Laat onbekwaamheid de besturing van uw maatschap niet in het gedrang brengen

Is uw maatschap voldoende ingedekt tegen de onbekwaamheid van de leden ervan? De werking van een maatschap kan immers ernstig in het gedrang komen wanneer één van de betrokkenen niet meer bekwaam is om zelfstandig te handelen.

De maatschap is een frequent gebruikte controlestructuur in het kader van familiaal vermogensbeheer en successieplanning die tot stand komt door een overeenkomst tussen de vennoten, ook wel de ‘maten’ genoemd. In een familiale context wordt deze overeenkomst vaak tussen ouder(s) en kinderen gesloten.

Het vermogen van de maatschap bestaat uit de door de maten ingebrachte goederen (bijvoorbeeld liquiditeiten, effectenportefeuille, kunstwerken, aandelen in een familiale vennootschap,…). Net zoals andere vennootschappen heeft ook de maatschap een zaakvoerder die het beheer ervan voor zijn rekening neemt. Wat gebeurt er indien de zaakvoerder of een andere maat niet meer in staat is om zelf op te treden? (bijvoorbeeld door een geestesziekte, door een comateuze situatie,…)

In de statuten van de meeste maatschappen is een opvangregeling voorzien in geval de zaakvoerder onbekwaam wordt. Een opvolgende zaakvoerder neemt dan, na aanstelling, het roer over van de onbekwame zaakvoerder. Op deze wijze wordt voorkomen dat de maatschap (tijdelijk) niet wordt bestuurd.

Het bestuur van de maatschap zou ook in het gedrang kunnen komen door de onbekwaamheid van een andere maat die geen zaakvoerder is. Het mandaat van de zaakvoerder steunt immers doorgaans op een volmacht aan hem door de andere maten. Dergelijk mandaat vervalt echter in principe van zodra degene die de volmacht gegeven heeft, onbekwaam wordt, behalve als er een zorgvolmacht is. Gelukkig heeft de wetgever dit principe recent aangepast voor maatschappen. Volmachten die in het kader van een maatschap zijn gegeven, kunnen blijven bestaan indien één van de maten onbekwaam wordt, op voorwaarde dat dit uitdrukkelijk voorzien is in de statuten van de maatschap.

Wij raden u aan dit met uw externe raadgever te bekijken en indien nodig een aanpassing van de statuten van uw maatschap te doen.


 

Wenst u meer informatie over de oprichting van een maatschap? Uw private banker vertelt er u graag meer over. Of vraag een afspraak aan voor een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

Maak een afspraak

 

 

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.