Geboren in de VS? Geef uw Tax Identification Number door aan uw financiële instelling

Sinds de komst van de FATCA wetgeving (Foreign Account Tax Compliance Act) in 2014 worden aan niet-Amerikaanse financiële instellingen uitgebreide identificatie- en rapporteringsverplichtingen opgelegd om belastingvermijding door Amerikaanse staatsburgers tegen te gaan. Voorheen konden Amerikaanse staatsburgers, door het rechtstreeks aanhouden van rekeningen buiten de VS of onrechtstreeks via buitenlandse structuren, immers ontsnappen aan hun Amerikaanse belastingplicht.

Om aan hun identificatieverplichtingen te voldoen, moeten financiële instellingen de door FATCA geïmpacteerde klanten1 aansporen om een attest te tekenen en hun Amerikaanse TIN door te geven. Ook nieuwe klanten met Amerikaanse indicia, die rekeningen willen openen, kunnen dit niet zonder het voorleggen van hun TIN.

Voor Amerikaanse particulieren is een TIN een Social Security Number (SSN) of een Individual Tax Identification Number (ITIN). Voor Amerikaanse entiteiten is een TIN een Employers Identification Number (EIN).

"Ongedocumenteerde" klanten

Zelfs 5 jaar na de invoering van FATCA blijkt bij vele Europese banken dat er nog altijd een behoorlijk aantal klanten is die hun Amerikaanse TIN nog niet hebben doorgegeven. Deze klanten worden "ongedocumenteerde" klanten genoemd. Banken gebruiken de TIN namelijk bij de informatie-rapportering naar de Belgische fiscus, die op haar beurt de rapportering doet naar de Amerikaanse fiscus.

Tot inkomstenjaar 2019 was het rapporteren van klanten zonder TIN geen probleem voor de banken. De Amerikaanse fiscus stond tussen de inkomstenjaren 2017 en 2019 de banken een tolerantie toe om de gegevens van deze "ongedocumenteerde" klanten door te geven op basis van hun geboortedatum.

Ondanks Europees lobbywerk ziet het er echter niet naar uit dat de Amerikaanse fiscus deze voorlopige maatregelen zal verlengen. Er blijven dus maar 2 mogelijkheden over opdat deze klanten op termijn hun rekeningen kunnen blijven aanhouden bij KBC: ofwel een TIN bezorgen, ofwel hun Amerikaanse nationaliteit verwerpen.

Vraag tijdig uw TIN aan

Amerikaanse residenten, Green Card holders en vennootschappen kunnen doorgaans gemakkelijk hun TIN bezorgen. Zij zijn al jaren gewend om hun wereldwijde inkomen aan te geven op basis van hun SSN, respectievelijk hun EIN. Dit is echter niet altijd het geval voor mensen die geboren zijn in de VS en er nooit hebben gewoond. Het is niet altijd onwil van de klant dat maakt dat zij geen TIN hebben doorgegeven. Voor velen onder hen, de zogenaamde "accidental Americans" vereist het een een langdurig zoekproces om te weten te komen wat hun fiscale verplichtingen zijn in de VS. Voor hen stelt zich de vraag of ze ooit een SSN hebben gekregen, en indien dat niet het geval was, hoe kunnen ze dan een nieuw SSN aanvragen?

De aanvraag van een SSN verloopt via de Social Security Federal Benefits Unit (FBU) bij een Amerikaanse ambassade of het Amerikaans consulaat. Maar niet in alle Europese landen is er een FBU, wat als gevolg heeft dat men zich moet wenden tot een buitenlandse FBU2.

Alternatief: Amerikaanse nationaliteit verwerpen

Anderen die, bij gebrek aan affiniteit met de VS, hun Amerikaanse nationaliteit trachten kwijt te raken, doorliepen in het verleden een maandenlange, kostelijke procedure: het befaamde "Certificate of loss of nationality". Samen met een getekend W-8BEN document kon dat hen bevrijden van hun "ongedocumenteerde" FATCA status. Minderjarigen kunnen aan dergelijk proces zelfs niet zomaar beginnen omdat ze zich duidelijk bewust moeten zijn van de gevolgen van de verwerping van hun nationaliteit.

Voor deze categorie van "US citizens" heeft de Amerikaanse fiscus onlangs een nieuwe overgangs- of inkeerregeling uitgeschreven om het proces te vergemakkelijken en mogelijke boetes te verminderen. Maar de vraag blijft of mensen die nooit iets te maken hebben gehad met de VS, deze procedure kunnen doorlopen zonder de hulp van een (dure) belastingexpert gespecialiseerd in de Amerikaanse personenbelasting.

Met de rug tegen de muur

Banken staan met de rug tegen de muur. Als zij in de loop van 2020 nog steeds "ongedocumenteerde" klanten hebben, kunnen ze hierover een foutmelding krijgen van de Amerikaanse fiscus en moeten ze alsnog de TIN bezorgen. Bij veel van dergelijke gevallen riskeren ze een bevraging van de Amerikaanse fiscus over hun genomen maatregelen tegen deze "ongedocumenteerde" klanten. Wanneer deze maatregelen onvoldoende sluitend zijn, riskeren banken als "non compliant" te worden beschouwd door de Amerikaanse fiscus, wat verregaande gevolgen kan hebben, zowel voor de betrokken bank zelf, als voor haar klanten.

Om het statuut van "non compliant" bank te vermijden, zijn Europese banken dus verplicht om ervoor te zorgen dat klantenrelaties met "ongedocumenteerde" klanten afgebouwd worden.

Waar terecht?

De kans is klein dat "ongedocumenteerde" klanten, waarvan de rekeningen gesloten werden omwille van het ontbreken van hun TIN, bij andere banken terecht kunnen. Voor de meeste banken geldt namelijk de regel dat nieuwe klanten geen rekening mogen openen zonder hun TIN door te geven. Belastingplichtige Amerikanen hebben dus geen keuze: ofwel geven ze hun TIN door, ofwel verwerpen ze hun nationaliteit. Beide processen vergen tijd. Recent nog zijn er FAQ’s verschenen, gericht naar Amerikanen die in het buitenland wonen, waarin beide processen worden uitgelegd. Voor zij die tot nu toe nog geen actie hebben ondernomen, kunnen deze FAQ’s een nuttige leidraad zijn.

1. Amerikaanse residenten en Green Card holders (“US residents”), klanten die geboren zijn in de VS of de Amerikaanse nationaliteit bezitten, zonder dat ze in de VS wonen (Amerikaanse “citizens”), passieve entiteiten met Amerikaanse uiteindelijk begunstigden (“US owned passive NFFE’s”)
2. Zie lijst landen: https://www.ssa.gov/foreign/foreign.htm
3. FAQS: https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/while-abroad/Joint-Foreign-Account-Tax-Compliance-FATCA-FAQ.html


 

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw private banker of wealth officer.

Maak een afspraak

Wenst u op de hoogte gehouden te worden van onze nieuwsberichten, dan kunt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief.

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.