De nieuwe taks op effectenrekening: bijna een feit?

U hebt het ongetwijfeld de afgelopen dagen al in de media vernomen: de regering De Croo I wil een nieuwe taks op de effectenrekeningen invoeren.

De opbrengst van deze taks zou gebruikt worden om de gezondheidszorg te financieren. De snelheid waarmee dit project  door onze nieuwe minister van financiën is uitgewerkt, heeft immers alles te maken met de opflakkering van de coronacrisis. Om die reden wordt er in bepaalde kringen eerder gesproken van een solidariteitsbijdrage dan van een nieuwe effectentaks.

De Ministerraad heeft het nieuwe concept afgelopen vrijdag goedgekeurd. Het ontwerp ligt nu voor bij de Raad van State, die hierover advies moet geven. De teksten moeten uiteraard finaal nog een meerderheid krijgen in het Parlement, vooraleer de publicatie in het Staatsblad kan gebeuren.

U herinnert zich ongetwijfeld nog de vorige taks op de effectenrekeningen die uiteindelijk door het Grondwettelijk Hof werd vernietigd. Daarom zal deze nieuwe taks er op bepaalde punten anders uitzien.

Onder voorbehoud van een goedkeuring door het Parlement, zou de nieuwe taks in volgende punten verschillen van de vorige.

  • Uitbreiding van de belastingplichtigen: niet alleen natuurlijke personen, maar ook vennootschappen en andere rechtspersonen zouden aan de taks worden onderworpen.
  • Uitbreiding van de scope van financiële instrumenten: naast de geviseerde effecten uit de eerste effectentaks, zouden nu alle effecten op een effectenrekening worden getroffen.
  • Drempelwaarde: daar waar de vorige taks effectenrekeningen vanaf 500.000,00 euro viseerde, zou dit nu opgetrokken worden naar 1 miljoen euro. Er zou daarbij worden gekeken naar de effectenrekening als dusdanig en niet meer naar de verschillende titularissen van de rekening.
  • Tarief: dat zou behouden blijven op 0,15%

Daarnaast wil de regering werken met een antimisbruikbepaling, om te vermijden dat beleggers bepaalde handelingen gaan stellen om de voorziene drempel van 1 miljoen euro te omzeilen.

We volgen de verdere beslissingen over deze nieuwe effectentaks op de voet. Van zodra er meer infgormatie beschikbaar is, informeren we u.

KBC Private Banking & Wealth staat u bij in deze moeilijke tijden

We volgen de verdere beslissingen over deze nieuwe effectentaks op de voet. Zodra er meer informatie beschikbaar is, informeren we u.

Mocht u hierover nog vragen hebben: uw private banker of wealth officer  blijft bereikbaar.

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Maak een afspraak

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.