schenking te doen. Wanneer het over de gezinswoning gaat bijvoorbeeld kan één van de echtgenoten deze niet zomaar wegschenken, zelfs al behoort deze tot het eigen vermogen van die echtgenoot. Wenst u de gezinswoning te schenken, dan moet uw partner hiermee instemmen.

Hetzelfde geldt voor wettelijk samenwonenden, maar niet voor feitelijk samenwonenden.

Schenkt u de gezinswoning toch zonder het akkoord van uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner? Dan kan deze de nietigverklaring van de schenking vragen.
 

De schenking mag de gezinsbelangen niet in de weg staan

Een schenking mag de gezinsbelangen niet in het gedrang brengen. Is dit toch het geval, dan kan de huwelijkspartner de schenking aanvechten. Een feitelijk of wettelijk samenwonende partner kan dit niet.

Om te beoordelen of een schenking de gezinsbelangen in het gedrang brengt, houdt men onder andere rekening met de belangen van de kinderen en de omvang van de schenking. Hoe groter het bedrag van de schenking, hoe sneller een rechter kan oordelen dat de schenking indruist tegen de gezinsbelangen.
 

Schenking vanuit de gemeenschap

Echtgenoten die gehuwd zijn onder een gemeenschapsstelsel en gemeenschappelijk vermogen willen schenken, moeten dit samen doen.

Bent u gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, bent u wettelijk of feitelijk samenwonend en hebt u samen met uw partner goederen in onverdeeldheid? Ook in dat geval moet u samen schenken.
 

Conclusie

In bepaalde gevallen kunt u inderdaad een schenking doen zonder dat uw partner hierin betrokken moet worden. Maar u brengt uw partner misschien best wel op de hoogte van deze schenking, zeker als u hoge bedragen wenst te schenken. Zo vermijdt u discussies achteraf.

Hebt u hierover vragen? Neem dan contact op met uw private banker of wealth manager.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief