Laat onbekwaamheid de besturing van uw maatschap niet in het gedrang brengen

Is uw maatschap voldoende ingedekt tegen de onbekwaamheid van de leden? De werking van een maatschap kan immers ernstig in het gedrang komen als een van de leden niet meer bekwaam is om zelfstandig te handelen.

Wat is een maatschap?

De maatschap is een frequent gebruikte controlestructuur in het kader van familiaal vermogensbeheer en successieplanning die tot stand komt door een overeenkomst tussen de vennoten, ook wel de ‘maten’ genoemd. In een familiale context wordt deze overeenkomst vaak tussen ouder(s) en kinderen gesloten.

Waaruit bestaat het vermogen van de maatschap?

Het vermogen van de maatschap bestaat uit de goederen die de maten hebben ingebracht, zoals liquiditeiten, effectenportefeuille, kunstwerken, aandelen in een familiale vennootschap… Net als andere vennootschappen heeft ook de maatschap een zaakvoerder die het beheer ervan voor zijn rekening neemt.

Wat gebeurt er als de zaakvoerder of een andere maat niet meer in staat is om zelf op te treden?

Bijvoorbeeld door een geestesziekte, door een comateuze situatie…

In de statuten van de meeste maatschappen is een opvangregeling voorzien als de zaakvoerder onbekwaam wordt. Een opvolgende zaakvoerder neemt dan, na aanstelling, het roer over van de onbekwame zaakvoerder. Zo voorkomt men dat de maatschap (tijdelijk) niet wordt bestuurd.

Het bestuur van de maatschap zou ook in het gedrang kunnen komen door de onbekwaamheid van een andere maat die geen zaakvoerder is. Want het mandaat van de zaakvoerder steunt meestal op een volmacht aan hem door de andere maten. Maar dat mandaat vervalt in principe als de volmachtgever onbekwaam wordt, tenzij de statuten van de maatschap uitdrukkelijk voorzien dat de gegeven volmachten kunnen blijven bestaan of er een zorgvolmacht is.

Wij raden u aan om dit met uw externe raadgever te bekijken en indien nodig een aanpassing van de statuten van uw maatschap te doen.

Wilt u meer informatie over de oprichting van een maatschap? Uw private banker vertelt er u graag meer over. Of maak een afspraak voor een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

Maak een afspraak

Auteur

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.