Nieuwe procedure en modellen voor de bankgift

Hebt u sinds 1 januari 2023 nog een bankgift gedaan of plant u een bankgift in de nabije toekomst, lees dan zeker verder!

KBC heeft sinds kort nieuwe modellen en een nieuwe procedure om een bankgift te doen. Ook wanneer u dit jaar al een bankgift met onze oude modellen hebt gedaan, is dit nieuwsbericht voor u van belang.

Wat is een bankgift?

Wilt u iemand (bv. uw kinderen) een financieel duwtje in de rug geven, dan kan dit met een bankgift. Een bankgift is een vaak gebruikte alternatieve schenkingstechniek waarmee u gelden en/of effecten via overschrijving kunt schenken.

Een schenking van gelden of effecten kan natuurlijk ook bij de notaris gebeuren. Of u kiest voor de techniek van de bankgift of voor een notariële schenking hangt af van:

  • het soort goed dat u wilt schenken (sommige beleggingen zoals een beleggingsverzekering of een termijnrekening kunnen alleen notarieel worden geschonken),

  •  uw leeftijd of gezondheidstoestand, 
  • de vraag welke modaliteiten u aan de schenking wilt koppelen (een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik of een restschenking zal altijd via de notaris moeten verlopen).

Gewijzigde KBC-modellen

In het verleden kon u al bij uw private banker terecht voor een model van bankgift. Omwille van gewijzigde wetgeving en standpunten van de Vlaamse Belastingdienst heeft KBC haar modellen en de procedure van de bankgift aangepast.

Wenst u een bankgift te doen, contacteer dan zeker uw private banker om de nieuwe modellen te ontvangen.  U krijgt daarbij eveneens een infofiche waarin u extra informatie kunt terugvinden over de te volgen procedure en over de verschillende modaliteiten die u kunt opnemen in de bankgift.

Wat met bankgiften die met de oude modellen zijn gedaan?

Hebt u sinds 1 januari 2023 een bankgift gedaan met onze oude modellen waarin u een beding van terugkeer hebt opgenomen, dan onderneemt u best actie.

Waarom? Hebt u een optioneel beding van terugkeer opgenomen in uw bankgift en wenst u dat de geschonken goederen terugkeren bij overlijden van de begiftigde? Door de gewijzigde wetgeving bestaat het risico dat er toch nog successierechten verschuldigd zijn bij die terugkeer. Dit geldt alleen als de bankgift gebeurde na 1 januari 2023.

Om die successierechten te vermijden, raden we aan een addendum op te maken. Ook als het beding van terugkeer niet-optioneel werd geformuleerd, raden we u veilgheidshalve dit addendum aan.

Het addendum voorziet in terugwerkende kracht van het beding van terugkeer tot op het moment van de schenking. Op die manier vermijdt u successierechten op deze terugkeer.

Voor het addendum en meer informatie kunt terecht bij uw private banker of wealth manager.

 

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.