Hervormingen in het Brussels Gewest op vlak van de successie- en de schenkingsrechten.

Een Ordonnantie van 6 juli 2023 wijzigt een aantal zaken m.b.t. de successie- en schenkingsrechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Men hoopt hiermee de overdracht tussen de generaties te bevorderen.
 

Feitelijke samenwoners

Zo voert het Brussels parlement bijzondere regelingen in voor feitelijke samenwoners. Feitelijke samenwoners moeten in dezelfde woning wonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren. De inschrijving in het bevolkingsregister houdt een weerlegbaar vermoeden in.

Wat verandert er precies?

Op het vlak van de successierechten

  • Feitelijke samenwoners erven na 1 jaar ononderbroken samenwonen van elkaar aan het meest gunstige tarief, wat nu nog voorbehouden is voor echtgenoten en wettelijke samenwoners.

  • Als feitelijke samenwoners meer dan 3 jaar feitelijk samenwonen genieten ze eveneens het verlaagde tarief op de gezinswoning en  het verlaagde tarief voor de vererving van familiale ondernemingen en vennootschappen.

Wettelijke samenwoners zullen, net zoals dit voor gehuwden al het geval is, ook genieten van een vrijstelling op de uitkering uit de groepsverzekering.

Op het vlak van het schenkingsrecht

  • Na 1 jaar samenwonen kunnen feitelijke samenwoners aan elkaar schenken aan het meest voordelige tarief.
  • Wonen ze meer dan 3 jaar feitelijk samen, dan genieten ze van een vrijstelling bij schenking van aandelen van familiale ondernemingen en vennootschappen.

De Brusselse 'vriendenerfenis'

Net als in Vlaanderen wordt het mogelijk om verdere familieleden (broer/zus, oom/tantes, neven/nichten,..) of “vreemden” via testament te laten genieten van een verlaagd tarief in de successierechten. Meer bepaald kunnen zij genieten van een tarief van 3% successierechten op de eerste schijf van 15.000,00 euro.

In de aangifte nalatenschap zal de toepassing van de vriendenerfenis gevraagd
moeten worden, met vermelding van de personen die er voor in aanmerking komen.

Deze nieuwe regels zijn van toepassing op overlijdens en schenkingen vanaf 1 januari 2024.

Hebt u hierover nog vragen?

Contacteer uw private banker of wealth manager.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.