De bankgift in het vizier in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse regering wil schenkers ontmoedigen om belastingvrij te schenken via een bankgift. Immers, vanaf 1 januari 2024 zou het kunnen dat de schenker niet drie maar vijf jaar in leven moet blijven om te ontsnappen aan de belastbaarheid.

Als u roerend vermogen (geld, effecten ...) wil schenken, is het niet noodzakelijk om hiervoor naar de notaris gaan. Via de techniek van een bankgift volstaat het immers dat u een overschrijving doet van uw rekening naar de rekening van de begiftigde (wel best begeleid door een intentiebrief en een onderhands (bewijs)document, pacte adjoint genaamd). Hier komt dus geen notaris aan te pas. Aangezien een bankgift eigenlijk een bankoverschrijving is, is deze alleen mogelijk voor gelden en/of effecten op rekening(en).

Er is, in tegenstelling tot een notariële schenking, geen verplichting tot registratie van een bankgift, waardoor er op het tijdstip van de bankgift ook geen schenkbelasting verschuldigd is (in het Brussels gewest bedraagt dit 3 of 7%). Wel moet de schenker een bepaalde periode, de zogenaamde 'verdachte periode', zien te overbruggen om elke taxatie te vermijden. Het is namelijk zo dat als de schenker binnen de 3 jaar na de (ongeregistreerde) bankgift zou overlijden, de fiscale administratie het geschonken kapitaal toch gaat meerekenen in de nalatenschap en bijgevolg gaat belasten in de successierechten., die doorgaans veel hoger zijn dan de schenkingsrechten.

De Brusselse regering lijkt nu, in navolging van het Waals gewest, deze periode te willen verlengen naar vijf jaar.
Men zou deze verlenging van de verdachte periode laten ingaan vanaf 1 januari 2024. Of deze nieuwe termijn enkel van toepassing zal zijn op bankgiften gedaan vanaf 1 januari 2024 of er integendeel een retroactieve werking zal zijn, is nog niet bekend.
In Vlaanderen blijft de termijn vooralsnog drie jaar.

We informeren u zodra er meer nieuws is.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.