Bankgiften voortaan ook online registreerbaar

Wat is een bankgift?

Als u geld of effecten wilt schenken aan bijvoorbeeld uw kinderen, dan bent u niet verplicht langs een notaris te gaan. U kunt immers ook schenken met een bankgift. Een bankgift is een onrechtstreekse schenking via een overschrijving van uw rekening naar de rekening van de begiftigde (bijvoorbeeld uw kind). Hier komt dus geen notaris in tussen.

Om te bewijzen dat het wel degelijk over een schenking gaat en om de voorwaarden die u aan de schenking wilt koppelen vast te leggen, zal een bewijsdocument, een zogenaamde ‘pacte adjoint’, opgemaakt worden.

Wat met schenkingsrechten?

Doet u een schenking met een bankgift, dan is er geen schenkingsrecht en ook geen successierecht verschuldigd, op voorwaarde dat u na de schenking nog 3 jaar leeft (in het Waalse Gewest 5 jaar).

Overlijdt u binnen de 3 jaar (5 jaar in het Waalse Gewest) na de schenking, dan wordt het geschonken goed nog geacht zich in uw nalatenschap te bevinden en moeten er dus successierechten betaald worden. Tenzij u ondertussen de bankgiftdocumenten hebt laten registreren en schenkingsrechten hebt betaald.

Waar registreert u een onderhandse schenking?

U kunt een onderhandse schenking sinds 1 mei online registreren via MyMinfin, het online platform van de FOD Financiën. Daar kunt u de bankgiftdocumenten eenvoudig opladen.

U kunt een onderhandse schenking ook ter registratie aanbieden via de post of ter plaatse in het kantoor Rechtszekerheid.

Meer informatie

Op de website van de FOD Financiën leest u wat u moet doen om een onderhandse schenking te laten registreren.

Wilt u graag meer informatie hierover? Uw private banker of wealth officer helpt u graag verder.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.