PB-nieuws-keuzebeding.jpg
PB-nieuws-keuzebeding.jpg

Het comfort van een keuzebeding

Bent u gehuwd onder het wettelijk stelsel of een ander stelsel met een gemeenschappelijk vermogen? Dan kunt u bij het overlijden van uw partner uzelf de keuze geven over de verdeling van het vermogen dat u samen hebt opgebouwd.

Bent u gehuwd onder het wettelijk stelsel of een ander stelsel met een gemeenschappelijk vermogen en u hebt kinderen, dan voorziet het wettelijk erfrecht dat:

  • de langstlevende echtgenoot voor de helft het vruchtgebruik en voor de andere helft de volle eigendom krijgt van de gemeenschappelijke goederen,
  • en de kinderen de naakte eigendom van de helft van de gemeenschap.

U kunt echter voor een andere verdeling kiezen als u een keuzebeding hebt opgenomen in uw huwelijkscontract. Het keuzebeding biedt u het comfort om de meest passende keuze te maken:

  • wenst u de volle eigendom van (alle of een deel van) de gemeenschappelijke goederen te behouden
  • of volstaat een vruchtgebruik hierop en laat u al een deel (met name de naakte eigendom van de goederen) overgaan naar de kinderen?

Deze keuze wordt door de langstlevende echtgenoot gemaakt op het moment dat de partner overlijdt.

Een vruchtgebruik geeft u, wat het vastgoed betreft, het recht om levenslang om in de woning te wonen of de huuropbrengsten hiervan te innen en wat de roerende goederen betreft (rekeningen en/of beleggingen) de interesten en de dividenden te krijgen.

Aangezien u niet weet in welke familiale, medische of financiële situatie u zich bevindt als uw partner overlijdt, biedt het wel gemoedsrust te weten dat u een keuzevrijheid hebt met betrekking tot de verdeling van het gemeenschappelijke vermogen. U kunt vandaag immers niet weten hoe groot het gemeenschappelijke vermogen zal zijn op dat moment, hoe het contact met de (schoon)kinderen is, of u op dat moment grote medische kosten hebt en dus over voldoende kapitaal moet kunnen blijven beschikken enz.

Let er wel op dat uw keuzebeding een keuze per (type) goed toelaat. Zo kan het zijn dat u de gezinswoning graag in volle eigendom bij u houdt als langstlevende echtgenoot (zodat u zonder inmenging van de kinderen kunt beslissen om de woning te verkopen), maar voor de effectenportefeuille het vruchtgebruik voor u volstaat. Op die manier kunt u de meest optimale keuze maken.

Bekijk zeker ook met uw notaris of raadgever wat de fiscale gevolgen zijn van de verschillende keuzes.

Hebt u vragen hierover? Uw private banker of wealth officer helpt u graag verder.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.