Nalaten aan een stief(klein)kind

U bent lid van een nieuw samengesteld gezin? Dan voedt u samen met uw eigen kinderen vaak ook de kinderen van uw partner op. Als stiefouder kunt u zo een affectieve band met de stiefkinderen ontwikkelen. En wilt u hen misschien ook iets nalaten.

Uw stiefkinderen starten op een bepaald moment ook zelf een gezin. Dan wordt u misschien stiefgrootouder en ziet u uw eigen kleinkinderen samen met de stiefkleinkinderen in de zandbak spelen.

Zo ontstaan er heterogene families, waarbij de ‘biologische’ band is met alle (klein)kinderen doorheen de jaren minder belangrijk wordt. En misschien wilt u dan wel dat alle (klein)kinderen, biologische of niet, evenveel van u erven.

We staan even stil bij de regels van het wettelijk erfrecht. Hoe worden stief(klein)kinderen door de wet bekeken? Zijn zij ook automatisch erfgenamen?

Erven mijn eigen kinderen en mijn stiefkinderen allebei van mij?

Volgens de wet erven enkel uw eigen kinderen van u. Zij hebben zelfs recht op een voorbehouden deel van uw nalatenschap. Dit reservataire deel bedraagt voor alle kinderen samen de helft van uw nalatenschap. De andere helft, het zogenaamde beschikbare deel, kunt u toewijzen aan wie u wilt.

Uw stiefkinderen erven niet automatisch. Volgens het wettelijke erfrecht zijn zij immers geen erfgenaam. Wilt u hen toch in uw nalatenschap opnemen, moet u daarvoor de nodige stappen ondernemen en hen bijvoorbeeld aanduiden als begunstigde in uw testament of een levensverzekering. Hou er wel rekening mee dat u niet raakt aan het reservataire deel van uw eigen kinderen.

Kunnen stiefkinderen aan dezelfde tarieven erven als uw eigen kinderen?

Stiefkinderen kunnen in het Vlaamse Gewest erven aan de gunstigste tarieven. Ze zijn immers, vanuit een zuiver fiscaal oogpunt, gelijkgesteld met een erfgenaam in rechte lijn (zoals de eigen kinderen) op vlak van de successierechten. Voor feitelijke samenwoners veronderstelt dit wel dat ze al meer dan één jaar samenwonen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat deze gelijkschakeling met eigen kinderen enkel als u gehuwd bent of wettelijk samenwoont. Voor feitelijk samenwoners is vereist dat het stiefkind minstens 1 jaar heeft samengewoond met de stiefouder en gedurende dat jaar de zorg heeft gekregen die een kind normaal van zijn ouders krijgt.

In het Waals Gewest erven de stiefkinderen enkel aan de laagste tarieven als u gehuwd bent of wettelijk samenwoont. Enkel feitelijk samenwonen volstaat dus niet. Dan zijn de tarieven voor vreemden van toepassing.

Hoe kunnen stiefkleinkinderen erven?

Ook stiefkleinkinderen moet u uitdrukkelijk aanduiden als begunstigde, met een testament of een levensverzekering.

Maar let wel op: in tegenstelling tot stiefkinderen zijn zij op fiscaal vlak niet gelijkgesteld met de eigen kleinkinderen. Zij kunnen dus niet de voordeligste tarieven in de successierechten genieten. Zij erven aan de hogere tarieven, die kunnen oplopen tot 55% in het Vlaams Gewest en tot zelfs 80% in het Brussels Hoofdstedelijk of Waals Gewest.

Nog vragen?

Neem dan zeker contact op met uw private banker of wealth manager.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.